എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവചനങ്ങൾ?

477 പ്രവചനംതാൻ ഒരു പ്രവാചകനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിന്റെ തീയതി കണക്കാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. നോസ്ട്രഡാമസിന്റെ പ്രവചനങ്ങളെ തോറയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു റബ്ബിയുടെ ഒരു വിവരണം ഞാൻ അടുത്തിടെ കണ്ടു. പെന്തക്കോസ്‌തിൽ യേശു മടങ്ങിവരുമെന്ന്‌ മറ്റൊരാൾ പ്രവചിച്ചു 2019 നടക്കും. പല പ്രവചന പ്രേമികളും ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസും ബൈബിൾ പ്രവചനവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധുനിക ലോകത്തെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ കാർക്ക് ബാർട്ട് ആളുകളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു.

വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം

ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് തിരുവെഴുത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു - അവന്റെ സ്വഭാവം, ഉദ്ദേശ്യം, സത്ത. ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണവും അന്തിമവുമായ വെളിപ്പെടുത്തലായ യേശുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ബൈബിൾ ഈ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നത്. ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള തിരുവെഴുത്തുകൾ ഈ ഉദ്ദേശ്യം പാലിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും പ്രവചനങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

എല്ലാ ബൈബിൾ വെളിപാടുകളുടെയും ജീവനുള്ള കേന്ദ്രം താനാണെന്നും ആ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളും (പ്രവചനം ഉൾപ്പെടെ) വ്യാഖ്യാനിക്കണമെന്നും യേശു പഠിപ്പിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് യേശു പരീശന്മാരെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. നിത്യജീവന് വേണ്ടി അവർ തിരുവെഴുത്തുകൾ തിരഞ്ഞെങ്കിലും, ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഉറവിടം യേശുവാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല (യോഹന്നാൻ 5,36-47). വിരോധാഭാസമെന്നു പറയട്ടെ, തിരുവെഴുത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ മുൻകൂർ ഗ്രാഹ്യം അവരെ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ നിവൃത്തിയിലേക്ക് അന്ധരാക്കി. ബൈബിളിനെ എങ്ങനെ ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കാമെന്ന് യേശു കാണിച്ചുതന്നു, എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നിവൃത്തിയായി അവനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് (ലൂക്കാ 24,25-27; 44-47). ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ ഈ വ്യാഖ്യാന രീതിയെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ സാക്ഷ്യം.

അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ തികഞ്ഞ പ്രതിച്ഛായയായി (കൊലോസ്യർ 1,15) യേശു തന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, അത് ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെയും പരസ്പര സ്വാധീനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണിത്. സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിലെ ഡാനിയേലിന്റെ കഥ നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഒരു സമകാലിക സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെ തടയുന്നതിന് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസക്തമാണ്, രാഷ്ട്രീയ ഓഫീസിനായി വോട്ടുചെയ്യുന്നത് പോലെ. ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നതല്ല. പകരം, ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത നിമിത്തം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഡാനിയേൽ എപ്പോഴും നമുക്കുവേണ്ടിയുള്ള വിശ്വസ്ത ദൈവത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

എന്നാൽ ബൈബിളിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടോ?

ബൈബിളിനേക്കാൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഇന്നും പ്രസക്തമാകുമോ എന്ന് പലരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ക്ലോണിംഗ്, ആധുനിക വൈദ്യം, ബഹിരാകാശ യാത്ര തുടങ്ങിയ ആധുനിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ആധുനിക ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും വേദപുസ്തക കാലഘട്ടത്തിൽ നിലവിലില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളും കടങ്കഥകളും ഉയർത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മുടെ കാലത്ത്‌ ബൈബിളിന്‌ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, കാരണം നമ്മുടെ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ‌ മനുഷ്യാവസ്ഥയെയോ ദൈവത്തിൻറെ നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെയും മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള പദ്ധതികളെയും മാറ്റിയിട്ടില്ല.

ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണത ഉൾപ്പെടെ, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ നമ്മുടെ പങ്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബൈബിൾ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും കണ്ടെത്താൻ തിരുവെഴുത്ത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്നിലും അവസാനിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് യേശുവിനെ മുഖാമുഖം കാണുന്ന ഒരു മഹത്തായ കൂടിച്ചേരലിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് അവൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു - നമ്മുടെ ത്രിയേക ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും ആയിരിക്കാനാണ് നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ സമ്പന്നമായ ജീവിതത്തിന് നമ്മെ സജ്ജരാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയും ബൈബിൾ നൽകുന്നു (2. തിമോത്തിയോസ് 3,16-17). പിതാവിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സമൃദ്ധമായി ജീവൻ നൽകുന്ന യേശുവിലേക്ക് നിരന്തരം നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് (യോഹന്നാൻ 5,39) പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക.

അതെ, ബൈബിൾ വിശ്വസനീയമാണ്, വ്യതിരിക്തവും വളരെ പ്രസക്തവുമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, ഇത് പലരും നിരസിക്കുന്നു. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രഞ്ച് തത്ത്വചിന്തകനായ വോൾട്ടയർ 17 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ഇരുട്ടിലേക്ക് ബൈബിൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു. ശരി അയാൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി. എക്കാലത്തെയും മികച്ച വിൽപ്പനയുള്ള പുസ്തകമായി ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്നുവരെ, 100 ബില്ല്യൺ കോപ്പികൾ വിറ്റു വിതരണം ചെയ്തു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിലുള്ള വോൾട്ടയറുടെ വീട് ജനീവ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി വാങ്ങിയതും ബൈബിൾ വിതരണ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചതും നർമ്മവും വിരോധാഭാസവുമാണ്. പ്രവചനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം!

പ്രവചനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം

ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നതിന് വിപരീതമായി, ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ സഹായിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് യേശുവിനെ ചരിത്രത്തിന്റെ കർത്താവായി അറിയാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ്. പ്രവചനങ്ങൾ യേശുവിനുള്ള വഴി ഒരുക്കുകയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രവാചകന്മാരെ വിളിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പൊസ്തലനായ പത്രോസ് എഴുതിയത് ശ്രദ്ധിക്കുക:

ഈ രക്ഷ [മുമ്പത്തെ ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ] നിങ്ങൾക്കായി വിധിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന്മാരാൽ അന്വേഷിക്കപ്പെടുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു, ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് എന്താണ്, ഏത് സമയത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, അവരിൽ ആരാണെന്ന്, മുൻകൂട്ടി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. ക്രിസ്തുവിന് വരാനിരിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും, തുടർന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് അയക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചവർ മുഖേന ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ തങ്ങളെത്തന്നെ സേവിക്കേണ്ടതില്ല, നിങ്ങളെ സേവിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു.1. പെട്രസ് 1,10-ഒന്ന്).

ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് (പരിശുദ്ധാത്മാവ്) പ്രവചനങ്ങളുടെ ഉറവിടമാണെന്നും അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം യേശുവിന്റെ ജീവിതം, മരണം, പുനരുത്ഥാനം എന്നിവ പ്രവചിക്കലാണെന്നും പീറ്റർ പറയുന്നു. നിങ്ങൾ സുവിശേഷ സന്ദേശം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ ഇതേ വിധത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി: “ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവിൻ! എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവചനം യേശുവിന്റെ സന്ദേശമാണ്" (വെളിപാട് 1 കൊരി9,10b, ന്യൂ ജനീവ പരിഭാഷ).

തിരുവെഴുത്തുകൾ വ്യക്തമാണ്: "പ്രവചനങ്ങളുടെ പ്രധാന വിഷയം യേശുവാണ്". യേശു ആരാണെന്നും അവൻ എന്തു ചെയ്തുവെന്നും മറ്റെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ പറയുന്നു. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ യേശുവിലും ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ അവൻ നൽകുന്ന ജീവിതത്തിലുമാണ്. ഇത് ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സഖ്യങ്ങൾ, വ്യാപാര യുദ്ധങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൃത്യസമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല. യേശു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും പൂർത്തീകരണവുമാണെന്ന് അറിയുന്നത് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും ഒരുപോലെയാണ്.

നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ്.

ജോസഫ് ടകാച്ച്

പ്രസിഡന്റ്

ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ


PDFഎന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവചനങ്ങൾ?