യേശുവിന് നിങ്ങളെ നന്നായി അറിയാം

550 യേശുവിന് അവരെ നന്നായി അറിയാംഎന്റെ മകളെ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ധാരാളം സമയം ചെലവഴിച്ചു, അതും ഞങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു. എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ അവളോട് പറയുമ്പോൾ അവൾ മറുപടി നൽകുന്നു: "നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൃത്യമായി അറിയില്ല!" ഞാൻ അവളുടെ അമ്മയായതിനാൽ എനിക്ക് അവളെ നന്നായി അറിയാമെന്ന് ഞാൻ അവളോട് പറയുന്നു. അത് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചു: ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നന്നായി അറിയില്ല - മാത്രമല്ല അവരും താഴേക്ക് പോകുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരെ അറിയാമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ അവരെ എളുപ്പത്തിൽ വിധിക്കുകയോ വിധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ അവരും വളർന്നു, മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് കണക്കിലെടുക്കരുത്. ഞങ്ങൾ ആളുകളെ ബോക്സുകളിൽ പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം ഏത് മതിലുകളും കോണുകളും അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു.

നാം ദൈവത്തോടും അങ്ങനെതന്നെ ചെയ്യുന്നു. സാമീപ്യവും പരിചിതതയും വിമർശനത്തിലേക്കും സ്വയം നീതിയിലേക്കും നയിക്കുന്നു. ആളുകളെ അവർ ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു - നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കനുസരിച്ച് - നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അവൻ എങ്ങനെ ഉത്തരം നൽകുമെന്നും അവൻ ആളുകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവെന്നും അവൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. നാം അവനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്താൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു, അവൻ നമ്മളെപ്പോലെയാണെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അവനെ കൃത്യമായി അറിയുകയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒട്ടും അറിയില്ല.
താൻ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ശകലങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂവെന്നും അതിനാൽ മുഴുവൻ ചിത്രവും കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും പോൾ പറയുന്നു: 'ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ണാടിയിലൂടെ ഇരുണ്ട ചിത്രത്തിൽ നോക്കുകയാണ്; എന്നാൽ പിന്നെ മുഖാമുഖം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് പോലെ ഞാൻ അറിയും (1. കോർ. 13,12). ഈ കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒന്നാമതായി, അവൻ ഇപ്പോൾ നമ്മെ അറിയുന്നതുപോലെ ഒരു ദിവസം നാം അവനെ അറിയും. നമുക്ക് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അത് തീർച്ചയായും നല്ല കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ എളിമയുള്ള മാനുഷിക കഴിവുകളുള്ള നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരായതിനാൽ അവനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? ഇപ്പോൾ ദൈവം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവനാണ്. രണ്ടാമതായി: ആരും കാണാത്ത ആ രഹസ്യസ്ഥലത്തേക്ക് പോലും അവൻ നമ്മെ അറിയുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവനറിയാം - എന്തിനാണ് നമ്മുടെ തനതായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് തന്നെ എത്ര നന്നായി അറിയാം എന്ന് ഡേവിഡ് പറയുന്നു: "ഞാൻ ഇരിക്കുകയോ എഴുന്നേൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾക്കറിയാം; നീ ദൂരെ നിന്ന് എന്റെ ചിന്തകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാൻ നടക്കുകയോ കള്ളം പറയുകയോ ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ചുറ്റുമുണ്ട്, എന്റെ വഴികളെല്ലാം കാണുന്നു. കർത്താവേ, നീ അറിയാത്ത ഒരു വാക്കും എന്റെ നാവിൽ ഇല്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ എല്ലാ വശത്തുനിന്നും വളയുകയും എന്റെ മേൽ കൈ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അറിവ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര അതിശയകരവും ഉയർന്നതുമാണ്" (സങ്കീർത്തനം 139,2-6). ഈ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വയം പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അത് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ? - അത് പാടില്ല! ദൈവം നമ്മെപ്പോലെയല്ല. ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുന്തോറും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പുറംതിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു, പക്ഷേ അവൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കാനും കേൾക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പലരും ഫേസ്ബുക്കിലോ മറ്റ് പോർട്ടലുകളിലോ എന്തെങ്കിലും എഴുതുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട്. ഫേസ്‌ബുക്കിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതുന്ന ആർക്കും അത് എളുപ്പമാക്കുന്നു; കാരണം അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ സ്വയം ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും മുഖാമുഖ സംഭാഷണത്തിന് പകരം വയ്ക്കില്ല. മറ്റൊരാൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ ധാരാളം ട്രാഫിക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പേജ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഏകാന്തതയും സങ്കടവും ഉണ്ടാകാം.

ദൈവവുമായുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് നാം കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കാനും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതെല്ലാം അറിയാനും അവനു മാത്രമേ കഴിയൂ. അത്ഭുതകരമായ കാര്യം, അവൻ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ലോകം തണുത്തതും ആൾമാറാട്ടപരവുമാണെന്ന് തോന്നുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏകാന്തതയും തെറ്റിദ്ധാരണയും അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ചുറ്റുമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി നേടാൻ കഴിയും.

ടമ്മി ടകാച്ച്