പസാധകസംബന്ധം

വേൾഡ് വൈഡ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ്
8000 സൂറിച്ച്
സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്

 

ഇ-മെയിൽ:    info@wkg-ch.org
ഇന്റർനെറ്റ്:  www.wkg-ch.org


ബാങ്ക്

വേൾഡ് വൈഡ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ്
8000 സൂറിച്ച്

പിസി അക്കൗണ്ട്: 23-58243-7

IBAN: CH43 0900 0000 2305 8243 7

BIC: POFICHBEXXX

 

PDFwkg_qr_code.pdf