പള്ളി ഭരണ ഘടന

സഭയുടെ 126 നേതൃത്വഘടന

സഭയുടെ തലവൻ യേശുക്രിസ്തുവാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം അവൻ സഭയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. തിരുവെഴുത്തിലൂടെ, സഭയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെ പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വേൾഡ് വൈഡ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് അതിന്റെ സഭകളുടെ കാര്യവിചാരണയിലും മൂപ്പന്മാരെയും ഡീക്കന്മാരെയും നേതാക്കന്മാരെയും നിയമിക്കുന്നതിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നേതൃത്വം പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. (കൊലോസ്യർ 1,18; എഫേസിയക്കാർ 1,15-23; ജോൺ 16,13-15; എഫേസിയക്കാർ 4,11-16)

സഭയിലെ നേതൃത്വം

ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടെന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്നതും സത്യമായതിനാൽ, സഭയിൽ നേതൃത്വത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഏതൊരു റോളിനും എല്ലാവരും യോഗ്യരായ ഒരു കൂട്ടം സമന്മാരായി നമ്മളെ കാണുന്നത് കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാകാൻ കഴിയില്ലേ?

തുടങ്ങിയ വിവിധ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ 1. ജോഹന്നസ് 2,27, ഈ ആശയം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു - എന്നാൽ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം. ഉദാഹരണത്തിന്, ക്രിസ്ത്യാനികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആരും ആവശ്യമില്ലെന്ന് ജോൺ എഴുതിയപ്പോൾ, അവൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കരുത് എന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? നിനക്ക് എന്നെയോ മറ്റാരെയോ അധ്യാപകനായി ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞോ? തീർച്ചയായും അവൻ അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ ജോൺ ഈ കത്തെഴുതി. രഹസ്യ പഠിപ്പിക്കലുകളിലൂടെ രക്ഷ കൈവരിക്കാമെന്ന മനോഭാവത്തിനെതിരെ ജ്ഞാനവാദത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം തന്റെ വായനക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ ഇതിനകം സഭയിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനകം സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതല്ലാതെ വിശ്വാസികൾക്ക് രഹസ്യവിജ്ഞാനം ആവശ്യമില്ല. നേതാക്കളും അദ്ധ്യാപകരും ഇല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കണം, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കണം, എന്ത് വിശ്വസിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. എന്നാൽ നാം വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ലെന്ന് പുതിയ നിയമം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഉത്തരവാദിത്തം ഓപ്ഷണൽ എന്ന അതേ അർത്ഥത്തിൽ സഭ ഓപ്ഷണലാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നമുക്ക് ഒരുപോലെ സഹായകരമാണെന്നോ ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നോ ഇതിനർത്ഥമില്ല.

ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ടോ? നമുക്ക് അവ ആവശ്യമാണെന്ന് മുഴുവൻ പുതിയ നിയമവും തെളിയിക്കുന്നു. അന്ത്യോക്യ സഭയുടെ നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായി അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 1 കോറി3,1).

പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയ്ക്ക് നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അധ്യാപകർ (1. കൊരിന്ത്യർ 12,28; എഫേസിയക്കാർ 4,11). പോൾ സ്വയം ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന് വിളിച്ചു (1. തിമോത്തിയോസ് 2,7; ടൈറ്റസ് 1,11). അനേകം വർഷത്തെ വിശ്വാസത്തിനു ശേഷവും വിശ്വാസികൾക്ക് അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട് (എബ്രായർ 5,12). എല്ലാവരും അധ്യാപകരാണെന്ന ധാരണയ്‌ക്കെതിരെ ജെയിംസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി (ജെയിംസ് 3,1). അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പള്ളിയിൽ സാധാരണയായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്.

ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ സത്യങ്ങളിൽ നല്ല പഠിപ്പിക്കൽ ആവശ്യമാണ്. നാം വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകളിൽ വളരുമെന്നും വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ശക്തിയുണ്ടെന്നും ദൈവത്തിന് അറിയാം. അവനറിയാം, കാരണം അവനാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ആ ശക്തികൾ തന്നത്. അവൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല (1. കൊരിന്ത്യർ 12). പകരം, അവൻ അവ വിതരണം ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുപകരം ഞങ്ങൾ പൊതുനന്മയ്ക്കായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും പരസ്പരം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (1. കൊരിന്ത്യർ 12,7).

ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കരുണ കാണിക്കാനുള്ള കൂടുതൽ കഴിവ്, ചിലത് ആത്മീയ വിവേചനാധികാരം, ചിലത് ശാരീരികമായി സേവിക്കൽ, ചിലത് ഉദ്‌ബോധനം, ഏകോപനം അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കൽ എന്നിവയാണ്. എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഒരേ മൂല്യമുണ്ട്, എന്നാൽ സമത്വം എന്നത് സമാനരായിരിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത കഴിവുകൾ സമ്മാനമുണ്ട്, അവയെല്ലാം പ്രധാനമാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ല. ദൈവമക്കൾ എന്ന നിലയിൽ, രക്ഷയുടെ അവകാശികൾ എന്ന നിലയിൽ നാം തുല്യരാണ്. എന്നാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സഭയിൽ ഒരേ പങ്കില്ല. ദൈവം ആളുകളെ നിയമിക്കുകയും അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, മനുഷ്യ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസരിച്ചല്ല.

അങ്ങനെ, സഭയിൽ, ദൈവം അധ്യാപകരെ, മറ്റുള്ളവരെ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തികളെ സ്ഥാപിക്കുന്നു. അതെ, ഒരു ഭ ly മിക സംഘടനയെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഏറ്റവും കഴിവുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ലെന്നും അധ്യാപകർ ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നുവെന്നും ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ സഭയുടെ വ്യക്തമായ സാക്ഷ്യത്തെ അത് അസാധുവാക്കുന്നില്ല, ദൈവസഭയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അധ്യാപകരുണ്ട്, ഇത് വിശ്വാസികളുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു പങ്കാണ്.

"ടീച്ചർ" എന്ന പേരിൽ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഒരു ഓഫീസ് നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും, സഭയിൽ അധ്യാപകരുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർമാർക്ക് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയാമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു (1. തിമോത്തിയോസ് 3,2; 2 തിമൊ 2,2). എഫേസിയസിൽ 4,11 പോൾ പാസ്റ്റർമാരെയും അധ്യാപകരെയും ഒരു ഗ്രൂപ്പായി തരംതിരിച്ചു, ആ റോളിന് ഇരട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ വ്യാകരണപരമായി അവരെ നാമകരണം ചെയ്യുന്നു: ഇടയനും പഠിപ്പിക്കലും.

ഒരു ശ്രേണി?

പുതിയ നിയമം സഭയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഭരണക്രമം നിർദേശിക്കുന്നില്ല. ജറുസലേം പള്ളിയിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ത്യോക്യയിലെ സഭയ്ക്ക് പ്രവാചകന്മാരും അധ്യാപകരും ഉണ്ടായിരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 1 കൊരി5,1; 13,1). ചില പുതിയ നിയമ ഭാഗങ്ങൾ നേതാക്കളെ മൂപ്പന്മാർ എന്നും മറ്റുള്ളവ അവരെ കാര്യസ്ഥന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ബിഷപ്പ് എന്നും വിളിക്കുന്നു, ചിലർ അവരെ ഡീക്കൻമാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 1 കോറി4,23; ടൈറ്റസ് 1,6-7th; ഫിലിപ്പിയക്കാർ 1,1; 1. തിമോത്തിയോസ് 3,2; എബ്രായർ 13,17). ഒരേ ടാസ്ക്കിനുള്ള വ്യത്യസ്ത പദങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

അപ്പോസ്തലന്മാർ മുതൽ പ്രവാചകന്മാർ, സുവിശേഷകർ, പാസ്റ്റർമാർ, മൂപ്പന്മാർ, ഡീക്കൻമാർ, സാധാരണ അംഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിശദമായ ശ്രേണിയെ പുതിയ നിയമത്തിൽ വിവരിക്കുന്നില്ല. "കുറിച്ച്" എന്ന വാക്ക് എന്തായാലും മികച്ചതായിരിക്കില്ല, കാരണം ഇവയെല്ലാം സഭയെ സഹായിക്കാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പുതിയ നിയമം സഭയുടെ നേതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കാനും അവരുടെ നേതൃത്വത്തോട് സഹകരിക്കാനും ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു (എബ്രായർ 1 കോറി.3,17). അന്ധമായ അനുസരണം ഉചിതമല്ല, അങ്ങേയറ്റത്തെ സംശയമോ പ്രതിരോധമോ അല്ല.

സഭകളിൽ മൂപ്പന്മാരെ നിയമിക്കാൻ തിമൊഥെയൊസിനോട് പറയുമ്പോൾ ലളിതമായ ഒരു ശ്രേണി പ Paul ലോസ് വിവരിക്കുന്നു. ഒരു അപ്പോസ്തലൻ, സഭാ സ്ഥാപകൻ, ഉപദേഷ്ടാവ് എന്നീ നിലകളിൽ പൗലോസിനെ തിമൊഥെയൊസിനു മുകളിലാക്കി. ആരാണ് മൂപ്പനോ ഡീക്കനോ ആയിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം തിമൊഥെയൊസിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് എഫെസൊസിന്റെ വിവരണമാണ്, ഭാവിയിലെ എല്ലാ സഭാ സംഘടനകളുടെയും കുറിപ്പടിയല്ല. എല്ലാ സഭയെയും ജറുസലേമിലേക്കോ അന്ത്യോക്യയിലേക്കോ റോമിലേക്കോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമവും നാം കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് അപ്രായോഗികമാകുമായിരുന്നു.

അപ്പോൾ സഭയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയും? സഭയ്ക്ക് നേതാക്കളുണ്ടാകുമെന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ആ നേതാക്കളെ എന്ത് വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തണം എന്ന് അവൻ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. സഭ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്ന മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഈ വിശദാംശങ്ങൾ തുറന്നിടുന്നു. പ്രാദേശിക സഭകളിൽ നമുക്ക് നേതാക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവരെ വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും പ്രശ്നമല്ല: പാസ്റ്റർ പിയേഴ്സ്, എൽഡർ എഡ്, പാസ്റ്റർ മാറ്റ്സൺ, അല്ലെങ്കിൽ സെർവന്റ് സാം എന്നിവരും ഒരുപോലെ സ്വീകാര്യരായേക്കാം.

വേൾഡ് വൈഡ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൽ, നമ്മൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിമിത്തം, "എപ്പിസ്കോപ്പൽ" ഭരണ മാതൃക എന്ന് വിളിക്കാവുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു (എപ്പിസ്കോപ്പൽ എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്ക് പദമായ ഓവർസിയർ, എപ്പിസ്കോപോസ്, ചിലപ്പോൾ ബിഷപ്പ് എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു). നമ്മുടെ സഭകൾക്ക് ഉപദേശപരമായ സുസ്ഥിരതയും സ്ഥിരതയും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഇതാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എപ്പിസ്‌കോപ്പൽ മാതൃകാ നേതൃത്വത്തിന് അതിന്റേതായ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ മറ്റ് മാതൃകകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ, കാരണം അവയെല്ലാം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആളുകളും തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാ ശൈലിക്ക് കോൺഗ്രിഗേഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രെസ്ബിറ്റേറിയൻ മാതൃകയിലുള്ള നേതൃത്വത്തേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളെ സേവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

(സഭാ നേതൃത്വത്തിന്റെ എല്ലാ മാതൃകകൾക്കും, കോൺഗ്രേഷണൽ, പ്രെസ്ബൈറ്റീരിയൻ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസ്കോപ്പൽ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളുണ്ടാകാമെന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക. എപ്പിസ്കോപ്പൽ നേതൃത്വ മാതൃകയുടെ രൂപം കിഴക്കൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച്, ആംഗ്ലിക്കൻ, എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ച്, റോമൻ എന്നിവയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കത്തോലിക്കാ അല്ലെങ്കിൽ ലൂഥറൻ പള്ളികൾ).

സഭയുടെ തലവൻ യേശുക്രിസ്തുവാണ്, സഭയിലെ എല്ലാ നേതാക്കളും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും സഭകളുടെ ജീവിതത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവന്റെ ഹിതം തേടാൻ ശ്രമിക്കണം. നേതാക്കൾ അവരുടെ വേലയിൽ ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം, അതായത്, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ അവർ പരിശ്രമിക്കണം, തങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യരുത്. പാസ്റ്റർ തന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പല്ല പ്രാദേശിക സഭ. പകരം, അംഗങ്ങളെ അവരുടെ വേലയിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രമോട്ടറായി പാസ്റ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു - സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, അവർ ചെയ്യാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ച ജോലി.

മൂപ്പന്മാരും ആത്മീയ നേതാക്കളും

വിവിധ അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു ശരീരത്തോടാണ് പൗലോസ് സഭയെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഐക്യം സമാനതയിലല്ല, മറിച്ച് ഒരു പൊതു ദൈവത്തിനും ഒരു പൊതു ലക്ഷ്യത്തിനും വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലാണ്. വ്യത്യസ്‌ത അംഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്‌ത ശക്തികളുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അവരെ എല്ലാവരുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കും (1. കൊരിന്ത്യർ 12,7).

വേൾഡ് വൈഡ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് അജപാലന നേതാക്കളായി സേവിക്കാൻ പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും നിയമിക്കുന്നു. ഇത് അംഗീകൃത [നിയമനം] പുരുഷ-വനിതാ നേതാക്കളെ (ഡീക്കൺ, ഡീക്കനെസ് എന്നും വിളിക്കാം) നിയമിക്കുന്നു.

“ഓർഡിനേഷൻ”, “പ്രോക്സി” എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? പൊതുവേ, ഓർഡിനേഷൻ കൂടുതൽ പൊതുവും ശാശ്വതവുമാണ്. ഒരു പ്രോക്സി സ്വകാര്യമായും പരസ്യമായും നിർമ്മിക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ അസാധുവാക്കാനും കഴിയും. അറ്റോർണി അധികാരങ്ങൾ formal പചാരികവും സ്വയമേവ പുതുക്കാവുന്നതോ കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്നതോ അല്ല. ഓർഡിനേഷൻ റദ്ദാക്കാനും കഴിയും, എന്നാൽ ഇത് അസാധാരണമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ.

വേൾഡ് വൈഡ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൽ, എല്ലാ സഭാ നേതൃത്വപരമായ പങ്കിനെ കുറിച്ചും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമഗ്രമായ വിവരണം ഞങ്ങൾക്കില്ല. മൂപ്പന്മാർ പലപ്പോഴും പള്ളികളിൽ പാസ്റ്റർമാരായി (പ്രിൻസിപ്പൽ പാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ്) സേവിക്കുന്നു. മിക്കവരും പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ എല്ലാവരും അല്ല. ചിലർ ഭരണത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയവരാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ചീഫ് പാസ്റ്ററുടെ (സഭയുടെ മേൽനോട്ടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസ്‌കോപോസ്) മേൽനോട്ടത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു.

സഭയുടെ ശുശ്രൂഷാ നേതാക്കൾ ഇതിലും വലിയ വൈവിധ്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച്, സഭയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സേവനം ചെയ്യുന്നു (ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു). ലീഡ് പാസ്റ്റർ ഈ നേതാക്കളെ താൽക്കാലിക അസൈൻമെന്റുകൾക്കോ ​​അനിശ്ചിതകാലത്തിനോ ശാക്തീകരിക്കാം.

പാസ്റ്റർമാർ ഒരു ഓർക്കസ്ട്രയുടെ കണ്ടക്ടർമാരെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ബാറ്റൺ ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല, പക്ഷേ അവർക്ക് നയിക്കാനും ഏകോപിപ്പിക്കാനും കഴിയും. കളിക്കാർ അവർക്ക് നൽകിയ സൂചനകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തത്തിൽ കൂടുതൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തും. ഞങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പാസ്റ്ററെ വെടിവയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രാദേശിക വാർഡിലെ മുതിർന്നവരുമായി സഹകരിച്ച് യു‌എസിൽ ചർച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പാസ്റ്റർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു പാസ്റ്റർ കഴിവില്ലാത്തവനാണെന്നോ ആടുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നോ ഒരു അംഗം കരുതുന്നെങ്കിലോ? ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ ഭരണ ഘടന പ്രസക്തമാകുന്നത്. ഉപദേശത്തിലോ നേതൃത്വത്തിലോ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം പാസ്റ്ററുമായി ചർച്ച ചെയ്യണം, തുടർന്ന് ഒരു പാസ്റ്ററൽ ലീഡറുമായി (ജില്ലയിലെ പാസ്റ്ററുടെ ഓവർസിയർ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസ്കോപോസ്).

പള്ളികൾക്ക് പ്രാദേശിക നേതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ, പാസ്റ്റർമാർക്കും നേതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വേൾഡ് വൈഡ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ ആസ്ഥാനം നമ്മുടെ സഭകളെ സേവിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പരിശീലനം, ആശയങ്ങൾ, പ്രോത്സാഹനം, മേൽനോട്ടം, ഏകോപനം എന്നിവയുടെ ഉറവിടമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. നാം തീർച്ചയായും പൂർണരല്ല, എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ട വിളി ഇതിൽ നാം കാണുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ യേശുവിലേക്കായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി ഉണ്ട്, ഇതിനകം തന്നെ ധാരാളം ജോലികൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവന്റെ ക്ഷമയ്ക്കും, സമ്മാനങ്ങൾക്കും, വളരാൻ സഹായിച്ച ജോലിക്കും വേണ്ടി അവനെ സ്തുതിക്കാം.

ജോസഫ് ടകാച്ച്


PDFപള്ളി ഭരണ ഘടന