ആരാണ് ബരബ്ബാസ്?

532 ബറാബ്ബാസ്യേശുവുമായുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വമായ കണ്ടുമുട്ടലിലൂടെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ വ്യക്തികളെയാണ് നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും പരാമർശിക്കുന്നത്. ഈ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഏതാനും വാക്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ, എന്നാൽ കൃപയുടെ ഒരു വശം ചിത്രീകരിക്കുന്നു. "എന്നാൽ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി മരിച്ചു എന്നതിനാൽ ദൈവം നമ്മോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു" (റോമാക്കാർ. 5,8). ഈ കൃപ അനുഭവിക്കാൻ പ്രത്യേകം പദവി ലഭിച്ച അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് ബറാബ്ബാസ്.

യഹൂദരുടെ പെസഹാ പെരുന്നാളിന്റെ സമയമായിരുന്നു അത്. വധശിക്ഷയ്‌ക്കായി ബറാബ്ബാസ് ഇതിനകം കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു. യേശു അറസ്റ്റിലാവുകയും പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പാകെ വിചാരണ നടത്തുകയും ചെയ്തു. തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ യേശു നിരപരാധിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ പീലാത്തോസ് അവനെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഒരു തന്ത്രം പരീക്ഷിച്ചു. “എന്നാൽ വിരുന്നിൽ ഗവർണർ ആളുകൾക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു തടവുകാരനെയും വിട്ടയക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അക്കാലത്ത് അവർക്ക് യേശു ബറബ്ബാസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കുപ്രസിദ്ധ തടവുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ കൂടിവന്നപ്പോൾ പീലാത്തോസ് അവരോട്: നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത്? യേശു ബറബ്ബാസിനെയോ ക്രിസ്തു എന്നു പറയപ്പെടുന്ന യേശുവിനെയോ ഞാൻ ആരെയാണ് നിങ്ങൾക്കായി വിടുവിക്കേണ്ടത്?" (മത്തായി 2).7,15-ഒന്ന്).

അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അപേക്ഷ അനുവദിക്കാൻ പീലാത്തോസ് തീരുമാനിച്ചു. കലാപത്തിനും കൊലപാതകത്തിനും തടവിലാക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിക്കുകയും യേശുവിനെ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ബറാബ്ബാസ് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും രണ്ട് കള്ളന്മാർക്കിടയിൽ യേശുവിനെ അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ ഈ ബറബ്ബാസ് യേശു ആരാണ്? "ബാർ അബ്ബാ[കൾ]" എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം "അച്ഛന്റെ മകൻ" എന്നാണ്. യോഹന്നാൻ ബറാബ്ബാസിനെ ഒരു "കൊള്ളക്കാരൻ" എന്ന് ലളിതമായി സംസാരിക്കുന്നു, ഒരു കള്ളനെപ്പോലെ വീട്ടിൽ കയറുന്നവനല്ല, മറിച്ച് കൊള്ളക്കാർ, സ്വകാര്യക്കാർ, കൊള്ളക്കാർ, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുരിതം നശിപ്പിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും മുതലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെപ്പോലെയുള്ള ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് ബറബ്ബാസ് ഒരു നികൃഷ്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു.

ഈ ഹ്രസ്വമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ ബറബ്ബാസിന്റെ റിലീസോടെ അവസാനിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത രസകരമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു. സംഭവബഹുലമായ രാത്രിക്ക് ശേഷം അവൻ തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു? ഈ പെസഹാ സീസണിലെ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ജീവിതശൈലി മാറ്റാൻ അത് അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഒരു രഹസ്യമായി തുടരുന്നു.

യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണവും പുനരുത്ഥാനവും പോൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അവൻ എഴുതുന്നു: "ആദ്യം എനിക്കും ലഭിച്ചതു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞു: ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി തിരുവെഴുത്തുകളനുസരിച്ച് മരിച്ചു; അവനെ അടക്കം ചെയ്തു; അവൻ തിരുവെഴുത്തുകൾ അനുസരിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു" (1. കൊരിന്ത്യർ 15,3-4). ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഈ കേന്ദ്ര സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഈസ്റ്റർ സീസണിൽ. എന്നാൽ ആരാണ് ഈ മോചിതനായ തടവുകാരൻ?

വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ആ മോചിതനായ തടവുകാരൻ നിങ്ങളാണ്. യേശു ബറബ്ബാസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുളപൊട്ടിയ അതേ വിദ്വേഷത്തിന്റെ അതേ ബീജം, അതേ വിദ്വേഷത്തിന്റെ അതേ ബീജം, അതേ കലാപത്തിന്റെ ബീജം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എവിടെയോ ഉറങ്ങുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദുഷിച്ച ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കില്ല, പക്ഷേ ദൈവം അത് വളരെ വ്യക്തമായി കാണുന്നു: "പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നിത്യജീവൻ ആകുന്നു" (റോമാക്കാർ 6,23).

ഈ സംഭവങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുന്ന കൃപയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം? ബറാബ്ബാസിനെപ്പോലെ, ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഒരു രഹസ്യമല്ല. പുതിയ നിയമത്തിലെ പല വാക്യങ്ങളും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് പ്രായോഗിക തത്ത്വങ്ങൾ നൽകുന്നു, പക്ഷേ ഉത്തരം ടൈറ്റസിനുള്ള തന്റെ കത്തിൽ പൗലോസ് ഏറ്റവും നന്നായി സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു: "ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകര കൃപ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, ഭക്തികെട്ട വഴികൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ലൗകിക ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ ലോകത്ത് വിവേകത്തോടെയും നീതിയോടെയും ദൈവഭക്തിയോടെയും ജീവിക്കുക, എല്ലാ അനീതികളിൽ നിന്നും നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കാനും തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാനും നമുക്കുവേണ്ടി തന്നെത്തന്നെ സമർപ്പിച്ച മഹാനായ ദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷകനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ പ്രത്യാശയും മഹത്വപൂർണ്ണമായ പ്രത്യക്ഷതയും കാത്തിരിക്കുന്നു. സൽപ്രവൃത്തികളിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു ജനം" (ടൈറ്റസ് 2,11-ഒന്ന്).

എഡി മാർഷ്