വിശ്വാസത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ

"എന്റെ കത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി പോരാടാൻ നിങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു" (യൂദാ 3).

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മാറുന്നതിനിടെ എനിക്ക് ലഭിച്ച നാണയങ്ങളിലൊന്ന് ഞാൻ അടുത്തിടെ നോക്കി, രാജ്ഞിയുടെ ഛായാചിത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ലിഖിതം ശ്രദ്ധിച്ചു: “എലിസബത്ത് II ഡിജി റെജി. FD. " അതിനർത്ഥം: "എലിസബത്ത് II ഡൈ ഗ്രേഷ്യ റെജീന ഫിഡെ ഡിഫെൻസർ". ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എല്ലാ നാണയങ്ങളിലും കാണാവുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ വാക്യമാണിത്: "എലിസബത്ത് II, ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ, രാജ്ഞി, വിശ്വാസത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ." നമ്മുടെ രാജ്ഞിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മറ്റ് പല തലക്കെട്ടുകളിൽ ഒരു തലക്കെട്ട് മാത്രമല്ല, അവൾ ഗൗരവമായി എടുക്കുക മാത്രമല്ല, അവൾ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും വിശ്വസ്തതയോടെ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഉത്തരവാദിത്തവും അഭ്യർത്ഥനയുമാണ്.

അടുത്ത കാലത്തായി, ക്രിസ്മസിലെ രാജ്ഞിയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ സ്വരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, ക്രിസ്തു എന്ന പേരും അവളുടെ സന്ദേശത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികളും. 2015 ലെ സന്ദേശം ഏറ്റവും ക്രിസ്ത്യാനികളായി പലരും കണക്കാക്കി, കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇരുട്ടിനെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്തുവിൽ ഒരാൾ കണ്ടെത്തുന്ന പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ കാണുന്നു, ഈ വലിയ പ്രേക്ഷകരുമായി തന്റെ വിശ്വാസം പങ്കിടാൻ രാജ്ഞി ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുമായി നമുക്ക് ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പങ്കിടാനും ചില അവസരങ്ങളുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്തോ സ്കൂളിലോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ അയൽക്കാരനോടോ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ? വിശ്വാസത്തിന്റെ സംരക്ഷകർ എന്ന് നാം വിളിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും, യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം ലോകത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം പങ്കിടുമ്പോൾ ദൈവകൃപയാൽ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വിശ്വാസത്തിന്റെ സംരക്ഷകനാകാം. ദൈവം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവന് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു കഥയുണ്ട്. ഈ കഥകൾ ഈ ലോകം അടിയന്തിരമായി കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നാം ശരിക്കും ഒരു ഇരുണ്ട ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, രാജ്ഞിയുടെ മാതൃക പിന്തുടരാനും യേശുവിന്റെ വെളിച്ചം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്കും ഈ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, അത് ഗൗരവമായി കാണേണ്ട ഒന്നാണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് രാജ്ഞിയ്ക്ക് മാത്രം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രധാന സന്ദേശമാണിത്.

പ്രാർത്ഥന:

പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ രാജ്ഞിക്കും നിരവധി വർഷത്തെ സമർപ്പിത സേവനത്തിനും നന്ദി. അവരുടെ മാതൃകയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് നമ്മുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ സംരക്ഷകരാകാം. ആമേൻ.

ബാരി റോബിൻസൺ


PDFവിശ്വാസത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ