വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്?

483 അവിശ്വാസികളെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസികൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു?

ഒരു പ്രധാന ചോദ്യവുമായി ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നു: വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? നാമെല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണിതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു! യു‌എസ്‌എ ഓഫ് പ്രിസൺ ഫെലോഷിപ്പ്, ബ്രേക്ക്‌പോയിന്റ് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം എന്നിവയുടെ സ്ഥാപകനായ ചക്ക് കോൾസൺ ഒരിക്കൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉപമയോടെ ഉത്തരം നൽകി: അന്ധനായ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കാലിൽ ചുവടുവെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുപ്പായത്തിൽ ചൂടുള്ള കോഫി പകരുകയോ ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവനോട് ഭ്രാന്താകുമോ? അന്ധനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ മുന്നിലുള്ളത് കാണാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, അത് നമ്മളായിരിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ മറുപടി നൽകുന്നു. 

ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഇതുവരെ വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കൺമുന്നിൽ സത്യം കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നതും ദയവായി ഓർക്കുക. വീഴ്ച കാരണം, അവർ ആത്മീയമായി അന്ധരാണ് (2. കൊരിന്ത്യർ 4,3-4). എന്നാൽ ശരിയായ സമയത്ത്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ കാണാൻ തുറക്കുന്നു (എഫെസ്യർ 1,18). സഭാപിതാക്കന്മാർ ഈ സംഭവത്തെ ജ്ഞാനോദയത്തിന്റെ അത്ഭുതം എന്ന് വിളിച്ചു. അത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ, ആളുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചു; അവർ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

ചില ആളുകൾ, കണ്ണുകൾ കണ്ടിട്ടും, വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തമായ വിളിയോട് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിന്റെ സമാധാനവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കാനും ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനും നിങ്ങൾ താമസിയാതെ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

വിശ്വാസികളല്ലാത്തവർക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ആശയങ്ങളിൽ ചിലത് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നുള്ള മോശം ഉദാഹരണങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. മറ്റുചിലർ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് യുക്തിരഹിതവും ula ഹക്കച്ചവടവുമായ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു. ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ആത്മീയ അന്ധതയെ വഷളാക്കുന്നു. അവരുടെ അവിശ്വാസത്തോട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും? നിർഭാഗ്യവശാൽ, പല ക്രിസ്ത്യാനികളും പ്രതികരിക്കുന്നത് സംരക്ഷണ മതിലുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയോ ശക്തമായ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഈ മതിലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ, അവിശ്വാസികൾ വിശ്വാസികളെപ്പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിനും പ്രധാനമാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അവഗണിക്കുകയാണ്. ദൈവപുത്രൻ ഭൂമിയിൽ വന്നത് വിശ്വാസികൾക്കുവേണ്ടിയല്ലെന്ന് അവർ മറന്നു.

യേശു ഭൂമിയിൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇല്ലായിരുന്നു - മിക്ക ആളുകളും അവിശ്വാസികളായിരുന്നു, അക്കാലത്തെ യഹൂദന്മാർ പോലും. എന്നാൽ ഭാഗ്യവശാൽ യേശു പാപികളുടെ സുഹൃത്തായിരുന്നു - അവിശ്വാസികളുടെ മദ്ധ്യസ്ഥൻ. "ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് ഡോക്ടറല്ല, രോഗികൾക്കാണ് വേണ്ടത്" എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായിരുന്നു (മത്തായി 9,12). നഷ്ടപ്പെട്ട പാപികളെയും തന്നെയും അവൻ അവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത രക്ഷയെയും സ്വീകരിക്കാൻ അന്വേഷിക്കാൻ യേശു സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായി. അതിനാൽ, അവൻ തന്റെ സമയത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ചെലവഴിച്ചത് മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യരല്ലാത്തവരായി കണക്കാക്കുന്ന ആളുകളോടൊപ്പമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ മതനേതാക്കൾ യേശുവിനെ "ആഹാരഭോജിയും വീഞ്ഞിന്റെ മദ്യപാനിയും നികുതിപിരിവുകാരുടെയും പാപികളുടെയും സുഹൃത്തും" എന്ന് മുദ്രകുത്തി (ലൂക്കോസ് 7,34).

സുവിശേഷം നമുക്ക് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു; ദൈവപുത്രനായ യേശു നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനായിത്തീർന്നു; അവൻ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി ഇതു ചെയ്തു. ദൈവം "ലോകത്തെ" സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് തിരുവെഴുത്ത് നമ്മോട് പറയുന്നു. (ജോൺ 3,16) മിക്ക ആളുകളും അവിശ്വാസികളാണെന്ന് മാത്രമേ ഇതിനർത്ഥം. യേശുവിനെപ്പോലെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ വിശ്വാസികളെ വിളിക്കുന്നത് അതേ ദൈവം തന്നെയാണ്. അതിനായി, അവരെ ഇതുവരെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരായി - യേശു മരിച്ച് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റവനായി - അവനുള്ളവരായി കാണാനുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, പല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള മതിയായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ദൈവപുത്രൻ താൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ കുറ്റംവിധിക്കാനല്ല, അതിനെ രക്ഷിക്കാനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു (യോഹന്നാൻ 3,17). ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവിശ്വാസികളെ അപലപിക്കുന്നതിൽ തീക്ഷ്ണത കാണിക്കുന്നു, പിതാവായ ദൈവം അവരെ എങ്ങനെ കാണുന്നു - അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെപ്പോലെ അവർ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കുന്നു. ഈ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ തന്റെ മകനെ അവർക്കുവേണ്ടി മരിക്കാൻ അയച്ചു, അവർക്ക് അവനെ തിരിച്ചറിയാനോ സ്നേഹിക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും. നാം അവരെ അവിശ്വാസികളായോ അവിശ്വാസികളായോ കണ്ടേക്കാം, എന്നാൽ ദൈവം അവരെ ഭാവി വിശ്വാസികളായി കാണുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, അവർ അവിശ്വാസത്തിന്റെ അന്ധതയാൽ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു - ദൈവത്തിന്റെ സ്വത്വത്തെയും സ്നേഹത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ദൈവശാസ്ത്രപരമായി തെറ്റായ സങ്കൽപ്പങ്ങളാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു. കൃത്യമായും ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നാം അവരെ ഒഴിവാക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുപകരം അവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതുപോലെ, ദൈവത്തിന്റെ അനുരഞ്ജന കൃപയുടെ സുവിശേഷം അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും സത്യത്തെ വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ മാർഗനിർദേശത്തിനും ആധിപത്യത്തിനും കീഴിലുള്ള ഈ ആളുകൾ പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ, ദൈവമക്കൾ എന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കട്ടെ.

അവിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് യേശുവിന്റെ കൽപ്പന ഓർക്കാം: "നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക," അവൻ പറഞ്ഞു, "ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ" (യോഹന്നാൻ 1.5,12). പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് യേശു നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത്? അവന്റെ ജീവിതവും സ്നേഹവും ഞങ്ങളുമായി പങ്കിട്ടുകൊണ്ട്. വിശ്വാസികളെ അവിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ അവൻ മതിലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല. യേശു ചുങ്കക്കാരെയും വ്യഭിചാരികളെയും പൈശാചികരോഗികളെയും കുഷ്ഠരോഗികളെയും സ്നേഹിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് സുവിശേഷങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. ചീത്തപ്പേരുള്ള സ്ത്രീകളേയും, തന്നെ പരിഹസിക്കുകയും തല്ലുകയും ചെയ്ത പട്ടാളക്കാരെയും, തന്റെ അരികിലുള്ള ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കുറ്റവാളികളെയും അവൻ സ്നേഹിച്ചു. യേശു കുരിശിൽ തൂങ്ങി ഈ ആളുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു: "പിതാവേ, ഇവരോട് ക്ഷമിക്കൂ; കാരണം അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല!" (ലൂക്കോസ് 23,34). യേശു എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവർ എല്ലാവരും അവരുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി അവനിൽ നിന്ന് പാപമോചനം സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ തങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവുമായി സഹവസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അവിശ്വാസികളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ യേശു നമുക്ക് ഒരു പങ്ക് നൽകുന്നു. ഇതിലൂടെ നാം അവരെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനതയായി കാണുന്നു, അവൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യും, അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ അവർ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും. ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ, വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവവും പെരുമാറ്റവും മാറും. അനാഥരും വേർപിരിഞ്ഞവരുമായ കുടുംബാംഗങ്ങളായി അവരുടെ യഥാർത്ഥ പിതാവിനെ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഞങ്ങൾ അവരെ തുറന്ന കൈകളാൽ സ്വീകരിക്കും; ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത നഷ്ടപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ. വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരെ ദൈവസ്നേഹത്തോടെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും, അങ്ങനെ അവരും ദൈവകൃപയെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

ജോസഫ് ടകാച്ച്


PDFഅവിശ്വാസികളെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണും?