ത്രിത്വം

ദൈവശാസ്ത്രം നമുക്ക് പ്രധാനമാണ്, കാരണം അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു ചട്ടക്കൂട് നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ പോലും ധാരാളം ദൈവശാസ്ത്ര പ്രവാഹങ്ങൾ ഉണ്ട്.ഡബ്ല്യു.കെ.ജി / ജി.സി.ഐയെ ഒരു മത സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ ശരിയാക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം "ത്രിത്വ ദൈവശാസ്ത്രം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ്. സഭാചരിത്രത്തിൽ ത്രിത്വ സിദ്ധാന്തം വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ചിലർ ഇതിനെ "മറന്നുപോയ സിദ്ധാന്തം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും അവഗണിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, WKG / GCI യിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം, അതായത് യാഥാർത്ഥ്യവും ത്രിത്വത്തിന്റെ അർത്ഥവും എല്ലാം മാറ്റുന്നു.

നമ്മുടെ രക്ഷ ത്രിത്വത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻറെ ഓരോ വ്യക്തിയും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്ന് ഉപദേശം നമ്മെ കാണിക്കുന്നു. പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ "തന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായി" സ്വീകരിച്ചു (എഫെസ്യർ 5,1). അതുകൊണ്ടാണ് പുത്രനായ ദൈവം, യേശുക്രിസ്തു, നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്. നാം അവന്റെ കൃപയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു (എഫെസ്യർ 1,3-7), നമ്മുടെ രക്ഷയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കുക, കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ മുദ്രയായി നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു (എഫെ.1,13-14). ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ ഓരോ ത്രിത്വ വ്യക്തിക്കും അതുല്യമായ പങ്കുണ്ട്. മൂന്ന് ദൈവിക വ്യക്തികളിൽ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ത്രിത്വത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ പ്രധാന പഠിപ്പിക്കലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണയും പരിശീലനവും ഒത്തുവരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ അതിനെ ഈ രീതിയിൽ കാണുന്നു: കർത്താവിന്റെ മേശയിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനം നേടാൻ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ത്രിത്വത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു - ദൈവം ഇതിനകം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയും മേശയിൽ ഒരു ഇരിപ്പിടം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജോലികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. യേശുവിന്റെ രക്ഷയ്ക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസത്തിനും നന്ദി, ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ബന്ധിതരായി നമുക്ക് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരാം. ത്രിത്വത്തിന്റെ ശാശ്വതവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ ബന്ധം കാരണം വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ സ്നേഹം സൗജന്യമായി ലഭ്യമാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, ഈ ബന്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരമില്ലെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ പരിപാലിക്കാൻ ദൈവസ്നേഹം നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു എന്നാണ്. ത്രിത്വത്തോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു; നമ്മിലൂടെ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അവന്റെ വേല പൂർത്തിയാക്കാൻ നാം ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, എന്നാൽ തന്നോടൊപ്പം ചേരാൻ അവൻ തന്റെ കുടുംബമായി നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവന്റെ ആത്മാവ് നമ്മിൽ ഉള്ളതിനാൽ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട്. അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, എന്റെ ആത്മാവിന് ആശ്വാസം തോന്നുന്നു. അവനുമായും മറ്റ് ആളുകളുമായും വിലപ്പെട്ടതും അർത്ഥവത്തായതുമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിന് നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കാൻ ത്രിത്വ, ബന്ധുത്വ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു പ്രസംഗകനെന്ന നിലയിൽ, ദൈവത്തിനുവേണ്ടി "ഞാൻ" ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് പിടിക്കാനാകും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കണ്ടു. എന്റെ സ്വന്തം അജണ്ടയിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു, എന്നോടൊപ്പം മുറിയിൽ മറ്റാരാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വേവലാതി മനസിലാക്കിയ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം എന്നെത്തന്നെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ടെന്ന് ആഘോഷിക്കുകയും നയിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ വരുമെന്ന് നാം ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. നമുക്ക് അവനെ സന്തോഷത്തോടെ സേവിക്കാൻ കഴിയും. ദൈവത്തിന് തിരുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന അനുഭവങ്ങളെ മാറ്റുന്നു. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ തൊഴിൽ ഒരു വലിയ ഭാരമല്ല, അതിശയകരമായ ഒരു സമ്മാനമാണ്; പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നതിനാൽ, വേവലാതിപ്പെടാതെ അവിടുത്തെ വേലയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.

WKG / GCI-യിലെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഇതാണ്: "നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു!" എന്നാൽ ഇത് വ്യക്തിപരമായി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അതിനർത്ഥം ത്രിത്വം സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക - പരസ്പരം പരിപാലിക്കുക - നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാലും നമ്മുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വിധത്തിൽ. ത്രിത്വം വിശുദ്ധ സ്നേഹത്തിന് ഉത്തമ മാതൃകയാണ്. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും വ്യത്യസ്‌തമായ ദൈവിക വ്യക്തികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൂർണ്ണമായ ഐക്യം ആസ്വദിക്കുന്നു. അത്തനേഷ്യസ് പറഞ്ഞതുപോലെ: "ഏകത്വം ത്രിത്വത്തിൽ, ത്രിത്വം ഏകത്വത്തിൽ". ത്രിത്വത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം ദൈവരാജ്യത്തിനുള്ളിലെ സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ത്രിത്വപരമായ ധാരണ നമ്മുടെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ നിർവചിക്കുന്നു. ഇവിടെ WKG / GCI യിൽ, പരസ്പരം എങ്ങനെ പരിപാലിക്കാം എന്ന് പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാൻ അവൾ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ദൈവം സമൂഹത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ദൈവമായതിനാലാണ്. എളുപ്പമല്ലെങ്കിൽപ്പോലും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ നയിക്കുന്നു. അവന്റെ ആത്മാവ് നമ്മിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സഹോദരീസഹോദരന്മാരിലും വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ചകളിൽ പള്ളി ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ഒത്തുകൂടുന്നത് - ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവരുമെന്ന സന്തോഷകരമായ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തും ലോകമെമ്പാടും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്; അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രോഗികൾക്കും ദുർബലർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അത് സ്നേഹവും ത്രിത്വത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസവുമാണ്. നാം ഒരുമിച്ചു വിലപിക്കുകയോ ആഘോഷിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, ത്രിയേക ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ നാം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നാം എല്ലാ ദിവസവും ത്രിത്വ ധാരണയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ വിളി നാം ആവേശത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു: "എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്ന അവന്റെ പൂർണ്ണതയായിരിക്കാൻ." (എഫെസ്യർ 1,22-23). പുത്രന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെയും അവന്റെ ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിലൂടെയും പിതാവിന്റെ സ്‌നേഹത്താൽ മതിമറന്ന ത്രിത്വ ധാരണയാൽ രൂപപ്പെട്ട ഈ പങ്കുവയ്ക്കൽ സമൂഹത്തിന്റെ സുപ്രധാന ഭാഗമാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദാരവും നിസ്വാർത്ഥവുമായ പ്രാർത്ഥനകളും സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും.

രോഗിയായ ഒരു സുഹൃത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണം മുതൽ ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ നേട്ടത്തിന്റെ സന്തോഷം വരെ സഭയുടെ പ്രവർത്തനം തുടരാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള സംഭാവന വരെ; ഇവയെല്ലാം സുവിശേഷത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും സ്നേഹത്തിൽ.

ഡോ. ജോസഫ് ടകാച്ച്


PDFത്രിത്വം