യേശുവിന്റെ അവസാന അത്താഴം

യേശുവിന്റെ അവസാന അത്താഴംമരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് യേശുവിനോടൊപ്പമുള്ള അവരുടെ അവസാന ഭക്ഷണമായിരുന്നു അത്, എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല. മുമ്പത്തെ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതി. ഭൂതകാലം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതെല്ലാം നിറവേറ്റിയ ഒരു സംഭവം.

വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു സായാഹ്നമായിരുന്നു അത്. എന്തോ കുഴപ്പം സംഭവിച്ചു, അത് എന്താണെന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ആദ്യം യേശു അവരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകി, അത് ആശ്വാസകരവും അതിശയകരവുമായിരുന്നു. മഴക്കാലത്തിന് പുറത്തുള്ള വരണ്ടതും പൊടി നിറഞ്ഞതുമായ പ്രദേശമായിരുന്നു ജൂദിയ. എന്നിരുന്നാലും, ആത്മാർത്ഥമായി അർപ്പണബോധമുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പോലും അധ്യാപകന്റെ കാലുകൾ കഴുകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം യേശു തനിക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നതുവരെ യജമാനൻ കാലുകൾ കഴുകുകയാണെന്ന് പത്രോസ് അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല.

അവരിൽ ഒരാൾ തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം, യേശു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വൈകാരികമായി ചലിച്ചു. എന്ത്? ആരെക്കൊണ്ടു? എന്തുകൊണ്ട്? കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, തന്റെ പിതാവായ ദൈവം അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമെന്നും എല്ലാവരെയും ഉടൻ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തുടർന്നു: ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ കൽപ്പന നൽകുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക! ഇവ ഭാരമേറിയ വാക്കുകളാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി. നിങ്ങളെപ്പോലെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും അയൽക്കാരോടും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക. എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞത് പുതിയതാണ്. പത്രോസിനെ പലപ്പോഴും സ്നേഹിക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. യോഹന്നാനെ ഇടിമുഴക്കം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നില്ല. തോമസ് എല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യുകയും യൂദാസ് സംശയാസ്പദമായി ഓടുകയും ചെയ്തു. അവർ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ സ്നേഹവുമായി അടുത്ത ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അവരോട് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ കാതൽ അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശു അവരെ തൻറെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നു വിളിച്ചു, അവരെ തൻറെ ദാസന്മാരെയും അനുയായികളെയും പരിഗണിച്ചില്ല.

അവർ വറുത്ത ആട്ടിൻ, കയ്പുള്ള bs ഷധസസ്യങ്ങൾ, റൊട്ടി എന്നിവ കഴിച്ചു, തുടർന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തായ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്മരണയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥനയും നടത്തി. വൈകുന്നേരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ യേശു എഴുന്നേറ്റു തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു. അവൻ അപ്പം നുറുക്കി, അത് തന്റെ തകർന്ന ശരീരമാണെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. അവൻ വീഞ്ഞു എടുത്തു അവരോടു പറഞ്ഞു, ഇത് തന്റെ രക്തത്തിലെ പുതിയ ഉടമ്പടി പാനപാത്രമാണെന്ന്. എന്നാൽ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, അത് അതിശയകരമാണ്.

യേശു ഫിലിപ്പോസിനോടു: നീ എന്നെ കണ്ടാൽ പിതാവിനെ കണ്ടു. അത് ഒന്നുകൂടി പറയൂ? ഞാൻ അത് ശരിയാണോ കേട്ടത്? അദ്ദേഹം തുടർന്നു: ഞാൻ തന്നെയാണ് വഴി, സത്യം, ജീവിതം. അവൻ അവളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്നും എന്നാൽ അവളെ അനാഥരായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ അവൻ മറ്റൊരു ആശ്വാസകനെ, ഒരു ഉപദേശകനെ അയയ്‌ക്കും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ഈ ദിവസം ഞാൻ എന്റെ പിതാവിലാണെന്നും നീ എന്നിലാണെന്നും ഞാൻ നിന്നിലാണെന്നും നിങ്ങൾ കാണും. ഏറ്റവും കാവ്യാത്മക മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ കീഴടക്കുന്ന ഒരു ക und ണ്ടറായിരുന്നു ഇത്.

പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം എന്തുതന്നെയായാലും, ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ആത്മാവിന്റെ വാസസ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അത്ഭുതകരമായ ചില അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. പിതാവിന്റെ ഏകത്വവുമായി പുത്രനോടും അവരോടും അവൻ ഈ വസ്തുതയെ ബന്ധിപ്പിച്ചു. തന്റെ ശുശ്രൂഷയിലുടനീളം യേശു തന്നെത്തന്നെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചതിൽ അവർ അപ്പോഴും ഞെട്ടിപ്പോയി. പിതാവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മകന് പങ്കുള്ളതിനാൽ, ശിഷ്യന്മാരെന്ന നിലയിൽ, അവർ പുത്രനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ പങ്കാളികളാകുന്നുവെന്നും ഇത് അവരോടുള്ള അവന്റെ സ്നേഹവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവരോട് വിശദീകരിച്ചു.
മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെയും മുന്തിരിവള്ളിയുടെയും ശാഖകളുടെയും ഉപമ സജീവമായിരുന്നു. മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ശാഖയ്ക്ക് ജീവൻ ഉള്ളതുപോലെ അവർ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും വേണം. യേശു കൽപ്പനകളോ ഉദാഹരണങ്ങളോ നൽകുക മാത്രമല്ല, അവരുമായി അടുപ്പമുള്ള ബന്ധം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അവന്റെ ജീവിതവും സ്നേഹവും പിതാവുമായി പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവനെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും!

പിതാവിനെയും പുത്രനെയും അറിയുന്നത് നിത്യജീവൻ ആണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയോ അത് ഉയർന്നതായി തോന്നി. ശിഷ്യന്മാർക്കും അവരെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്കുമായി യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവന്റെ പ്രാർത്ഥന ഏകത്വത്തെയും അവനോടും പിതാവായ ദൈവത്തോടുമുള്ള ഐക്യത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. തന്നിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്നതുപോലെ അവർ ഒന്നായിരിക്കണമെന്ന് അവൻ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു.

ആ രാത്രിയിൽ അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ടു, പട്ടാളക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, മോശമായി പെരുമാറി, ഒരു വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയനായി, ഒടുവിൽ ചമ്മട്ടി കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ടു. കുറ്റവാളികളുടെ ഏറ്റവും മോശമായ മരണമാണിത്. ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും തീർത്തും തകർന്നു നശിച്ചു. പൂർണ്ണമായും തകർന്ന അവർ ഒരു മുറിയിലേക്ക് വിരമിക്കുകയും വാതിലുകൾ പൂട്ടിയിടുകയും ചെയ്തു.
ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ സ്ത്രീകൾ മാത്രം കരച്ചിലും നെഞ്ചിടിപ്പോടെയും ശവക്കുഴിയിലേക്ക് പോയി, പക്ഷേ ശൂന്യമായ ശവക്കുഴി മാത്രമാണ് അവർ കണ്ടെത്തിയത്! മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഒരു ദൂതൻ ചോദിച്ചു. അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: യേശു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു, ജീവിക്കുന്നു! ഇത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു വാക്കിനും ഇത് വിവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ യേശു തന്റെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയ ശരീരത്തിൽ അത്ഭുതകരമായി അവരുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നതുവരെ പുരുഷ ശിഷ്യന്മാർ അത് വിശ്വസിച്ചില്ല. "നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം!" എന്ന അഭിവാദ്യത്തോടെ അവൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. “പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുക” എന്ന പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകൾ യേശു ഉച്ചരിക്കുന്നു. ആ വാഗ്ദാനം തുടർന്നു. മാനവികതയുമായുള്ള ഐക്യത്തിലൂടെ, ഒരു മനുഷ്യനായി അദ്ദേഹം വന്നതിലൂടെയും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലൂടെയും, മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് അവരുമായി ബന്ധം പുലർത്തി. അവന്റെ പുതിയ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ജീവിതത്തിൽ ഈ വാഗ്ദാനം തുടർന്നു, കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ പിതാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരാശിയുടെ അനുരഞ്ജനത്തിനും വീണ്ടെടുപ്പിനും സ്വീകരണത്തിനും അദ്ദേഹം വഴിയൊരുക്കി. ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു എല്ലാ ആളുകൾക്കും ത്രിത്വ കൂട്ടായ്മയിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു.

യേശു അവരോടു: പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയയ്ക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിലും ആത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലും, ആദ്യത്തെ ശിഷ്യന്മാർ അത് ചെയ്തു. സന്തോഷവും നന്ദിയും പ്രാർത്ഥനയും നിറഞ്ഞ അവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷവും പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ പുതിയ ജീവിതവും യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവിതവും ആഘോഷിച്ചു.

പ്രിയ വായനക്കാരേ, പുത്രൻ പിതാവിനോടൊപ്പം പങ്കിടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ അവരും അതേ ബന്ധം പുലർത്തുന്നു. സ്നേഹത്തിൽ ഒരു ജീവിതം. ദൈവത്തിന്റെ ഏകത്വത്തോടും മനുഷ്യരുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയോടും ത്രിമൂർത്തികളായ ദൈവത്തോടും അവൻ നിത്യതയെ അനുഗ്രഹിച്ചു.

ജോൺ മക്ലീൻ