രക്ഷയുടെ ഉറപ്പ്

രക്ഷയുടെ 118 ഉറപ്പ്

യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നും അവരെ ഒരിക്കലും അപഹരിക്കുകയില്ലെന്നും ബൈബിൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ അനന്തമായ വിശ്വസ്തതയെയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പര്യാപ്തതയെയും ബൈബിൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. കൂടാതെ, എല്ലാ ജനങ്ങളോടുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിത്യസ്നേഹത്തെ അവൾ ഊന്നിപ്പറയുകയും വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയായി സുവിശേഷത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രക്ഷയുടെ ഈ ഉറപ്പിന്റെ കൈവശം, വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനും നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയിലും അറിവിലും വളരാനും വിശ്വാസിയെ വിളിക്കുന്നു. (ജോഹന്നാസ് 10,27-ഇരുപത്; 2. കൊരിന്ത്യർ 1,20-ഇരുപത്; 2. തിമോത്തിയോസ് 1,9; 1. കൊരിന്ത്യർ 15,2; എബ്രായർ 6,4-6; ജോൺ 3,16; റോമാക്കാർ 1,16; എബ്രായർ 4,14; 2. പെട്രസ് 3,18)

"ശാശ്വത സുരക്ഷ" യെക്കുറിച്ച്?

"ശാശ്വത സുരക്ഷ" എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ ദൈവശാസ്ത്ര ഭാഷയിൽ "വിശുദ്ധരുടെ സ്ഥിരോത്സാഹം" എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു. പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, "ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, എപ്പോഴും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു", അല്ലെങ്കിൽ "ഒരിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനി, എപ്പോഴും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി" എന്ന പ്രയോഗത്തോടെയാണ് ഇത് വിവരിക്കുന്നത്.

ഒടുവിൽ നിത്യജീവനും ദൈവരാജ്യവും അവകാശമാക്കാൻ പുനരുത്ഥാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രക്ഷയുണ്ടെന്ന് പല വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പുതിയ നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പദങ്ങൾ ഇതാ:

വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് (യോഹന്നാൻ 6,47) ... പുത്രനെ കാണുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്; അവസാന നാളിൽ ഞാൻ അവനെ ഉയിർപ്പിക്കും (യോഹന്നാൻ 6,40) ... ഞാൻ അവർക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുന്നു, അവ ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല, ആരും അവരെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കുകയുമില്ല (ജോൺ 10,28) ... അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല (റോമർ 8,1) ... നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപെടുത്താൻ [ഒന്നും] കഴിയില്ല (റോമർ 8,39) ... [ക്രിസ്തു] നിങ്ങളെ അവസാനം വരെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തും (1. കൊരിന്ത്യർ 1,8) ... എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്, അവൻ നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്കപ്പുറം പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല (1. കൊരിന്ത്യർ 10,13) ... നിങ്ങളിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ അത് പൂർത്തിയാക്കും (ഫിലിപ്പിയർ 1,6) ... മരണത്തിൽ നിന്നാണ് നാം ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം (1. ജോഹന്നസ് 3,14).

നിത്യ സുരക്ഷയുടെ സിദ്ധാന്തം അത്തരം ഉറപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എന്നാൽ രക്ഷയ്ക്ക് മറ്റൊരു വശം കൂടിയുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവകൃപയിൽ നിന്ന് വീണുപോകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.

ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു: "അതിനാൽ, താൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നവൻ വീഴാതിരിക്കാൻ കാണും" (1. കൊരിന്ത്യർ 10,12). യേശു പറഞ്ഞു: "പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക!" (മാർക്ക് 14,28), "സ്നേഹം പലരിലും തണുക്കും" (മത്തായി 24,12). സഭയിലെ ചിലർ “വിശ്വാസത്തിൽ” എന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതി

കപ്പൽ തകർന്നു »(1. തിമോത്തിയോസ് 1,19). ക്രിസ്തു അതിന്റെ മെഴുകുതിരി നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും ഇളംചൂടുള്ള ലവോദിക്യക്കാരെ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുമെന്നും എഫെസസിലെ സഭയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എബ്രായരുടെ പ്രബോധനം പ്രത്യേകിച്ച് ഭയാനകമാണ് 10,26-31:

"സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ മനfullyപൂർവ്വം പാപം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അന്നുമുതൽ പാപങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് മറ്റ് ത്യാഗമില്ല, പക്ഷേ ന്യായവിധിക്കായി ഭയങ്കരമായ കാത്തിരിപ്പും എതിരാളികളെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അത്യാഗ്രഹമായ തീയും മാത്രമാണ്. മോശയുടെ നിയമം ആരെങ്കിലും ലംഘിച്ചാൽ, അവൻ രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷികളോട് കരുണയില്ലാതെ മരിക്കും. ദൈവപുത്രനെ ചവിട്ടിമെതിക്കുകയും ഉടമ്പടിയുടെ രക്തം, അവൻ പരിശുദ്ധനാക്കുകയും, അശുദ്ധനായി കണക്കാക്കുകയും, കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എത്ര കഠിനമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു? പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളതാണ്, ഞാൻ തിരിച്ചടയ്ക്കും, വീണ്ടും: കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ വിധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിൽ വീഴുന്നത് ഭയങ്കരമാണ്. "

എബ്രായരും 6,4-6 നമ്മോട് പറയുന്നു:
"ഒരിക്കൽ പ്രബുദ്ധരാവുകയും സ്വർഗീയ സമ്മാനം ആസ്വദിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒരു പങ്ക് സ്വീകരിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ നല്ല വചനവും ലോകശക്തികളും വരുകയും വീണ്ടും പുതുക്കാൻ വീഴുകയും ചെയ്തവർക്ക് അത് അസാധ്യമാണ്. മാനസാന്തരം, കാരണം അവർ ദൈവപുത്രനെ വീണ്ടും അവർക്കായി ക്രൂശിക്കുകയും അവരെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. "

അതിനാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു ദ്വൈതതയുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്കുള്ള നിത്യരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അനേകം വാക്യങ്ങൾ അനുകൂലമാണ്. ഈ രക്ഷ ഉറപ്പാണ്. എന്നാൽ നിരന്തരമായ അവിശ്വാസത്തിലൂടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവരുടെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്ന ചില മുന്നറിയിപ്പുകളാൽ അത്തരം വാക്യങ്ങൾ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

നിത്യരക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമായതിനാൽ, അതോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സുരക്ഷിതരാണോ - അതായത്, ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ, അവർ എപ്പോഴും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു - സാധാരണയായി എബ്രായർ പോലുള്ള തിരുവെഴുത്തുകൾ കാരണം 10,26-31 വരുന്നു, നമുക്ക് ഈ ഭാഗം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാം. ഈ വാക്യങ്ങളെ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം എന്നതാണ് ചോദ്യം. രചയിതാവ് ആർക്കാണ് എഴുതുന്നത്, ജനങ്ങളുടെ "അവിശ്വാസത്തിന്റെ" സാരാംശം എന്താണ്, അവർ എന്താണ് സ്വീകരിച്ചത്?

ആദ്യം, നമുക്ക് എബ്രായ ഭാഷയിലെ സന്ദേശം മൊത്തത്തിൽ നോക്കാം. പാപങ്ങൾക്കുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ബലിയായി ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കാതൽ. മത്സരാർത്ഥികളില്ല. വിശ്വാസം അവനിൽ മാത്രമായിരിക്കണം. 26-ാം വാക്യം കാരണമായേക്കാവുന്ന രക്ഷയുടെ നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ വ്യക്തത ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന വാക്യത്തിലാണ്: "ഞങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞ് അപലപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല, മറിച്ച് ആത്മാവിനെ വിശ്വസിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടേതാണ്" (വി. 26). ചിലർ പിന്മാറുന്നു, എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല.

എബ്രായർക്കു മുമ്പുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസിക്കുള്ള അതേ ഉറപ്പ് കാണാം 10,26. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ തങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് (വാക്യം 19). തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സമീപിക്കാം (വാ. 22). ഗ്രന്ഥകാരൻ ക്രിസ്‌ത്യാനികളെ ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുന്നു: “നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ തൊഴിൽ മുറുകെ പിടിക്കാം, പതറിപ്പോകരുത്; അവർക്കു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനല്ലോ »(വാക്യം 23).

എബ്രായർ 6-10-ലെ ഈ വാക്യങ്ങൾ "കൊഴിഞ്ഞുപോവുക" എന്നതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം, വായനക്കാർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സാങ്കൽപ്പിക സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, എബ്രായരുടെ കാര്യം നോക്കാം 10,19-39 മണിക്ക്. അവൻ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ക്രിസ്തുവിലൂടെ "വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം" ഉണ്ട് (വാക്യം 19). നിങ്ങൾക്ക് "ദൈവത്തെ സമീപിക്കാം" (വാ. 22). "പ്രത്യാശയുടെ കുമ്പസാരം മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരായാണ്" ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഈ ആളുകളെ കാണുന്നത് (വാക്യം 23). അതിലും വലിയ സ്നേഹത്തിലേക്കും വലിയ വിശ്വാസത്തിലേക്കും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (വാക്യം 24).

ഈ പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ ഭാഗമായി, "മനപ്പൂർവ്വം പാപത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന" (വാ. 26) പരാമർശിച്ച സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് സാങ്കൽപ്പിക - അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രം അദ്ദേഹം വരയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, അവൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ "പ്രബുദ്ധരായ"വരും പീഡനകാലത്ത് വിശ്വസ്തരായി നിലകൊള്ളുന്നവരുമാണ് (വാ. 32-33). അവർ ക്രിസ്തുവിൽ തങ്ങളുടെ "വിശ്വാസം" അർപ്പിച്ചു, വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു (വാ. 35-36). അവസാനമായി, അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച്, ഞങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോകുകയും അപലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല, മറിച്ച് ആത്മാവിനെ വിശ്വസിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടേതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ”(വാ. 39).

എബ്രായ ഭാഷയിൽ "വിശ്വാസത്യാഗം" സംബന്ധിച്ച് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് തന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതെങ്ങനെയെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക 6,1-8 പൂർത്തിയാക്കി: "പ്രിയരേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടവരാണെന്നും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയും വിശുദ്ധരെ സേവിച്ചുകൊണ്ടും ഇപ്പോഴും സേവിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ അവന്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും മറക്കാൻ ദൈവം അനീതിയുള്ളവനല്ല ”(വാ. 9-10). “അവസാനം വരെ പ്രത്യാശ നിലനിർത്താനുള്ള അതേ തീക്ഷ്ണത കാണിക്കാൻ” വേണ്ടിയാണ് താൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞതെന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് തുടർന്നു പറയുന്നു (വാക്യം 11).

അതിനാൽ, സാങ്കൽപ്പികമായി, യേശുവിൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, മുന്നറിയിപ്പ് ഉചിതവും ഫലപ്രദവുമാകുമോ?

ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമോ? പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് "കൊഴിഞ്ഞുവീഴാൻ" കഴിയും (1. ജോഹന്നസ് 1,8-2,2). ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായി മന്ദഗതിയിലാകാം. എന്നാൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ഒരു "മതത്യാഗ"ത്തിലേക്ക് നയിക്കുമോ? ഇത് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വ്യക്തമല്ല. വാസ്‌തവത്തിൽ, ഒരാൾക്ക്‌ എങ്ങനെയാണ്‌ ക്രിസ്തുവിൽ "യഥാർത്ഥ"മാകാൻ കഴിയുക, അതേ സമയം "കൊഴിഞ്ഞുപോവുക" എന്ന്‌ നമുക്ക്‌ ചോദിക്കാം.

വിശ്വാസത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സഭയുടെ സ്ഥാനം, ദൈവം ക്രിസ്തുവിനു നൽകിയ നിലനിൽക്കുന്ന വിശ്വാസം ഉള്ള ആളുകളെ ഒരിക്കലും അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കാനാവില്ല എന്നതാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രത്യാശയുടെ ഈ ഏറ്റുപറച്ചിൽ മുറുകെ പിടിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവരുടെ രക്ഷ ഉറപ്പാണ്.

"ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, എപ്പോഴും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു" എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ചോദ്യം ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, എബ്രായർക്കുള്ള കത്ത് കുറഞ്ഞത് ഒരു പ്രാരംഭ "വിശ്വാസം" ഉള്ളവരെയും എന്നാൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന അപകടത്തിലായ ആളുകളെയും വിവരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു.

എന്നാൽ മുൻ ഖണ്ഡികയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം - രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം നിരസിക്കുക മാത്രമാണ് രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഏക മാർഗം.

എബ്രായർക്കുള്ള കത്ത് പ്രാഥമികമായി ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തിയിലെ അവിശ്വാസത്തിന്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ചാണ്, അത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ അവൻ നിറവേറ്റി (ഉദാഹരണത്തിന്, എബ്രായർ കാണുക. 1,2; 2,1-ഇരുപത്; 3,12. 14; 3,19-4,3; 4,14). എബ്രായർ 10-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ നാടകീയമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു, യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും പൂർണ്ണ വിശ്വാസവും ഉണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

പ്രത്യാശയുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ മുറുകെ പിടിക്കാൻ 23 -ആം വാക്യം നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്നവ നമുക്ക് ഉറപ്പായും അറിയാം: ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, ഞങ്ങൾ തികച്ചും സുരക്ഷിതരാണ്, നമ്മുടെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടാനാവില്ല. ഈ കുറ്റസമ്മതത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, അവനിൽ പുതിയ ജീവിതത്തിനായുള്ള നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ, ഈ ജീവിതത്തിൽ അവനോടുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വസ്തത എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

"ഒരിക്കൽ രക്ഷിച്ചു, എപ്പോഴും രക്ഷിച്ചു" എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അവർ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. ഈ വാക്യം ഒരു വ്യക്തിയെ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള വിശ്വസ്തതയാൽ പ്രകടമാണ്, അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഇനി നമുക്കുവേണ്ടി മാത്രമല്ല രക്ഷകനുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ്.

യേശുവിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നാം ക്രിസ്തുവിൽ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം (എബ്രായർ 10,19-23). അവനിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ട്, കാരണം അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടതില്ല. "എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?" ക്രിസ്തുവിൽ നാം സുരക്ഷിതരാണ് - നാം അവനുള്ളവരാണ്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മെ വലിച്ചുകീറാൻ യാതൊന്നിനും കഴിയില്ല.

അവന്റെ രക്തം ചവിട്ടിമെതിച്ച് അവസാനം നമുക്ക് അവനെ ആവശ്യമില്ലെന്നും നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തരാണെന്നും തീരുമാനിക്കുക മാത്രമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഏക മാർഗം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. നാം ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, അവൻ നമ്മിൽ ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.

ആശ്വാസകരമായ കാര്യം ഇതാണ്: നമ്മുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, "ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?" ഞങ്ങൾ ഇതിനകം പരാജയപ്പെട്ടു. നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് യേശുവാണ്, അവൻ പരാജയപ്പെടുന്നില്ല. അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് പരാജയപ്പെടാനാകുമോ? അതെ, എന്നാൽ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നാം യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ വസിക്കുകയും നമ്മെ അവന്റെ പ്രതിച്ഛായയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, ഭയമില്ല. ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തിലാണ്, ഭയപ്പെടുന്നില്ല.

നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ "അത് ഉണ്ടാക്കുമോ" എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കും. അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി "ഉണ്ടാക്കി". ഞങ്ങൾ അതിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നു. നമുക്കല്ല, വിശ്വാസമുണ്ട്. അതിനാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ചോദ്യം ഇനി നമ്മെ അലട്ടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം യേശുവിന്റെ കുരിശിലെ വേലയും അവന്റെ പുനരുത്ഥാനവുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ പൂർണത ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അവനെ വേണം, ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ അവൻ അത് നമുക്ക് ഒരു സൗജന്യ സമ്മാനമായി നൽകി. നമ്മുടെ രക്ഷ നമ്മെ ആശ്രയിക്കാത്തതിനാൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുകയില്ല.

ചുരുക്കത്തിൽ, ക്രിസ്തുവിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരെ നഷ്ടപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന് സഭ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ "എന്നേക്കും സുരക്ഷിതരാണ്". പക്ഷേ, "ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, എപ്പോഴും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു" എന്ന് ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

മുൻവിധിയുടെ സിദ്ധാന്തത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നമുക്ക് സഭയുടെ സ്ഥാനം ഏതാനും വാക്കുകളിൽ സംഗ്രഹിക്കാം. ആരാണ് നഷ്ടപ്പെടുക, ആരാണ് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ദൈവം സമയത്തിനുമുമ്പ് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ ജീവിതത്തിൽ സുവിശേഷം ലഭിക്കാത്ത എല്ലാ ആളുകൾക്കും ദൈവം ന്യായവും നീതിയുക്തവുമായ കരുതൽ നൽകുമെന്ന് സഭ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത്തരം ആളുകൾ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ, അതായത് അവർ യേശുക്രിസ്തുവിൽ അവരുടെ വിശ്വസ്തതയും വിശ്വാസവും വെച്ചാലും അതേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധിക്കപ്പെടും.

പോൾ ക്രോൾ


PDFരക്ഷയുടെ ഉറപ്പ്