ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതം?

558 പൂർണ്ണമായ ജീവിതംതന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ പൂർണ ജീവിതം നയിക്കാനാണ് താൻ വന്നതെന്ന് യേശു വ്യക്തമാക്കി. അവൻ പറഞ്ഞു, "ഞാൻ വന്നത് അവർക്ക് പൂർണ്ണജീവൻ ഉണ്ടാകാനാണ്" (യോഹന്നാൻ 10,10). ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു: "എന്താണ് സംതൃപ്തമായ ജീവിതം?" സമൃദ്ധമായ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വാഗ്ദത്തം യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യമാണോ എന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയൂ. ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക വശത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് മാത്രം ഈ ചോദ്യത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ്, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നോ ഏത് സംസ്കാരത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നോ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി സമാനമായിരിക്കാം. നല്ല ആരോഗ്യം, ശക്തമായ കുടുംബബന്ധങ്ങൾ, നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ, മതിയായ വരുമാനം, രസകരവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും വിജയകരവുമായ ജോലി, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാരം, വൈവിധ്യം, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം, മതിയായ വിശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവുസമയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ തീർച്ചയായും പരാമർശിക്കപ്പെടും.
നാം നമ്മുടെ വീക്ഷണം മാറ്റി ജീവിതത്തെ ബൈബിൾ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, പട്ടിക വളരെ വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടും. ജീവിതം ഒരു സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, മനുഷ്യവർഗം അവനുമായി അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും, അവൻ ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അവരെ അവരുടെ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിലേക്ക് തിരികെ നയിക്കാൻ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ദൈവിക രക്ഷയുടെ ഈ വാഗ്ദത്ത പദ്ധതി മനുഷ്യരുമായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തി അവനിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നു. നിത്യജീവന്റെ വാഗ്ദാനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് എല്ലാറ്റിനെയും തണലിൽ നിറുത്തുന്നു, അത് അവനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു അടുപ്പമുള്ള പിതാവ്-കുട്ടി ബന്ധത്തിൽ നയിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിർണയിക്കുന്ന മുൻഗണനകൾ ക്രിസ്ത്യൻ വീക്ഷണത്താൽ ഗണ്യമായി സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു, വാസ്‌തവത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ നിർവചനം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടുന്നു.
നമ്മുടെ പട്ടികയുടെ മുകളിൽ ദൈവവുമായുള്ള അനുരഞ്ജന ബന്ധം, നിത്യജീവന്റെ പ്രത്യാശ, നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ ക്ഷമ, മനസ്സാക്ഷിയുടെ വിശുദ്ധി, വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശ്യം, ഇവിടെയും ഇപ്പോളും ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിൽ പങ്കാളിത്തം, ഇതിന്റെ അപൂർണ്ണതയിലെ ദൈവിക സ്വഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ലോകം, അതുപോലെ നമ്മുടെ സഹജീവികളെ ദൈവസ്നേഹത്താൽ സ്പർശിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായ ശാരീരിക പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ മേൽ പൂർണ്ണമായ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയ വശം വിജയിക്കുന്നു.

യേശു പറഞ്ഞു: “തന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് അത് നഷ്ടപ്പെടും; എന്റെയും സുവിശേഷത്തിന്റെയും നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അവൻ അതിനെ കാത്തുകൊള്ളും. മനുഷ്യൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും അവന്റെ ആത്മാവിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയാൽ അവന് എന്ത് പ്രയോജനം? (മാർക്ക് 8,35-36). അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യ ലിസ്റ്റിലെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും നിങ്ങൾക്കായി ബുക്ക് ചെയ്യാം, എന്നിട്ടും നിത്യജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും - ജീവിതം പാഴായിപ്പോകും. മറുവശത്ത്, രണ്ടാമത്തെ ലിസ്റ്റിലെ ഇനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ആദ്യ ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം, വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ, കിരീടം നേടും സമൃദ്ധമായ വിജയം.

ദൈവത്തിന് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പഴയനിയമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. സീനായ് പർവതത്തിൽവെച്ച് അവരുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിയിലൂടെ അവൻ അവരെ ഉറപ്പിച്ചു. അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയും അവ അനുസരിക്കുന്നെങ്കിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളും അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ ശാപവും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു (5. മോ 28; 3. തിങ്കൾ 26). ഉടമ്പടി പാലിക്കാൻ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ഭൗതികമായിരുന്നു—ആരോഗ്യമുള്ള കന്നുകാലികൾ, നല്ല വിളവെടുപ്പ്, രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരായ വിജയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സീസണിൽ മഴ.

എന്നാൽ യേശു വന്നത് തന്റെ കുരിശിലെ ബലിമരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കാനാണ്. സീനായ് പർവതത്തിന് കീഴിലുള്ള പഴയ ഉടമ്പടി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത "ആരോഗ്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും" ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ വളരെയേറെ വാഗ്ദാനങ്ങളോടെയാണ് ഇത് വന്നത്. പുതിയ ഉടമ്പടി "മികച്ച വാഗ്ദാനങ്ങൾ" പാലിച്ചു (എബ്രായർ 8,6) അതിൽ നിത്യജീവന്റെ ദാനം, പാപമോചനം, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം, ദൈവവുമായുള്ള അടുത്ത പിതാവ്-കുട്ടി ബന്ധം എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമുക്ക് നിത്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു-ഈ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല, എന്നേക്കും.

യേശു നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന "പൂർത്തിയായ ജീവിതം" ഇവിടെയും ഇപ്പോഴുമുള്ള ഒരു നല്ല ജീവിതത്തേക്കാൾ വളരെ സമ്പന്നവും ആഴമേറിയതുമാണ്. നാമെല്ലാവരും ഈ ലോകത്ത് ഒരു നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു - ക്ഷേമത്തേക്കാൾ വേദനയെ ആരും ഗൗരവമായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല! വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുകയും ദൂരെ നിന്ന് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ആത്മീയ സമ്പത്തിൽ മാത്രമേ അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ എന്ന് വ്യക്തമാകും. യേശു തന്റെ വാക്ക് പാലിക്കുന്നു. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് "യഥാർത്ഥ ജീവിതം അതിന്റെ എല്ലാ പൂർണ്ണതയിലും" വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു - ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗാരി മൂർ എഴുതിയത്