സുവിശേഷം

112 സുവിശേഷം

യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ ദൈവകൃപയാൽ ലഭിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ സുവിശേഷമാണ് സുവിശേഷം. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, തിരുവെഴുത്തുകൾ അനുസരിച്ച് അവൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു, തുടർന്ന് അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന സന്ദേശമാണിത്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകര പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും എന്ന സുവിശേഷമാണ് സുവിശേഷം. (1. കൊരിന്ത്യർ 15,1-5; അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ 5,31; ലൂക്കോസ് 24,46-48; ജോൺ 3,16; മത്തായി 28,19-20; മാർക്കസ് 1,14-15; അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ 8,12; 28,30-31)

എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചത്?

അവ ഒരു ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി നിർമ്മിച്ചതാണ്! ദൈവം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെയും ഒരു കാരണത്താലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് - അവിടുന്ന് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോട് യോജിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം സന്തുഷ്ടരാണ്. ഇത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്.

ജീവിതം എന്തിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. അവർ ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അർത്ഥം തേടുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടോ, എവിടെയാണുള്ളത്, കാര്യങ്ങളുടെ മഹത്തായ പദ്ധതിയിൽ അവർക്ക് ശരിക്കും അർത്ഥമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ ഏറ്റവും മികച്ച കുപ്പികളുടെ ശേഖരം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ ഹൈസ്‌കൂളിൽ ജനപ്രീതി നേടുകയോ ചെയ്‌തിരിക്കാം, എന്നാൽ വളരെ വേഗം യുവത്വ പദ്ധതികളും സ്വപ്നങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ, പരാജയപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണമറ്റ "എങ്കിൽ മാത്രം" അല്ലെങ്കിൽ "എന്തായിരിക്കാം" എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളിലും നിരാശകളിലും ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആകുമായിരുന്നു".

പണം, ലൈംഗികത, അധികാരം, ബഹുമാനം, ജനപ്രീതി എന്നിവയുടെ ഹ്രസ്വകാല തൃപ്തികൾക്കപ്പുറം നിശ്ചിത ലക്ഷ്യമോ അർത്ഥമോ ഇല്ലാതെ പലരും ശൂന്യവും പൂർത്തീകരിക്കാത്തതുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് മരണത്തിന്റെ ഇരുട്ട് അടുക്കുമ്പോൾ. എന്നാൽ ജീവിതം അതിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികമായിരിക്കും, കാരണം ദൈവം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വളരെയധികം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ അർത്ഥവും അർത്ഥവും അവൻ നമുക്കു നൽകുന്നു - അവിടുന്ന് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം.

ഭാഗം 1: മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു

ബൈബിളിന്റെ ആദ്യ അധ്യായം നമ്മോട് പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ "സ്വന്തം ഛായയിൽ" സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് (1. സൂനവും 1,27). പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും "ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു" (അതേ വാക്യം).

വ്യക്തമായും, ഉയരത്തിന്റെയോ ഭാരത്തിന്റെയോ ചർമ്മത്തിന്റെ നിറത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാം ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ദൈവം ആത്മാവാണ്, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയല്ല, നാം ദ്രവ്യത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. എന്നിട്ടും ദൈവം മനുഷ്യനെ തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു, അതിനർത്ഥം അവിടുന്നു നമ്മെ അവനോട് സാമ്യമുള്ളവനാക്കി. ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താനും ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ക്രിയാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും നിർമ്മിക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ലോകത്തിലെ നന്മകൾക്കുള്ള ഒരു ശക്തിയാകാനും കഴിയും. നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം.
 

നാം "ദൈവത്തിനു ശേഷം യഥാർത്ഥ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം" (എഫെസ്യർ 4,24). എന്നാൽ പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തെപ്പോലെയല്ല. വാസ്‌തവത്തിൽ, ആളുകൾക്ക്‌ പലപ്പോഴും ദൈവഭക്തിയില്ലാത്തവരായിരിക്കാം. നമ്മുടെ അധാർമ്മികത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, നമ്മോടുള്ള അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ദൈവം എപ്പോഴും വിശ്വസ്തനായിരിക്കും.

ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണം

ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ പുതിയ നിയമം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് നമ്മോട് പറയുന്നത്, ദൈവം നമ്മെ പരിപൂർണ്ണവും നല്ലതുമായ ഒന്നായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നു - യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിച്ഛായ. "അനേകം സഹോദരന്മാർക്കിടയിൽ അവൻ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന്, അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ തന്റെ പുത്രന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അവൻ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു" (റോമാക്കാർ. 8,29). മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നാം ജഡത്തിൽ ദൈവപുത്രനായ യേശുവിനെപ്പോലെ ആയിത്തീരണമെന്ന് ദൈവം ആദ്യം മുതൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

യേശു തന്നെ "ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ" ആണെന്ന് പോൾ പറയുന്നു.2. കൊരിന്ത്യർ 4,4). "അവൻ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ്" (കൊലോസ്യർ 1,15). നാം എന്തുചെയ്യാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അവൻ. നാം അവന്റെ കുടുംബത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്, അതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് കാണാൻ ഞങ്ങൾ ദൈവപുത്രനായ യേശുവിലേക്ക് നോക്കുന്നു.

യേശുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, "പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തരേണമേ" (യോഹന്നാൻ 14,8). യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു: "എന്നെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണുന്നു" (വാക്യം 9). മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശരിക്കും അറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് യേശു പറയുന്നു.

അവൻ ചർമ്മത്തിന്റെ നിറത്തെക്കുറിച്ചോ വസ്ത്രധാരണ രീതികളെക്കുറിച്ചോ മരപ്പണിക്കാരന്റെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുന്നില്ല - ആത്മാവ്, മനോഭാവം, പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ്. ദൈവം സ്നേഹമാണ്, ജോൺ എഴുതി (1. ജോഹന്നസ് 4,8), സ്‌നേഹം എന്താണെന്നും തന്റെ പ്രതിച്ഛായയിലാക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെപ്പോലെ നാം എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു.

മനുഷ്യർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ, യേശു ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയായതിനാൽ, ദൈവം നമ്മെ യേശുവിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. അവൻ നമ്മിൽ "രൂപം" എടുക്കണം (ഗലാത്യർ 4,19). നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം "ക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണതയുടെ പൂർണ്ണമായ അളവിലേക്ക് വരുക" (എഫെസ്യർ 4,13). നാം യേശുവിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ നമ്മിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിനെപ്പോലെയല്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല. ദൈവത്തിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിനകം അറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അവനെ അനുവദിച്ചാൽ, അവൻ നിങ്ങളെ മാറ്റും - നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും - കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെയാകാൻ (2. കൊരിന്ത്യർ 3,18). ഇതിന് ക്ഷമ ആവശ്യമാണ് - എന്നാൽ ഈ പ്രക്രിയ ജീവിതത്തെ അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തൽക്ഷണം എല്ലാം ചെയ്യാത്തത്? കാരണം, നിങ്ങൾ ആയിരിക്കണമെന്ന് അവൻ പറയുന്ന യഥാർത്ഥ, ചിന്ത, സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തിയെ അത് കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. മനസ്സിന്റെയും ഹൃദയത്തിൻറെയും ഒരു മാറ്റം, ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയാനും അവനെ വിശ്വസിക്കാനും ഉള്ള തീരുമാനം, ഒരു പ്രത്യേക തെരുവിലൂടെ നടക്കാനുള്ള തീരുമാനം പോലെ ഒരു നിമിഷം മാത്രമേ എടുക്കൂ. എന്നാൽ റോഡിലൂടെയുള്ള യഥാർത്ഥ യാത്രയ്ക്ക് സമയമെടുക്കും, അത് തടസ്സങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിറഞ്ഞതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ, ശീലങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും ആഴത്തിലുള്ള മനോഭാവങ്ങളും മാറ്റാൻ സമയമെടുക്കും.

കൂടാതെ, ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും നിങ്ങൾ അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സ്നേഹം സ്നേഹം എന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി നൽകുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അല്ല. നിർബന്ധിത സ്നേഹം ഒട്ടും പ്രണയമല്ല.

ഇത് കൂടുതൽ മികച്ചതാകുന്നു

2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള യേശുവിനെപ്പോലെ ആയിരിക്കുക മാത്രമല്ല - ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ ആയിരിക്കുക എന്നതും ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമാണ് - പുനരുത്ഥാനം, അമർത്യ, മഹത്വവും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവനായി! അവൻ "എല്ലാം തനിക്കു കീഴ്‌പ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തിയനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വ്യർത്ഥശരീരത്തെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരം പോലെയാക്കും" (ഫിലിപ്പിയർ 3,21). ഈ ജീവിതത്തിൽ നാം ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, "നാം പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവനെപ്പോലെയാകും" (റോമാക്കാർ 6,5). "നാം അവനെപ്പോലെയാകും" എന്ന് ജോൺ ഉറപ്പുനൽകുന്നു (1. ജോഹന്നസ് 3,2).

നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ, പൗലോസ് എഴുതുന്നു, "നമ്മളും അവനോടുകൂടെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും" (റോമാക്കാർ) 8,17). യേശുവിന്റേതുപോലുള്ള മഹത്വം നമുക്കും ലഭിക്കും - അനശ്വരമായ, ഒരിക്കലും ദ്രവിച്ചുപോകാത്ത, ആത്മീയ ശരീരങ്ങൾ. നാം മഹത്വത്തിൽ ഉയരും, ശക്തിയിൽ ഉയരും (1. കൊരിന്ത്യർ 15,42-44). "നാം ഭൗമികന്റെ പ്രതിച്ഛായ ധരിച്ചതുപോലെ, സ്വർഗ്ഗീയന്റെ പ്രതിച്ഛായയും വഹിക്കും" - നാം ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെയാകും! (വി. 49).

മഹത്വവും അമർത്യതയും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ആവശ്യത്തിനായി ദൈവം നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു! അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ സമ്മാനമാണിത്. ഇത് ആവേശകരവും അതിശയകരവുമായ ഒരു ഭാവിയാണ് - അത് ജീവിതത്തിന് അർത്ഥവും അർത്ഥവും നൽകുന്നു.

അന്തിമഫലം കാണുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താണ്. ജീവിതം എന്താണെന്നറിയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരീക്ഷണങ്ങളും വേദനകളും സന്തോഷങ്ങളും കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താകുന്നു. നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന മഹത്വം എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ, ഈ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് (റോമാക്കാർ 8,28). ദൈവം നമുക്ക് വളരെ മഹത്തായതും വിലപ്പെട്ടതുമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ?

എന്നാൽ ഒരു മിനിറ്റ് കാത്തിരിക്കൂ, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. അത്തരം മഹത്വത്തിനും ശക്തിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും മതിയായവനാകില്ല. ഞാൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി മാത്രമാണ്. സ്വർഗ്ഗം തികഞ്ഞ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല; എന്റെ ജീവിതം താറുമാറായി.

അത് കുഴപ്പമില്ല - ദൈവത്തിന് അറിയാം, പക്ഷേ അത് അവനെ തടയില്ല. അവൻ നിങ്ങൾക്കായി പദ്ധതികൾ ഉണ്ട്, അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അവൻ ഇതിനകം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരും വിഷയം കുഴപ്പത്തിലാക്കി; എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം ബോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ആരും മഹത്വത്തിനും ശക്തിക്കും അർഹരല്ല.

എന്നാൽ പാപികളായ ആളുകളെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം - അവർ എത്ര തവണ കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പിച്ചാലും അവരെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് അവനറിയാം.

നമ്മുടെ പദ്ധതിയിൽ പാപരഹിതനും നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ സഹിച്ചവനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവൻ നമ്മെ ദൈവമുമ്പാകെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അവനിൽ നിന്ന് നാം അത് സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിത്യജീവന്റെ ദാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഭാഗം 2: ദൈവത്തിന്റെ സമ്മാനം

നാമെല്ലാവരും പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്ന് പ Paul ലോസ് പറയുന്നു, എന്നാൽ ദൈവകൃപയാൽ നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് ഒരു സമ്മാനമാണ്! നമുക്ക് അത് അർഹിക്കുന്നില്ല - ദൈവം തന്റെ കൃപയിൽ നിന്നും കരുണയിൽ നിന്നും അത് നമുക്ക് നൽകുന്നു.

സ്വന്തമായി ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് രക്ഷപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല - കുഴപ്പത്തിലായ ആളുകളാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത്. സ്വയം നീന്താൻ കഴിയുന്ന ആളുകളെ ലൈഫ് ഗാർഡുകൾ “സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല” - മുങ്ങിമരിക്കുന്ന ആളുകളെ അവർ രക്ഷിക്കുന്നു. ആത്മീയമായി നാമെല്ലാം മുങ്ങിമരിക്കുകയാണ്. നമ്മളാരും ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിപൂർണ്ണതയോട് അടുക്കുന്നില്ല, അതില്ലാതെ നാം മരിച്ചവരെപ്പോലെ നല്ലവരാണ്.

നാം ദൈവത്തിനു വേണ്ടത്ര നല്ലവരായിരിക്കണം എന്ന് പലരും കരുതുന്നു. ഞങ്ങൾ ചിലരോട് ചോദിച്ചു, "നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുമെന്നോ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുമെന്നോ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ കാരണമെന്ത്?" പലരും മറുപടി പറയും: “കാരണം ഞാൻ നല്ലവനായിരുന്നു. ഞാൻ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു. "

ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലോകത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ നാം എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നാം ഒരിക്കലും "മതിയായവരായിരിക്കില്ല" കാരണം നാം അപൂർണ്ണരാണ്. നാം പരാജയപ്പെട്ടു, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനത്താൽ, യേശുക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്തതിലൂടെ നാം നീതിമാന്മാരാകുന്നു.

സത്പ്രവൃത്തികളിലൂടെയല്ല

ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചു, ബൈബിൾ പറയുന്നു, "നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ചല്ല, മറിച്ച് അവന്റെ ഉപദേശത്തിനും കൃപയ്ക്കും അനുസരിച്ചാണ്" (2. തിമോത്തിയോസ് 1,9). അവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചത് നാം ചെയ്ത നീതിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടല്ല, അവന്റെ കാരുണ്യത്താലാണ്" (തീത്തോസ് 3,5).

നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വളരെ നല്ലതാണെങ്കിലും, ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല. നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ പര്യാപ്തമല്ലാത്തതിനാൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് കരുണയും കൃപയും ആവശ്യമാണ്, യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം അത് നൽകുന്നു.

നല്ല പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നേടാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ, എങ്ങനെയെന്ന് ദൈവം നമ്മോട് പറയുമായിരുന്നു. കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നത് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു, പ Paul ലോസ് പറയുന്നു.

"ജീവൻ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമത്തിൽ നിന്ന് നീതി ഉണ്ടാകൂ" (ഗലാത്യർ 3,21). എന്നാൽ നിയമത്തിന് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകാൻ കഴിയില്ല-നമുക്ക് അത് നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിലും.

"എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നീതി ന്യായപ്രമാണത്താലാണെങ്കിൽ, ക്രിസ്തു വൃഥാ മരിച്ചു" (ഗലാത്യർ 2,21). ആളുകൾക്ക് അവരുടെ രക്ഷ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമില്ല. യേശു ഭൂമിയിൽ വരുകയോ മരിക്കുകയോ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

എന്നാൽ യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നത് ആ ഉദ്ദേശ്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ്-നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കാൻ. "അനേകർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ മറുവിലയായി നൽകാനാണ്" താൻ വന്നതെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു (മത്തായി 20,28). നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കാനും വീണ്ടെടുക്കാനും നൽകിയ മറുവിലയുടെ പ്രതിഫലമായിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതം. "ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി മരിച്ചു" എന്നും "നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി" അവൻ മരിച്ചു എന്നും ബൈബിൾ ആവർത്തിച്ച് കാണിക്കുന്നു (റോമാക്കാർ 5,6-ഇരുപത്; 2. കൊരിന്ത്യർ 5,14; 15,3; ഗാൽ
1,4; 2. തെസ്സലോനിക്യർ 5,10).

"പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്" എന്ന് റോമിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു 6,23"എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള നിത്യജീവൻ ആകുന്നു". നാം മരണത്തിന് അർഹരാണ്, എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാം പൂർണരല്ലാത്തതിനാൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ നാം അർഹരല്ല, എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു.

രക്ഷയുടെ വിവരണങ്ങൾ

നമ്മുടെ രക്ഷയെ ബൈബിൾ പല തരത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു - ചിലപ്പോൾ അത് സാമ്പത്തിക പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ അത് ത്യാഗം, കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം വില നൽകി എന്നാണ് സാമ്പത്തിക പദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ (മരണം) വാങ്ങുകയും കടം വീട്ടുകയും ചെയ്തു. അവൻ നമ്മുടെ പാപവും മരണവും ഏറ്റെടുക്കുകയും പകരം നമുക്ക് അവന്റെ നീതിയും ജീവിതവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

നമുക്കുവേണ്ടിയുള്ള യേശുവിന്റെ ബലി ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നു (എല്ലാത്തിനുമുപരി, യേശുവിനെ നൽകാൻ അയച്ചത് അവനാണ്), നമുക്കുവേണ്ടി യേശുവിന്റെ നീതിയെ അവൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഒരിക്കൽ ദൈവത്തെ എതിർത്തിരുന്ന നാം ഇപ്പോൾ അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് (റോമ 5,10).

"ഒരുകാലത്ത് അപരിചിതരും ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലും, ഇപ്പോൾ അവൻ തന്റെ മർത്യശരീരത്തിന്റെ മരണത്തിനുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അവൻ നിങ്ങളെ തന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കളങ്കരഹിതരുമായി അവതരിപ്പിക്കും" (കൊലോസ്യർ. 1,21-ഒന്ന്).

ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം നിമിത്തം നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരാണ്. ദൈവത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ, ഞങ്ങൾ വലിയ കടത്തിൽ നിന്ന് വലിയ കടത്തിലേക്ക് പോയി - ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിനാലല്ല, മറിച്ച് ദൈവം ചെയ്തതിനാലാണ്.

ദൈവം ഇപ്പോൾ നമ്മെ അവന്റെ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു - അവൻ നമ്മെ ദത്തെടുത്തു (എഫെസ്യർ 1,5). "ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്" (റോമർ 8,16). തുടർന്ന് നമ്മുടെ ദത്തെടുക്കലിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങൾ പൗലോസ് വിവരിക്കുന്നു: "നാം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ, നാമും അവകാശികളും ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം അവകാശികളുമാണ്" (വാക്യം 17). രക്ഷയെ ഒരു അനന്തരാവകാശമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. "വെളിച്ചത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ അവകാശത്തിനായി അവൻ നിങ്ങളെ യോഗ്യനാക്കി" (കൊലോസ്യർ 1,12).

ദൈവത്തിന്റെ er ദാര്യം നിമിത്തം, അവന്റെ കൃപയാൽ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗ്യം അവകാശമാകും - നാം പ്രപഞ്ചത്തെ ക്രിസ്തുവുമായി പങ്കിടും. അല്ലെങ്കിൽ, അവൻ ഞങ്ങളുമായി ഇത് പങ്കുവെക്കും, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും അത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലാണ്.

വിശ്വാസത്താൽ ലഭിച്ചു

യേശു നമ്മെ യോഗ്യരാക്കി; അവൻ നമ്മുടെ പാപത്തിന് മാത്രമല്ല, എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ നൽകി (1. ജോഹന്നസ് 2,2). എന്നാൽ പലർക്കും അത് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷേ ഈ ആളുകൾ ഇതുവരെ രക്ഷയുടെ സന്ദേശം കേട്ടിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒരു വികലമായ പതിപ്പ് അവർ കേട്ടിരിക്കാം. ചില കാരണങ്ങളാൽ അവർ സന്ദേശം വിശ്വസിച്ചില്ല.

യേശു അവരുടെ കടങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയും അവർക്ക് ഒരു വലിയ ബാങ്ക് അക്ക gave ണ്ട് നൽകുകയും ചെയ്തതുപോലെയാണ്, പക്ഷേ അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തികച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കടങ്ങളുണ്ടെന്ന് കരുതരുത്. അല്ലെങ്കിൽ യേശു ഒരു വലിയ പാർട്ടി എറിയുകയും അവൻ അവർക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് നൽകുകയും എന്നാൽ ചില ആളുകൾ വരരുതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെയാണ് ഇത്.

അല്ലെങ്കിൽ അവർ അഴുക്കുചാലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അടിമകളാണ്, യേശു കൂടെ വന്ന് "ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങി" എന്ന് പറയുന്നു. ചില ആളുകൾ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നില്ല, ചിലർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, കൂടാതെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനേക്കാൾ ചിലർ അഴുക്കുചാലിൽ തുടരും. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പമുള്ള ഒരു പുതിയ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് കാണാൻ അഴുക്കുചാലിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നു.

രക്ഷയുടെ സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് - യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ, അവന്റെ വചനം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, സുവാർത്ത വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ. "കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, നീയും നിന്റെ ഭവനവും രക്ഷിക്കപ്പെടും" (പ്രവൃത്തികൾ 1 കൊരി6,31). "വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും" സുവിശേഷം ഫലപ്രദമാകുന്നു (റോമർ 1,16). നമ്മൾ സന്ദേശത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് നമുക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്യില്ല.

തീർച്ചയായും, യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വസ്തുതകൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. വസ്തുതകൾ നമ്മിൽ നാടകീയമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു - നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നാം സൃഷ്ടിച്ച ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാം തിരിയുകയും പകരം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുകയും വേണം.

നാം പാപികളാണെന്നും നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള അവകാശം അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം സഹ അവകാശികളാകാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരല്ലെന്നും നാം സമ്മതിക്കണം. നാം ഒരിക്കലും സ്വർഗ്ഗത്തിന് മതിയായവരായിരിക്കില്ലെന്ന് നാം സമ്മതിക്കണം - മാത്രമല്ല, യേശു നമുക്ക് നൽകുന്ന ടിക്കറ്റ് പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പര്യാപ്തമാണെന്നും നാം വിശ്വസിക്കണം. അവന്റെ മരണത്തിലും പുനരുത്ഥാനത്തിലും നമ്മുടെ ആത്മീയ കടങ്ങൾ തീർക്കാൻ അവൻ മതിയാക്കി എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കണം. അവന്റെ കരുണയിലും കൃപയിലും നാം ആശ്രയിക്കണം, ഒപ്പം പ്രവേശിക്കാൻ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കുക.

ഒരു സ offer ജന്യ ഓഫർ

നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് മടങ്ങാം. ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു ഉദ്ദേശ്യത്തിനായിട്ടാണെന്നും ദൈവം അവനെപ്പോലെയാകണമെന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. നാം ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബവുമായി, യേശുവിന്റെ സഹോദരീസഹോദരന്മാരുമായി ഐക്യപ്പെടേണ്ടവരാണ്, കൂടാതെ കുടുംബ ഭാഗ്യത്തിൽ ഒരു പങ്ക് ലഭിക്കും! ഇത് ഒരു അത്ഭുതകരമായ ലക്ഷ്യവും അത്ഭുതകരമായ വാഗ്ദാനവുമാണ്.

പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം ചെയ്തില്ല. നാം യേശുവിനെപ്പോലെ നല്ലവരായിട്ടില്ല - അതായത് നാം പൂർണരായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ, "ഇടപാടിന്റെ" മറ്റൊരു ഭാഗം - ശാശ്വത മഹത്വം നമുക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദൈവം അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ കരുണയും കൃപയും നിറഞ്ഞവനായിരിക്കാൻ നാം വിശ്വസിക്കണം എന്നതാണ് ഉത്തരം. അവൻ നമ്മെ ഈ ആവശ്യത്തിനായി സൃഷ്ടിച്ചു, അവൻ ഈ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റും! "നിങ്ങളിൽ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാൾ വരെ അത് പൂർത്തിയാക്കും" എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. 1,6).

യേശു വില കൊടുത്തു ജോലി ചെയ്തു, അവന്റെ സന്ദേശം - ബൈബിളിന്റെ സന്ദേശം - അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്തതിലൂടെ നമ്മുടെ രക്ഷ വരുന്നു എന്നതാണ്. നമുക്ക് നമ്മിൽത്തന്നെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അനുഭവം (അതുപോലെ തിരുവെഴുത്ത്) പറയുന്നു. രക്ഷയും ജീവിതവും ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ ആകാനുള്ള നമ്മുടെ ഏക പ്രതീക്ഷ ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നതാണ്. നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെയാകാൻ കഴിയും, കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ തെറ്റുകളും പരാജയങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ അത് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പറയുന്നു!

ക്രിസ്തുവില്ലാതെ ജീവിതം അർത്ഥശൂന്യമാണ് - നാം അഴുക്കുചാലിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യേശു നമ്മോട് പറയുന്നു, അവൻ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങി, അവന് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും, പാർട്ടിക്ക് ഒരു സ ticket ജന്യ ടിക്കറ്റും കുടുംബ സ്വത്തിന് പൂർണ്ണ അവകാശവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫർ സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് നിരസിച്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാം.

ഭാഗം 3: നിങ്ങളെ വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു!

റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നിസ്സാരമായ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ നിസ്സാര ഗ്രാമത്തിൽ യേശു നിസ്സാരനായ ഒരു മരപ്പണിക്കാരനെപ്പോലെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായി അദ്ദേഹം പരക്കെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കാനായി അവൻ തന്റെ ജീവൻ ത്യജിച്ചുവെന്ന് അവിശ്വാസികൾ പോലും സമ്മതിക്കുന്നു, ആത്മത്യാഗപരമായ ഈ സ്നേഹം മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ എത്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തെ സ്പർശിക്കുന്നു.

അസ്തിത്വത്തോട് പറ്റിനിൽക്കുന്ന സ്വന്തം വിടുതൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവരാജ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് പിന്തുടരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് യഥാർത്ഥവും പൂർണ്ണവുമായ ജീവിതം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു.
"എനിക്കുവേണ്ടി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ അത് കണ്ടെത്തും" (മത്തായി 10,39).

അർത്ഥമില്ലാത്ത ജീവിതം, നിരാശാജനകമായ ജീവിതം എന്നിവയല്ലാതെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല, യേശു നമുക്ക് നിവൃത്തിയും സന്തോഷവും ആവേശവും നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന ജീവിതവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു - എല്ലാ നിത്യതയ്ക്കും. അഹങ്കാരവും വേവലാതിയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു, ഒപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആന്തരിക സമാധാനവും സന്തോഷവും നേടുന്നു.

യേശുവിന്റെ വഴി

തന്റെ മഹത്വത്തിൽ തന്നോടൊപ്പം ചേരാൻ യേശു നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു - എന്നാൽ മഹത്വത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിൽ വിനയം ആവശ്യമാണ്. ഈ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ പിടി അഴിച്ചുവിടുകയും യേശുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ പിടി മുറുകുകയും വേണം. നമുക്ക് പുതിയ ജീവിതം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, പഴയത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ നാം തയ്യാറായിരിക്കണം.

നമ്മെ യേശുവിനെപ്പോലെയാക്കി. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മാന്യനായ നായകനെ പകർത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ക്രിസ്തുമതം മതപരമായ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചോ മതപരമായ ആദർശങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ല. മനുഷ്യരാശിയോടുള്ള ദൈവസ്നേഹം, മനുഷ്യരോടുള്ള വിശ്വസ്തത, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ദൃശ്യമായ അവന്റെ സ്നേഹം, വിശ്വസ്തത എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ്.

യേശുവിൽ, ദൈവം തന്റെ കൃപ പ്രകടമാക്കുന്നു; നാം എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നാം ഒരിക്കലും സ്വന്തമായി നല്ലവരാകില്ലെന്ന് അവനറിയാം. യേശുവിൽ ദൈവം നമുക്ക് സഹായം നൽകുന്നു; നമ്മിൽ വസിക്കാനും ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മെ മാറ്റാനും അവൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയയ്ക്കുന്നു. തന്നെപ്പോലെയാകാൻ ദൈവം നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു; സ്വന്തമായി ദൈവത്തെപ്പോലെ ആകാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല.

യേശു നമുക്ക് ആനന്ദത്തിന്റെ നിത്യത പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു ലക്ഷ്യവും അർത്ഥവുമുണ്ട്-എന്നേക്കും ജീവിതം. നാം നിത്യ മഹത്വത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മഹത്വത്തിലേക്കുള്ള വഴി യേശുവാണ്, അവൻ തന്നെയാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും (യോഹന്നാൻ 1.4,6).

യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കുരിശിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. യാത്രയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാൻ അവൻ നമ്മെയും വിളിക്കുന്നു. "പിന്നെ അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു: 'എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ തങ്ങളെത്തന്നെ പരിത്യജിച്ച് അനുദിനം തങ്ങളുടെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ' (ലൂക്കോസ് 9,23). എന്നാൽ കുരിശിന്മേൽ മഹത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഉയിർപ്പ് വന്നു.

ഗംഭീരമായ വിരുന്നു

ചില കഥകളിൽ, യേശു രക്ഷയെ ഒരു വിരുന്നിനോട് ഉപമിച്ചു. ധൂർത്തപുത്രന്റെ ഉപമയിൽ, പിതാവ് തന്റെ വിശ്വാസത്യാഗിയായ മകന് ഒരു വിരുന്ന് നൽകി, ഒടുവിൽ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. “തടിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് അറുക്കുക; നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സന്തോഷിക്കാം! ഇതു നിമിത്തം എന്റെ മകൻ മരിച്ചു, പിന്നെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, കണ്ടെത്തി" (ലൂക്കാ 1 കൊരി5,23-24). ഒരുവൻ ദൈവത്തിങ്കലേക്കു തിരിയുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം മുഴുവനും സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ചിത്രീകരിക്കാനാണ് യേശു കഥ പറഞ്ഞത് (വാക്യം 7).

ഒരു മനുഷ്യനെ (ദൈവത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന) "വലിയ അത്താഴം തയ്യാറാക്കി അനേകം അതിഥികളെ ക്ഷണിച്ചു" (ലൂക്കാ 1 കോറി) യേശു മറ്റൊരു ഉപമ പറഞ്ഞു.4,16). എന്നാൽ ആശ്ചര്യകരമെന്നു പറയട്ടെ, പലരും ഈ ക്ഷണം അവഗണിച്ചു. "അവരെല്ലാം ഓരോരുത്തരായി ക്ഷമാപണം നടത്താൻ തുടങ്ങി" (വാക്യം 18). ചിലർ തങ്ങളുടെ പണത്തെക്കുറിച്ചോ ജോലിയെക്കുറിച്ചോ ആകുലപ്പെട്ടു; മറ്റു ചിലർ കുടുംബകാര്യങ്ങളാൽ വ്യതിചലിച്ചു (വാ. 18-20). അതിനാൽ ഗുരു പകരം ദരിദ്രരെ ക്ഷണിച്ചു (വാക്യം 21).

അതിനാൽ അത് രക്ഷയോടെയാണ്. യേശു എല്ലാവരേയും ക്ഷണിക്കുന്നു, എന്നാൽ ചില ആളുകൾ പ്രതികരിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. എന്നാൽ "ദരിദ്രർ", പണം, ലൈംഗികത, ശക്തി, പ്രശസ്തി എന്നിവയേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, യേശുവിന്റെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങിൽ യഥാർത്ഥ ജീവിതം ആഘോഷിക്കാൻ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

യേശു മറ്റൊരു കഥ പറഞ്ഞു, അതിൽ രക്ഷയെ ഒരു യാത്രയിൽ പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് (യേശുവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു) താരതമ്യം ചെയ്തു. "അതു വിദേശത്തു പോയ ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെയാണ്: അവൻ തന്റെ ദാസന്മാരെ വിളിച്ചു തന്റെ സ്വത്തുക്കൾ അവരെ ഏല്പിച്ചു; ഒരാൾക്ക് അഞ്ചു താലന്ത് വെള്ളിയും മറ്റൊരാൾക്ക് രണ്ട് താലന്ത്, മൂന്നാമന് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് കൊടുത്തു" (മത്തായി 2).5,14-15). പണം ക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തും; നമുക്കിവിടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവതരണമായി പരിഗണിക്കാം.

ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം മാസ്റ്റർ വീണ്ടും വന്ന് കണക്ക് ചോദിച്ചു. യജമാനന്റെ പണം കൊണ്ട് തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നേടിയെന്ന് രണ്ട് വേലക്കാർ കാണിച്ചു, അവർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു: "അപ്പോൾ അവന്റെ യജമാനൻ അവനോട് പറഞ്ഞു: കൊള്ളാം, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനേ, നിങ്ങൾ അൽപ്പം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു, എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒരുപാട് വേണം. സെറ്റ്; നിങ്ങളുടെ നാഥന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക! (ലൂക്കോസ് 15,22).

നീ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു!

തന്റെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാനും, ദൈവം നമുക്കുവേണ്ടി നിത്യമായ സന്തോഷങ്ങൾ അവനുമായി പങ്കുവെക്കാനും യേശു നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു. തന്നെപ്പോലെയാകാനും, അമർത്യനും, നശ്വരനും, മഹത്വവും, പാപരഹിതനുമായിരിക്കാനും അവൻ നമ്മെ വിളിക്കുന്നു. നമുക്ക് അമാനുഷിക ശക്തി ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്നതിലും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ചൈതന്യം, ബുദ്ധി, സർഗ്ഗാത്മകത, ശക്തി, സ്നേഹം എന്നിവ ഉണ്ടാകും.

നമുക്ക് ഇത് സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല - നമ്മിൽ അത് ചെയ്യാൻ ദൈവത്തെ അനുവദിക്കണം. അഴുക്കുചാലിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷണം നാം സ്വീകരിക്കണം.

അവന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ‌, നിങ്ങൾ‌ക്ക് അതിശയകരമായ ഫലങ്ങൾ‌ ഇപ്പോൾ‌ കാണാനാകില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തീർച്ചയായും ഒരു പുതിയ അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും സ്വീകരിക്കും. നിങ്ങൾ അർത്ഥം കണ്ടെത്തും, നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും നിങ്ങൾ മനസിലാക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ശക്തിയും പുതിയ ധൈര്യവും വലിയ സമാധാനവും ലഭിക്കും.

എന്നെന്നേക്കുമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയിലേക്ക് യേശു നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുമോ?

മൈക്കൽ മോറിസൺ


PDFസുവിശേഷം