നിയമം നിറവേറ്റുക

363 നിയമം പാലിക്കുന്നു“നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് തീർച്ചയായും ശുദ്ധമായ കൃപയാണ്. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്‌തിട്ടില്ല; ഒരു മനുഷ്യനും തന്റെ നേട്ടങ്ങൾ തന്റെ മുമ്പാകെ അവകാശപ്പെടാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല" (എഫെസ്യർ 2,8-9GN).

പൗലോസ് എഴുതി: “സ്നേഹം ഒരാളുടെ അയൽക്കാരനെ ദ്രോഹിക്കുന്നില്ല; അതിനാൽ ഇപ്പോൾ സ്നേഹം നിയമത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാണ്" (റോമർ 13,10 സൂറിച്ച് ബൈബിൾ). ഈ പ്രസ്‌താവന മറിച്ചിടാൻ ഞങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ചായ്‌വുള്ളവരാണെന്നത് രസകരമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന് ഒരു മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിക്കാൻ, വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയണം. നിയമം നിറവേറ്റാനുള്ള വഴിയാണ് നിയമം എന്ന ആശയം അളക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, നിയമം നിറവേറ്റാനുള്ള വഴി സ്നേഹമാണ് എന്ന ആശയത്തേക്കാൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്.

ഈ മാനസികാവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നം ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്നേഹമില്ലാതെ നിയമം അനുസരിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ്. എന്നാൽ അതിലൂടെ നിയമം നിറവേറ്റാതെ ഒരാൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ പെരുമാറുമെന്ന് നിയമം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിയമവും സ്നേഹവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്നേഹം ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഒരു വ്യക്തിയെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നു; നിയമം, ബാഹ്യ, ബാഹ്യ സ്വഭാവത്തെ മാത്രമേ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ.

കാരണം, സ്നേഹത്തിനും നിയമത്തിനും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളുണ്ട്. സ്നേഹത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശം ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ നിയമപ്രകാരം നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് ആവശ്യമാണ്. ശരിയായി പെരുമാറാൻ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന നിയമം പോലുള്ള ശക്തമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതെ, ഞങ്ങൾ ഉചിതമായി പെരുമാറാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം സോപാധികമല്ല, അത് നിർബന്ധിക്കാനോ നിർബന്ധിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഇത് സ and ജന്യമായും സ received ജന്യമായും ലഭിക്കുന്നു, അല്ലാത്തപക്ഷം അത് സ്നേഹമല്ല. അത് ദയയോ അംഗീകാരമോ ആകാം, പക്ഷേ പ്രണയമല്ല, കാരണം സ്നേഹം സോപാധികമല്ല. സ്വീകാര്യതയും അംഗീകാരവും കൂടുതലും സോപാധികവും പലപ്പോഴും പ്രണയത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്.

നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളും ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റാത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്ന അംഗീകാരം മാത്രമാണ്. നമ്മളിൽ പലരും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, സൂപ്പർവൈസർമാർ എന്നിവരോട് ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്, പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചിന്തയിൽ നഷ്‌ടപ്പെടുകയും നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് അതേ രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരുപക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം നിയമത്തെ മറികടന്നത് എന്ന ചിന്തയിൽ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്നതിന് വിശ്വാസത്താൽ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ, നമുക്ക് മേലിൽ ഒരു മാനദണ്ഡം ആവശ്യമില്ല. അവരുടെ പാപങ്ങൾക്കിടയിലും ദൈവം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവഗണിക്കാനും അവരിൽ നിന്ന് സ്നേഹം തടയാനും എങ്ങനെ കഴിയും?

നാമെല്ലാവരും വിശ്വാസത്താൽ കൃപയാൽ മാത്രമേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത. ഇതിൽ നമുക്ക് വളരെ നന്ദിയുള്ളവരാകാം, കാരണം യേശുവിനല്ലാതെ മറ്റാരും രക്ഷയുടെ അളവ് നേടിയിട്ടില്ല. ദൈവം നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ സത്തയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത നിരുപാധികമായ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി!

ജോസഫ് ടാക്കാക്ക്


PDFനിയമം നിറവേറ്റുക