ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്

508 ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്ക്രിസ്മസ് സീസൺ നമുക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ്. മൂടൽമഞ്ഞ് പോലെ, നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിലും ടെലിവിഷനിലും കടയുടെ ജനാലകളിലും തെരുവുകളിലും വീടുകളിലും ക്രിസ്മസിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമാകും.

"ക്രിസ്മസ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം" എന്ന ചൊല്ല് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ക്രിസ്മസ് കഥ, ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ചെയ്തതുപോലെ, ഇടയ്ക്കിടെ വെറുതെ നിർത്താത്ത ഒരു ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നല്ല വാർത്തയാണ്. "ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ" - എപ്പോഴും സന്നിഹിതനായ ഇമ്മാനുവേലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥയാണിത്.

ജീവിതത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും നമ്മുടെ മേൽ പതിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം വഞ്ചിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഉറങ്ങുകയാണെന്ന തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടായേക്കാം: "അവൻ പടകിൽ കയറി, അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ അനുഗമിച്ചു. അപ്പോൾ തടാകത്തിൽ അതിശക്തമായ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഉയർന്നു, അതിനാൽ ബോട്ടും തിരമാലകളാൽ മൂടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അവൻ ഉറങ്ങി. അവർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനെ ഉണർത്തി പറഞ്ഞു: കർത്താവേ, സഹായിക്കൂ, ഞങ്ങൾ നശിച്ചുപോകുന്നു! (മത്തായി 8,23-ഒന്ന്).

യേശുവിന്റെ ജനനം പ്രവചിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് അത് കൊടുങ്കാറ്റുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. യെരൂശലേം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു: “ദാവീദിന്റെ ഭവനത്തെ അറിയിച്ചു: അരാമ്യർ എഫ്രയീമിൽ പാളയമിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാട്ടിലെ മരങ്ങൾ കാറ്റിന് മുമ്പിൽ വിറയ്ക്കുന്നതുപോലെ അവന്റെ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയവും ഹൃദയവും വിറച്ചു »(യെശയ്യാവ് 7,2). ആഹാസ് രാജാവും അവന്റെ ജനവും എത്രമാത്രം പരിഭ്രാന്തരാണെന്ന് ദൈവം കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ വിജയിക്കാത്തതിനാൽ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് രാജാവിനോട് പറയാൻ അവൻ യെശയ്യാവിനെ അയച്ചു. ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളിൽ മിക്കവരെയും പോലെ, ആഹാസ് രാജാവും വിശ്വസിച്ചില്ല. ദൈവം യെശയ്യാവിനെ വീണ്ടും മറ്റൊരു സന്ദേശവുമായി അയച്ചു: "നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനോട് ഒരു അടയാളം ചോദിക്കുക [വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ], അത് താഴെ ആഴത്തിലായാലും ഉയരത്തിലായാലും!" (യെശയ്യാ 7,10-11). ഒരു അടയാളം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കാൻ രാജാവിന് ലജ്ജ തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം യെശയ്യാവിലൂടെ പറഞ്ഞത്: "അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ നിനക്കു ഒരു അടയാളം തരും: ഇതാ, ഒരു കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവൾ അവന് ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് പേരിടും" (യെശയ്യാവ്. 7,14). അവൻ അവരെ വിടുവിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ, ദൈവം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിന്റെ അടയാളം നൽകി, അതിനെ ഒരാൾ ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് വിളിക്കും.

ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ടെന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ക്രിസ്തുമസ് കഥ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. സാഹചര്യം മോശമാണെന്ന് തോന്നിയാലും, നിങ്ങളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാലും, പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചാലും, നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് പരാജയപ്പെട്ടാലും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും - ദൈവം നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്!

നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം എത്ര നിർജീവമാണെന്നത് പ്രശ്നമല്ല, ദൈവം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ മരിച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ ജീവൻ നൽകുന്നു. "നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ"? യേശുവിനെ കുരിശിലേറ്റി സ്വർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, അവൻ ഇനി തങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വളരെ ആശങ്കാകുലരായി. യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു:

“പക്ഷേ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് അത് പറഞ്ഞതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സങ്കടത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയുന്നു: ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. എന്തെന്നാൽ, ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസകൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കും" (യോഹന്നാൻ 16,6 -8). ആ ആശ്വാസകൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. "യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന അവന്റെ ആത്മാവിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങൾക്കും ജീവൻ നൽകും" (റോമാക്കാർ. 8,11).

ദൈവം എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. യേശുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഇന്നും എന്നേക്കും അനുഭവിക്കട്ടെ!

തകലാനി മുസെക്വ


PDFദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്