യേശു: വാഗ്ദാനം

510 യേശു വാഗ്ദാനംമനുഷ്യരായ നാം ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പഴയ നിയമം പറയുന്നു. അധികം താമസിയാതെ നമ്മൾ മനുഷ്യർ പാപം ചെയ്യുകയും പറുദീസയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വിധി വചനത്തോടൊപ്പം ഒരു വാഗ്ദാനവും വന്നു. ദൈവം പറഞ്ഞു: "ഞാൻ നിനക്കും (സാത്താനും) സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും ഇടയിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കും; അവൻ (യേശു) നിന്റെ തല തകർക്കും, നീ അവന്റെ (യേശു) കുതികാൽ അടിക്കും" (1. സൂനവും 3,15). ഹവ്വായുടെ സന്തതികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിമോചകൻ ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ വരും.

കാഴ്ചയിൽ പരിഹാരമില്ല

തന്റെ ആദ്യ കുട്ടി പരിഹാരമാകുമെന്ന് ഇവാ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാം. എന്നാൽ കയീൻ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. പാപം പടർന്നു, അത് കൂടുതൽ വഷളായി. നോഹയുടെ കാലത്ത് ഭാഗികമായ വീണ്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പാപം തുടർന്നു. നോഹയുടെ ചെറുമകന്റെയും പിന്നീട് ബാബേലിന്റെയും പാപമുണ്ടായിരുന്നു. മാനവികതയ്ക്ക് തുടർന്നും പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, മികച്ചത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഒരിക്കലും അത് നേടാനായില്ല.

ചില പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങൾ അബ്രഹാമിന് നൽകി. എന്നാൽ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരു രാജ്യവുമില്ല, അവൻ ഇതുവരെ എല്ലാ ജനതകൾക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നില്ല. ഈ വാഗ്ദാനം യിസ്ഹാക്കിനും പിന്നീട് യാക്കോബിനും കൈമാറി. യാക്കോബും കുടുംബവും ഈജിപ്തിലെത്തി ഒരു വലിയ ജനതയായിത്തീർന്നു, പക്ഷേ അവർ അടിമകളായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദാനം പാലിച്ചു. അത്ഭുതകരമായ അത്ഭുതങ്ങളുമായി ദൈവം അവരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനത വാഗ്ദാനത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു. അത്ഭുതങ്ങൾ സഹായിച്ചില്ല, നിയമം പാലിച്ചില്ല. അവർ പാപം ചെയ്തു, സംശയിച്ചു, 40 വർഷമായി മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു. തന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന ദൈവം ആളുകളെ കനാൻ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. പല അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെയും അവൻ അവർക്ക് ദേശം നൽകി.

അവർ ഇപ്പോഴും അതേ പാപികളായിരുന്നു, ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ജനങ്ങളുടെ ചില പാപങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു, കാരണം അത് വിഗ്രഹാരാധനയിൽ അകപ്പെട്ടു. അവർ എപ്പോഴെങ്കിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിത്തീരും? അവസാനമായി, ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ വടക്കൻ ഗോത്രങ്ങളെ അസീറിയക്കാർ ബന്ദികളാക്കി. അത് യഹൂദന്മാരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു, പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല.

ദൈവം യഹൂദന്മാരെ ബാബിലോണിൽ വർഷങ്ങളോളം ബന്ദികളാക്കി, അതിനുശേഷം വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ യെരൂശലേമിലേക്കു മടങ്ങുകയുള്ളൂ. യഹൂദ ജനത പഴയവരുടെ നിഴലായി. വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് ഈജിപ്റ്റിലോ ബാബിലോണിലോ ഉള്ളതിനേക്കാൾ മികച്ചവരായിരുന്നില്ല അവർ. അവർ നെടുവീർപ്പിട്ടു, ദൈവം അബ്രഹാമിനു നൽകിയ വാഗ്ദാനം എവിടെ? നാം എങ്ങനെ ജനതകൾക്ക് ഒരു വെളിച്ചമാകും? നമുക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ദാവീദിനുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ എങ്ങനെ നിറവേറ്റപ്പെടും?

റോമൻ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ആളുകൾ നിരാശരായി. ചിലർ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടു. ചിലർ ഭൂഗർഭ പ്രതിരോധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചേർന്നു. മറ്റുചിലർ കൂടുതൽ മതവിശ്വാസികളാകാനും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളെ വിലമതിക്കാനും ശ്രമിച്ചു.

പ്രതീക്ഷയുടെ തിളക്കം

വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരു കുട്ടിയിലൂടെ ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ തുടങ്ങി. "ഇതാ, ഒരു കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവർ അവന് ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് പേരിടും, അതിനർത്ഥം ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നാണ്" (മത്തായി 1,23) അവനെ ആദ്യം വിളിച്ചത് യേശു എന്നാണ് - ഹീബ്രു നാമമായ യേഹ്ശുവയിൽ നിന്ന്, ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കും എന്നർത്ഥം.

ബെത്‌ലഹേമിൽ ഒരു രക്ഷകൻ ജനിച്ചതായി മാലാഖമാർ ഇടയന്മാരോട് പറഞ്ഞു (ലൂക്ക 2,11). അവൻ രക്ഷകനായിരുന്നു, പക്ഷേ ആ നിമിഷം അവൻ ആരെയും രക്ഷിച്ചില്ല. യഹൂദരുടെ രാജാവായ ഹെരോദാവിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ കുടുംബത്തിന് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിനാൽ അയാൾക്ക് സ്വയം രക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു.

ദൈവം നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്നു, കാരണം അവൻ തന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുകയും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളുടെയും അടിസ്ഥാനം അവനുമാണ്. മനുഷ്യ രീതികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിക്കുന്നു. നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി നിറവേറ്റാൻ കഴിയില്ല. ചെറിയ തുടക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശാരീരിക ശക്തിക്ക് പകരം ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചും ശക്തിക്ക് പകരം ബലഹീനതയെക്കുറിച്ചും ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നു.

ദൈവം നമുക്ക് യേശുവിനെ നൽകിയപ്പോൾ, അവൻ തന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുകയും താൻ മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞതെല്ലാം അവനോടൊപ്പം കൊണ്ടുവന്നു.

നിവൃത്തി

നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ മറുവിലയായി തന്റെ ജീവൻ നൽകാനാണ് യേശു വളർന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അവൻ നമുക്ക് പാപമോചനം നൽകുന്നു, ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. മരണത്തിനും പുനരുത്ഥാനത്തിനും ശേഷം അവനെ ജയിച്ചുകൊണ്ട് പിശാചിനെയും മരണത്തെയും ജയിക്കാൻ അവൻ വന്നു. യേശു ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് നമുക്ക് കാണാം.

ഏകദേശം 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യഹൂദന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എല്ലാം കാണുന്നില്ല. എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും ഇതുവരെ പാലിക്കപ്പെട്ടതായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ആരെയും വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാത്താൻ ചങ്ങലയിട്ടതായി നാം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ദൈവത്തെ അറിയുന്നതായി നാം ഇതുവരെ കാണുന്നില്ല. കരച്ചിലിന്റെയും കണ്ണീരിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും അവസാനം നാം ഇതുവരെ കാണുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അന്തിമ ഉത്തരം വേണം. ഇത് നേടാനുള്ള പ്രതീക്ഷയും സുരക്ഷിതത്വവും യേശുവിൽ നമുക്കുണ്ട്.

ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള വാഗ്ദാനമുണ്ട്, അത് അവന്റെ പുത്രൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു. വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം സംഭവിക്കുമെന്നും ക്രിസ്തു ആരംഭിച്ച വേല പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ ഫലം കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും നിറവേറ്റപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ശിശു യേശുവിൽ പ്രത്യാശയും രക്ഷയുടെ വാഗ്ദാനവും കണ്ടെത്തിയതുപോലെ, ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിൽ പ്രത്യാശയും പരിപൂർണ്ണതയുടെ വാഗ്ദാനവും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും സഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും ബാധകമാണ്, ഓരോ വ്യക്തിയിലും.

ഞങ്ങൾക്കായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രവൃത്തി അവയിൽ വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു. നാമെല്ലാവരും വീണ്ടും ജനിക്കണം എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു, നാം അവനിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്, തുടർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ മറയ്ക്കുകയും നമ്മിൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ, അവൻ നമ്മിൽ ജീവിക്കുന്നു. ആരോ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു: "യേശുവിന് ആയിരം തവണ ജനിക്കാം, അവൻ എന്നിൽ ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല".

നമ്മൾ സ്വയം നോക്കിക്കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചേക്കാം, "ഞാൻ ഇവിടെ അധികം കാണുന്നില്ല. ഞാൻ 20 വർഷം മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ മികച്ചവനല്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും പാപത്തോടും സംശയത്തോടും കുറ്റബോധത്തോടും മല്ലിടുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോഴും സ്വാർത്ഥനും ധാർഷ്ട്യമുള്ളവനുമാണ്. ഞാൻ പുരാതന ഇസ്രായേലിലെ ജനങ്ങളെക്കാൾ ദൈവഭക്തനായ ഒരാളായിരിക്കില്ല. ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായി തോന്നുന്നില്ല.

യേശുവിനെ സ്മരിക്കുക എന്നതാണ് ഉത്തരം. നമ്മുടെ ആത്മീയ ആരംഭം ഇപ്പോൾ നല്ലതായി തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് നല്ലതാണെന്ന് ദൈവം പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മിൽ ഉള്ളത് ഒരു നിക്ഷേപം മാത്രമാണ്. ഇത് ഒരു തുടക്കമാണ്, അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് ആണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തിന്റെ നിക്ഷേപമാണ്.

യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ ദൂതന്മാർ പാടിയതായി ലൂക്കോസ് പറയുന്നു. ആളുകൾക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇത് ഒരു നിമിഷത്തെ വിജയമായിരുന്നു. ദൈവം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് ദൂതന്മാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു.

ഒരു പാപി അനുതപിക്കുമ്പോൾ ദൂതന്മാർ സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്ന് യേശു പറയുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേണ്ടി അവർ പാടുന്നു, കാരണം ഒരു ദൈവമകൻ ജനിച്ചു. അവൻ നമ്മെ പരിപാലിക്കും. നമ്മുടെ ആത്മീയജീവിതം പൂർണമല്ലെങ്കിലും, ദൈവം നമ്മിൽ തന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ ദൈവം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കും.

ബേബി യേശുവിൽ വലിയ പ്രത്യാശ ഉള്ളതുപോലെ, നവജാത ക്രിസ്തീയ കുഞ്ഞിലും വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിലും, ദൈവം നിങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. താൻ ആരംഭിച്ച ജോലി അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കില്ല. ദൈവം എപ്പോഴും തന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് യേശു.

ജോസഫ് ടകാച്ച്


PDFയേശു: വാഗ്ദാനം