നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

194 അവൾ ഇപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുദൈവം ഇപ്പോഴും തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പില്ലാത്ത പല ക്രിസ്ത്യാനികളും ദിവസവും ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ദൈവം അവരെ പുറത്താക്കുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെടുന്നു, മോശമായി, അവൻ ഇതിനകം അവരെ പുറത്താക്കി. നിങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇത്രയധികം ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

നിങ്ങൾ സ്വയം സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നു എന്നതാണ് ഉത്തരം. അവർ പാപികളാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. അവരുടെ പരാജയങ്ങൾ, തെറ്റുകൾ, തെറ്റുകൾ - പാപങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. ദൈവസ്നേഹവും അവരുടെ രക്ഷയും അവർ ദൈവത്തെ എത്ര നന്നായി അനുസരിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു.

അതിനാൽ, അവർ ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ദൈവം തങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുമെന്നും അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആഴത്തിലുള്ളതും ആന്തരികവുമായ ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഉളവാക്കിയാൽ പുറംതിരിഞ്ഞുനിൽക്കില്ലെന്നും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഷേക്സ്പിയറുടെ ഹാംലെറ്റ് എന്ന നാടകത്തെ ഇത് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ കഥയിൽ, ഹാംലെറ്റ് രാജകുമാരൻ തന്റെ അമ്മാവൻ ക്ലോഡിയസ് ഹാം‌ലറ്റിന്റെ പിതാവിനെ കൊന്ന് സിംഹാസനം പിടിച്ചെടുക്കാൻ അമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. തൽഫലമായി, പ്രതികാര നടപടികളിൽ അമ്മാവൻ / രണ്ടാനച്ഛനെ കൊല്ലാൻ ഹാംലെറ്റ് രഹസ്യമായി പദ്ധതിയിടുന്നു. തികഞ്ഞ അവസരം ലഭിക്കുന്നു, പക്ഷേ രാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഹാംലെറ്റ് ആക്രമണം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു. “ഞാൻ അവനെ കുമ്പസാരത്തിൽ കൊന്നാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും,” ഹാംലെറ്റ് ഉപസംഹരിക്കുന്നു. "അവൻ വീണ്ടും പാപം ചെയ്തതിനുശേഷം ഞാൻ അവനെ കാത്തിരിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്താൽ, അവൻ അറിയുന്നതിനുമുമ്പ്, അവൻ നരകത്തിൽ പോകും." ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യപാപത്തെക്കുറിച്ചും ഹാം‌ലറ്റിന്റെ ആശയങ്ങൾ പലരും പങ്കിടുന്നു.

അവർ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, അനുതപിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായും വേർപിരിക്കപ്പെടുമെന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്നും അവരോട് പറഞ്ഞു. ഈ പിശകിലുള്ള വിശ്വാസം അവരെ മറ്റൊരു പിശകിലേക്ക് നയിച്ചു: ഓരോ തവണയും അവർ പാപത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ, ദൈവം അവരിൽ നിന്ന് തന്റെ കൃപ പിൻവലിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ഇനി അവരെ മൂടുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്, ആളുകൾ അവരുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് സത്യസന്ധത പുലർത്തുമ്പോൾ, അവരുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലുടനീളം ദൈവം അവരെ പുറത്താക്കിയോ എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും നല്ല വാർത്തയല്ല. എന്നാൽ സുവിശേഷം ഒരു സന്തോഷവാർത്തയാണ്.

നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടവരാണെന്നും ദൈവം നമുക്ക് അവന്റെ കൃപ നൽകുന്നതിന് നാം ചെയ്യേണ്ട ചിലതുണ്ടെന്നും സുവിശേഷം നമ്മോട് പറയുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിലുള്ള പിതാവായ ദൈവം നിങ്ങളെയും ഞാനും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ആളുകളുമുൾപ്പെടെ എല്ലാം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നു (കൊലോസ്യർ. 1,19-20) അനുരഞ്ജനം ചെയ്തു.

മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിൽ ഒരു തടസ്സവുമില്ല, വേർപിരിയലില്ല, കാരണം യേശു അവരെ തകർത്തു കളഞ്ഞു, കാരണം അവൻ മനുഷ്യവർഗത്തെ പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു (1 യോഹന്നാൻ 2,1; ജോൺ 12,32). ഒരേയൊരു തടസ്സം ഒരു സാങ്കൽപ്പികമാണ് (കൊലോസ്യർ 1,21) നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത, ഭയം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയിലൂടെ നമ്മൾ മനുഷ്യർ സ്ഥാപിച്ചതാണ്.
നമ്മുടെ പദവി സ്നേഹിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് മാറ്റാൻ ദൈവത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്യുന്നതോ വിശ്വസിക്കുന്നതോ അല്ല സുവിശേഷം.

ദൈവസ്നേഹം നാം ചെയ്യുന്നതോ ചെയ്യാത്തതോ ആയ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. സുവിശേഷം ഇതിനകം സത്യമായിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് - പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പിതാവിന്റെ വഴങ്ങാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു, നിങ്ങളോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ ചെയ്യുന്നതൊന്നും അതിനെ മാറ്റില്ല (റോമാക്കാർ 5,8; 8,31-ഒന്ന്).

ക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിത്തീർന്ന ഒരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവവുമായുള്ള ഒരു സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത്. ഇത് ഒരു കൂട്ടം ആവശ്യകതകളുടെ വിഷയമല്ല, മതപരമോ വേദപുസ്തകപരമോ ആയ ഒരു കൂട്ടം വസ്തുതകളുടെ ബ ual ദ്ധിക സ്വീകാര്യതയല്ല. യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിക്കുമുമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേറ്റു; അവൻ നമ്മെ തന്നിലേക്കു ആകർഷിക്കുകയും അവനിലും അവനിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

അത് മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ യേശുവാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമ്മിൽ "തന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടാനും പ്രവർത്തിക്കാനും" പ്രവർത്തിക്കുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ. 4,13; എഫേസിയക്കാർ 2,8-10). നാം പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ ഇതിനകം നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചു എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, അവനെ അനുഗമിക്കാൻ നമുക്ക് പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ നമ്മെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കാം.

ആലോചിച്ചു നോക്കൂ! ദൈവം "അവിടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നമ്മെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദേവത" അല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളും മറ്റെല്ലാവരും ജീവിക്കുകയും നെയ്തെടുക്കുകയും ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമാണ് (പ്രവൃത്തികൾ 1).7,28). നിങ്ങൾ ആരാണെന്നോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തുവെന്നോ പരിഗണിക്കാതെ അവൻ നിങ്ങളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുവിൽ, ദൈവപുത്രൻ, മനുഷ്യശരീരത്തിൽ വന്നു - പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ, നമ്മുടെ ജഡത്തിലേക്ക് വരുന്നു - നിങ്ങളുടെ അന്യവൽക്കരണം, നിങ്ങളുടെ ഭയം, എടുത്തു. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അകറ്റുകയും അവന്റെ രക്ഷാകര കൃപയാൽ നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കും അവനുമിടയിലുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും അവൻ നീക്കി.

അടുപ്പമുള്ള കൂട്ടായ്മ, സൗഹൃദം, അവനുമായുള്ള തികഞ്ഞ സ്നേഹനിർഭരമായ പിതൃത്വം എന്നിവയിൽ ജീവിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷവും സമാധാനവും നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുന്ന ക്രിസ്തുവിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം!

ജോസഫ് ടകാച്ച്