പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് യേശു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ

383 പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് യേശു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ

ത്രിത്വത്തിലെ മൂന്ന് വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം എന്ന് മനസിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള വിശ്വാസികളോട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. സാധാരണയായി, പിതാവിനെയും പുത്രനെയും വ്യക്തികളായി തിരിച്ചറിയുന്ന ഗുണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും കാണിക്കാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അതേ രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയായി വിശേഷിപ്പിക്കാനും ഞാൻ തിരുവെഴുത്ത് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബൈബിളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരാമർശിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പല തലക്കെട്ടുകളും ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് യേശു പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകും. ഈ കത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ, യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് തരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു: പരിശുദ്ധാത്മാവ്, സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ്, പരക്ലേറ്റോസ് (ബൈബിളിന്റെ വിവിധ പതിപ്പുകളിൽ മധ്യസ്ഥൻ, ഉപദേശകൻ, സഹായി, ആശ്വാസകൻ എന്നിങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് പദം). യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കേവലം ശക്തിയുടെ ഉറവിടമായിട്ടല്ല വീക്ഷിച്ചതെന്ന് തിരുവെഴുത്ത് കാണിക്കുന്നു. പരക്ലേറ്റോസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം "കൂടെ നിൽക്കുന്നയാൾ" എന്നാണ്, ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ആരെയെങ്കിലും പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ് സാധാരണയായി പരാമർശിക്കുന്നത്. യോഹന്നാന്റെ രചനകളിൽ, യേശു സ്വയം പരക്ലേറ്റോസ് എന്ന് വിളിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരാമർശിക്കാൻ അതേ പദം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തന്റെ വധശിക്ഷയുടെ തലേദിവസം രാത്രി, യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് താൻ അവരെ വിട്ടുപോകാൻ പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു (യോഹന്നാൻ 13,33), എന്നാൽ അവരെ "അനാഥരായി" വിടില്ലെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു (യോഹന്നാൻ 14,18). തന്റെ സ്ഥാനത്ത്, അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ "മറ്റൊരു ആശ്വാസകനെ [പാരാക്ലേറ്റോസ്]" അയയ്ക്കാൻ പിതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു (യോഹന്നാൻ 14,16). "മറ്റൊരാൾ" എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ, യേശു ആദ്യം (താൻ) ഉണ്ടെന്നും തന്നെപ്പോലെ വരാനിരിക്കുന്നവൻ ത്രിത്വത്തിന്റെ ഒരു ദിവ്യ വ്യക്തിയായിരിക്കുമെന്നും, ഒരു ശക്തിയല്ലെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. യേശു അവരെ പാരാക്ലേറ്റോസ് ആയി ശുശ്രൂഷിച്ചു - അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ (കടുത്ത കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്കിടയിലും) ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ "സുഖ മേഖലകളിൽ" നിന്ന് പുറത്തുകടന്ന് മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിക്കും വേണ്ടി അവന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ചേരാൻ ധൈര്യവും ശക്തിയും കണ്ടെത്തി. യേശുവിന്റെ വിടവാങ്ങൽ ആസന്നമായിരുന്നു, മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ, അവർ വളരെ വിഷമിച്ചു. അതുവരെ യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ പരക്ലേറ്റോസ് ആയിരുന്നു (cf 1. ജോഹന്നസ് 2,1, ഇവിടെ യേശുവിനെ "മധ്യസ്ഥൻ" [പാരാക്ലേറ്റോസ്] എന്ന് വിളിക്കുന്നു). അതിനുശേഷം (പ്രത്യേകിച്ച് പെന്തക്കോസ്തിന് ശേഷം) പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ വക്താവായിരിക്കും-അവരുടെ എക്കാലത്തെയും ഉപദേഷ്ടാവ്, ആശ്വാസകൻ, സഹായി, അധ്യാപകൻ. യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതും പിതാവ് അയച്ചതും വെറുമൊരു ശക്തിയല്ല, മറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയാണ് - ത്രിത്വത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി, ക്രിസ്തീയ പാതയിൽ ശിഷ്യന്മാരെ അനുഗമിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

ബൈബിളിലുടനീളം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രവൃത്തി നാം കാണുന്നു 1. ഉല്പത്തി 1: അവൻ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു; ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ: അവൻ മറിയത്തെ മറച്ചു. നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ 56 തവണയും പ്രവൃത്തികളിൽ 57 തവണയും പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ 112 തവണയും അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നാം പല തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയായി കാണുന്നു: ആശ്വാസം, പഠിപ്പിക്കൽ, മാർഗനിർദേശം, മുന്നറിയിപ്പ്; സമ്മാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നൽകുന്നതിൽ, നിസ്സഹായ പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിക്കുക; ദത്തെടുത്ത മക്കളായി ഞങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, യേശു ചെയ്തതുപോലെ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ അബ്ബാ (പിതാവ്) എന്ന് വിളിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കുക: എന്നാൽ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ എല്ലാ സത്യത്തിലേക്കും നയിക്കും. അവൻ തന്നെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കയില്ല; എന്നാൽ അവൻ കേൾക്കുന്നതു സംസാരിക്കും വരാനിരിക്കുന്നതു നിങ്ങളോടു അറിയിക്കും. അവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും; എന്തെന്നാൽ, അവൻ എനിക്കുള്ളത് എടുത്ത് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കും. അച്ഛനുള്ളതെല്ലാം എന്റേതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്: അവൻ എനിക്കുള്ളത് എടുത്ത് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കും (യോഹന്നാൻ 16,13-ഒന്ന്).
പിതാവിനോടും പുത്രനോടുമുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യമുണ്ട്. തനിക്കുവേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതിനുപകരം, അവൻ ആളുകളെ യേശുവിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു, അവൻ അവരെ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതിനുപകരം, പുത്രൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഏകവും ഏകീകൃതവും ത്രിയേകവുമായ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവഹിതം പിതാവിൽ നിന്ന് വചനത്തിലൂടെ (യേശു) പുറപ്പെടുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സന്തോഷിക്കാനും സഹായം സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും, നമ്മുടെ പരക്ലേറ്റോസ്. നമ്മുടെ സേവനവും ആരാധനയും ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റേതാണ്, മൂന്ന് ദൈവിക വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ഒന്നായിരിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക, സന്നദ്ധത, ലക്ഷ്യം. പരിശുദ്ധാത്മാവിനും അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും നന്ദി.

ജോസഫ് ടകാച്ച്

പ്രസിഡന്റ്
ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ


 

ബൈബിളിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തലക്കെട്ട്

പരിശുദ്ധാത്മാവ് (സങ്കീർത്തനം 51,13; എഫേസിയക്കാർ 1,13)

ഉപദേശത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും ആത്മാവ് (യെശയ്യാവ് 11,2)

ന്യായവിധിയുടെ ആത്മാവ് (യെശയ്യാവ് 4,4)

അറിവിന്റെയും കർത്താവിനോടുള്ള ഭയത്തിന്റെയും ആത്മാവ് (യെശയ്യാവ് 11,2)

കൃപയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ആത്മാവ് [പ്രാർത്ഥന] (സഖറിയാ 12,10)

അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി (ലൂക്കാ 1,35)

ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് (1. കൊരിന്ത്യർ 3,16)

ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് (റോമർ 8,9)

ദൈവത്തിന്റെ നിത്യാത്മാവ് (എബ്രായർ 9,14)

സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് (യോഹന്നാൻ 16,13)

കൃപയുടെ ആത്മാവ് (എബ്രായർ 10,29)

മഹത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് (1. പെട്രസ് 4,14)

ജീവന്റെ ആത്മാവ് (റോമർ 8,2)

ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപാടിന്റെയും ആത്മാവ് (എഫെസ്യർ 1,17)

ആശ്വാസകൻ (യോഹന്നാൻ 14,26)

വാഗ്ദാനത്തിന്റെ ആത്മാവ് (പ്രവൃത്തികൾ 1,4-5)

ദത്തെടുക്കലിന്റെ ആത്മാവ് (റോമർ 8,15)

പരിശുദ്ധാത്മാവ് (റോമർ 1,4)

വിശ്വാസത്തിന്റെ ആത്മാവ് (2. കൊരിന്ത്യർ 4,13)