നിയമവും കൃപയും

184 നിയമവും കൃപയും

ഏതാനും ആഴ്‌ചകൾക്ക് മുമ്പ്, എന്റെ ഓൺലൈൻ വാർത്തകൾ മറിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ബില്ലി ജോയലിന്റെ "സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ന്യൂയോർക്ക്" എന്ന ഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ, ഇനിപ്പറയുന്ന ലേഖനത്തിലേക്ക് എന്റെ കണ്ണുകൾ ഇടറി. വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പച്ചകുത്തുന്നതും കുത്തുന്നതും നിരോധിക്കുന്ന നിയമം ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അടുത്തിടെ പാസാക്കിയതായി ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇതുപോലൊരു നിയമം ആവശ്യമാണെന്നറിഞ്ഞത് എന്നെ രസിപ്പിച്ചു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, ഈ രീതി ഒരു പ്രവണതയായി മാറുകയാണ്. ഈ നിയമം പാസാക്കിയത് പല ന്യൂയോർക്ക് നിവാസികളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്, കാരണം ഇത് അടുത്തിടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ നിരവധി നിയമങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. അവരുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച്, എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവരാണ്. നിസ്സംശയം, അവർ പുതിയ പലതും ചെയ്യരുതാത്തതും സ്വീകരിക്കുന്നു. മിക്കവാറും, അവർ ലോകത്തെ മികച്ച സ്ഥലമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആളുകൾക്ക് സാമാന്യബുദ്ധി ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിയമങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമാണ്. എന്തായാലും 201440.000ൽ യുഎസിൽ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി വാർത്താ ചാനലായ സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം നിയമങ്ങൾ?

പ്രധാനമായും പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുള്ള മനുഷ്യരായ നമ്മൾ നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ വിടവുകൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാലാണ്. തൽഫലമായി, കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പൂർണരാക്കാൻ പ്രാപ്‌തമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. നിയമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം അപൂർണരായ മനുഷ്യരെ നിയന്ത്രിക്കുകയും സാമൂഹിക ക്രമവും ഐക്യവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. റോമിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ പൗലോസ് റോമൻ ഭാഷയിൽ എഴുതി 8,3 മോശയിലൂടെ ദൈവം ഇസ്രായേലിന് നൽകിയ നിയമത്തിന്റെ പരിധികളെ കുറിച്ച് (റോമ 8,3 GN). "നിയമത്തിന് മനുഷ്യരായ നമുക്ക് ജീവൻ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, കാരണം അത് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിന് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ, ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ സ്വാർത്ഥരും പാപികളുമായ നമ്മുടെ ശരീരരൂപത്തിൽ അയച്ചു, പാപത്തിന്റെ കുറ്റത്തിന് ഒരു യാഗമായി അവനെ മരിക്കാൻ ഇടയാക്കി. അതിനാൽ അവൻ പാപത്തെ അതിന്റെ ശക്തി വികസിപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ വിചാരണ ചെയ്തു: മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിൽ.

നിയമത്തിന്റെ പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാതെ, ഇസ്രായേലിലെ മതനേതാക്കൾ മോശയുടെ നിയമത്തിൽ അധിക വ്യവസ്ഥകളും ഭേദഗതികളും ചേർത്തു. ഈ നിയമങ്ങളുടെ ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കുക, അവ അനുസരിക്കുക എന്നത് മിക്കവാറും അസാധ്യമായ ഒരു ഘട്ടവും വന്നു. എത്ര നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും, നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണത ഒരിക്കലും നേടിയിട്ടില്ല (ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല). അതായിരുന്നു പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം. ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ പൂർണരാക്കാനല്ല (നീതിയുള്ളവരും വിശുദ്ധരും) നിയമം നൽകിയത്. ദൈവം മാത്രമാണ് ആളുകളെ പൂർണ്ണരും നീതിയുള്ളവരും വിശുദ്ധരും ആക്കുന്നത്-കൃപയാൽ. നിയമത്തിനും കൃപയ്ക്കും വിരുദ്ധമായി, ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ വെറുക്കുന്നുവെന്നും വിരുദ്ധതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ചിലർ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. (ആന്റിനോമിയനിസം എന്നത് ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് കൃപയാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നു എന്ന വിശ്വാസമാണ്). എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നുമല്ല. എല്ലാവരേയും പോലെ, ആളുകൾ നിയമങ്ങൾ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനുമുപരി, നിയമലംഘനം എങ്ങനെയും നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എന്നാൽ പൗലോസ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, നിയമത്തിന് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും, എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.ദൈവം തന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ മെച്ചപ്പെട്ട പാതയിൽ നയിക്കാൻ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നിയമം നൽകി. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് റോമിൽ പറഞ്ഞത് 7,12 (വിവർത്തനം NEW LIFE): "എന്നാൽ നിയമം തന്നെ വിശുദ്ധമാണ്, കൽപ്പന വിശുദ്ധവും നീതിയും നല്ലതുമാണ്." എന്നാൽ അതിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച്, നിയമം പരിമിതമാണ്. അതിന് രക്ഷ കൊണ്ടുവരാനോ ആരെയും കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്നും ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. നിയമത്തിന് നമ്മെ ന്യായീകരിക്കാനോ അനുരഞ്ജനം ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല, വളരെ കുറച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

യേശുവിന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും പാപപരിഹാര വേലയിലൂടെ ദൈവകൃപയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇത് നമ്മിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂ. ഗലാത്തിയാസിലെ പൗലോസിനെപ്പോലെ 2,21 [GN] എഴുതി: "ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിരസിക്കുന്നില്ല. നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവമുമ്പാകെ നിൽക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ക്രിസ്തു വ്യർത്ഥമായി മരിക്കുമായിരുന്നു.

ഇക്കാര്യത്തിൽ, കാൾ ബാർട്ട് സ്വിസ് ജയിലിലെ തടവുകാരോട് പ്രസംഗിച്ചു:
“അതിനാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നതും ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കേൾക്കാൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നതും നമുക്ക് കേൾക്കാം: കൃപയാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു! ഒരു മനുഷ്യനും അത് സ്വയം പറയാൻ കഴിയില്ല. അയാൾക്ക് മറ്റാരോടും പറയാൻ കഴിയില്ല. നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരോടും ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഇത് പറയാൻ കഴിയൂ. ഈ പ്രസ്താവന സത്യമാക്കാൻ യേശുക്രിസ്തു ആവശ്യമാണ്. അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അപ്പോസ്തലന്മാർ ആവശ്യമാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ കൂടിച്ചേരൽ നമുക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത് സത്യസന്ധമായ വാർത്തയും വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു വാർത്തയുമാണ്, എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും ആവേശകരമായ വാർത്തയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സഹായകരമാണ് - തീർച്ചയായും ഒരേയൊരു സഹായമാണ്."

സുവിശേഷം, സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ, ദൈവകൃപ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിലർ ഭയപ്പെടുന്നു. ആളുകൾ കൃപയെ ലൈസന്സായി മാറ്റുമെന്ന് നിയമജ്ഞർ പ്രത്യേകിച്ചും ആശങ്കാകുലരാണ്. ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന യേശു വെളിപ്പെടുത്തിയ സത്യം അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവനോടൊപ്പം സേവിക്കുന്നതിലൂടെ, സ്രഷ്ടാവും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും എന്ന നിലയിലുള്ള അവന്റെ സ്ഥാനം ഒരു തരത്തിലും ഏകപക്ഷീയമായി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല.

നമ്മുടെ ധർമ്മം ജീവിക്കുകയും സുവാർത്ത പങ്കിടുകയും ദൈവസ്നേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻറെ സ്വയം വെളിപാടിനും ഇടപെടലിനും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ദൈവത്തോടുള്ള ഈ അനുസരണം കൃതജ്ഞതയുടെ രൂപത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് കാൾ ബാർട്ട് "കിർച്ലിച്ചർ ഡോഗ്മാറ്റിക്കിൽ" എഴുതി: "ഒരു ശബ്ദം ഒരു പ്രതിധ്വനിയെ വിളിക്കുന്നതുപോലെ കൃപ നന്ദിയെ വിളിക്കുന്നു." ഇടിമിന്നലിനെ പിന്തുടരുന്നതുപോലെ കൃതജ്ഞത കൃപയെ പിന്തുടരുന്നു.

ബാർട്ട് കൂടുതൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു:
"ദൈവം സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ, അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നു, അതിനാൽ സമൂഹത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന വസ്തുതയിൽ അവൻ തന്റെ ഉള്ളം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ അസ്തിത്വവും പ്രവർത്തനവും ദൈവികവും മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്നേഹങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തവുമാണ്, കാരണം സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. കൃപ ദൈവത്തിന്റെ വ്യതിരിക്തമായ സ്വഭാവമാണ്, കാരണം അത് തന്റെ സ്വന്തം സ്വതന്ത്ര സ്നേഹത്തിലൂടെയും പ്രീതിയിലൂടെയും സഹവാസം തേടുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഏതെങ്കിലും യോഗ്യതയുടെയോ അവകാശവാദത്തിന്റെയോ മുൻവ്യവസ്ഥയോ കൂടാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അനർഹതയോ എതിർപ്പുകളോ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ, മറിച്ച്, എല്ലാവരാലും. അയോഗ്യത, എല്ലാ പ്രതിരോധങ്ങളെയും മറികടക്കുക. ഈ വ്യതിരിക്തമായ അടയാളത്താൽ നാം ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ദിവ്യത്വം തിരിച്ചറിയുന്നു."

നിയമത്തിന്റെയും കൃപയുടെയും വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്റേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങളെപ്പോലെ, നിയമത്തിന് വിധേയരായ ഒരാളുമായി സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പിറവിയെടുക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും കൃപയും നിമിത്തം, നാമും അവനെ സ്നേഹിക്കാനും പ്രസാദിപ്പിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, കടമയുടെ അർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് അവനെ അനുസരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം, പക്ഷേ, ഒരു യഥാർത്ഥ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ പ്രകടനമെന്ന നിലയിൽ, അവനോടൊപ്പം സേവിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

കൃപയാൽ ജീവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, വിശ്വാസത്തെ നിലനിർത്തുന്ന മറ്റൊരു ബില്ലി ജോയൽ ഗാനം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവശാസ്ത്രപരമായി കൃത്യമല്ലെങ്കിലും, ഗാനം ഒരു പ്രധാന സന്ദേശം നൽകുന്നു: "ഓർമ്മ അവശേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതെ, ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. അതെ, അതെ, അതെ, അതെ വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക അതെ, ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. അതെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു."   

ജോസഫ് ടകാച്ച്