ശലോമോൻ രാജാവിന്റെ ഖനികൾ (ഭാഗം 19)

ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയം? അവസാനമായി ചെക്കപ്പിൽ എത്തിയപ്പോഴും അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് നടക്കാം, ടെന്നീസ് കളിക്കാം... അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിലെ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന അവയവത്തെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ 90 തവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ശരി, നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ, അത് ചെയ്യുക, പക്ഷേ അത് അത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല - ചർച്ച ചെയ്യാൻ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ, അവന്റെ നിയമങ്ങൾ, അനുസരണം, പ്രവചനങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാത്തതെന്താണ്, കാത്തിരുന്ന് കാണുക! നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ഹൃദയം തികച്ചും പ്രധാനമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക ഹൃദയവും പ്രധാനമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, അത് സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിനാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുൻഗണന. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 4,23; പുതിയ ജീവിതം). അതിനാൽ, നമ്മൾ അത് നന്നായി പരിപാലിക്കണം. ഓ, നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നു. എന്റെ മാനസികാവസ്ഥകളുടെയും വികാരങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. എനിക്കറിയാം. ഞാൻ എന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൽ നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ശരിയാണ്, ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ ആണയിടുന്നു - പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാഫിക്കിൽ - എന്നാൽ അതല്ലാതെ ഞാൻ അത് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ശലോമോൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയപ്പോൾ, ശകാരവാക്കുകളേക്കാളും തെരുവ് ഭാഷയെക്കാളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ ആശങ്കാകുലനായിരുന്നു. നമ്മുടെ വെറുപ്പിന്റെയും കോപത്തിന്റെയും ഉറവിടമായി ബൈബിളിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നു. തീർച്ചയായും, ഇത് എനിക്കും ബാധകമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്: നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ, നമ്മുടെ ഭയം, നമ്മുടെ അത്യാഗ്രഹം, നമ്മുടെ സർഗ്ഗാത്മകത, നമ്മുടെ ആസക്തി, നമ്മുടെ അസൂയ - ശരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാം. , നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശാരീരിക ഹൃദയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, നമ്മുടെ ആത്മീയ ഹൃദയം നമ്മുടെ മുഴുവൻ സത്തയുടെയും കേന്ദ്രവും കേന്ദ്രവുമാണ്. യേശുക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി. അവൻ പറഞ്ഞു, കാരണം നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എപ്പോഴും തീരുമാനിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ നല്ല ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നല്ല വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു, ചീത്ത മനുഷ്യൻ ചീത്ത ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മോശമായ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു (മത്തായി 1.2,34-35; പുതിയ ജീവിതം). ശരി, എന്റെ ഹൃദയം ഒരു നദിയുടെ ഉറവിടം പോലെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയുന്നു. ഒരു നദി വിശാലവും നീളവും ആഴവുമുള്ളതാണ്, പക്ഷേ അതിന്റെ ഉറവിടം പർവതങ്ങളിലെ ഉറവയാണ്, അല്ലേ?

ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു

ശരിയാണ്! നമ്മുടെ സാധാരണ ഹൃദയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നേരിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം അത് ധമനികളിലൂടെയും നിരവധി മൈൽ രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെയും രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി നമ്മുടെ സുപ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മറുവശത്ത്, ആന്തരിക ഹൃദയം നമ്മുടെ ജീവിതരീതിയെ നയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ (റോമ 10,9-10), നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച കാര്യങ്ങൾ - അവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ എവിടെ നിന്നോ വരുന്നു (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 20,5). നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു: ഞാൻ എന്തിനാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? ഞാൻ എന്തിനാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ നായയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാകുന്നത്? ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ ആഴമേറിയതും യഥാർത്ഥവുമായ വ്യക്തിത്വത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിർണായകമാണ്. അതെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മറയ്ക്കാനും മുഖംമൂടി ധരിക്കാനും കഴിയും, കാരണം നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് മറ്റുള്ളവർ കാണരുതെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ആന്തരികതയുടെ ആഴത്തിലുള്ള കാതൽ ആരാണെന്ന് മാറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയമെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത്ര പ്രധാനമാണോ? ദൈവം നിങ്ങളോടും എന്നോടും ഞങ്ങളോടും പറയുന്നു, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പക്ഷേ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തിന്? വാക്യങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാഗം 4,23 ഉത്തരം നൽകുന്നു: കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ജീവിതത്തെയും (പുതിയ ജീവിതം) സ്വാധീനിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശ ബൈബിളിൽ പറയുന്നതുപോലെ: നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നിരീക്ഷിക്കുക, കാരണം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു (അയവായി വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു). അപ്പോൾ അവിടെയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്? ഒരു മരത്തിന്റെ വിത്തിൽ മുഴുവൻ വൃക്ഷവും ഒരു വനവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുപോലെ, എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ? അതെ ഇതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് വികസിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാം ആരാണെന്ന് താമസിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ കാണിക്കും. നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നതിന് ഒരു അദൃശ്യമായ ഉത്ഭവമുണ്ട് - സാധാരണയായി നമ്മൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ മുമ്പാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം എവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് എന്നതിന്റെ വൈകിയുള്ള അറിയിപ്പുകളാണ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ: ഇത് എങ്ങനെ എന്റെ മേൽ വന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു. വളരെക്കാലമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം, പെട്ടെന്ന് അവസരം വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ ചിന്തകളാണ് നാളത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അനന്തരഫലങ്ങളും. ഇന്ന് അസൂയയുള്ളത് നാളെ ഒരു തർക്കമായി മാറുന്നു. ഇന്ന് നിസ്സാരമായ തീക്ഷ്ണത നാളെ വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യമായി മാറുന്നു. ഇന്നത്തെ ദേഷ്യം നാളെ അധിക്ഷേപമാണ്. ഇന്ന് കാമമെന്നത് നാളെ വ്യഭിചാരമാണ്. ഇന്ന് അത്യാഗ്രഹം എന്നത് നാളെ തട്ടിപ്പാണ്. ഇന്ന് കുറ്റബോധം നാളെ ഭയമാണ്.

1അവകാശപ്പെടുന്നു 4,23 നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന്, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതുമായ എല്ലാത്തിനും പിന്നിലെ പ്രേരകശക്തി ഇതാണ്; അവൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെ, അവനും അങ്ങനെയാണ് (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 23,7, ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു).നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാറ്റുമായുള്ള നമ്മുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തിൽ കാണിക്കുന്നു. അത് ഒരു മഞ്ഞുമലയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതെ കൃത്യമായി, കാരണം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം മഞ്ഞുമലയുടെ അഗ്രം മാത്രമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, അത് നമ്മുടെ തന്നെ അദൃശ്യമായ ഭാഗത്താണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, ജലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിന് താഴെയുള്ള മഞ്ഞുമലയുടെ വലിയ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ വർഷങ്ങളുടെയും ആകെത്തുക അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു - ഗർഭധാരണം മുതൽ പോലും, ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഞാൻ ഇതുവരെ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. യേശു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് (എഫേസ്യർ 3,17). യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപം സ്വീകരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ വർഷങ്ങളായി നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അസംഖ്യം വിധത്തിൽ കേടുവരുത്തി, എല്ലാ ദിവസവും നാം ചിന്തകളുടെ ഒരു ബോംബാക്രമണത്തിന് വിധേയരാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. യേശുവിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് മന്ദഗതിയിലുള്ള പ്രക്രിയയാണ്.

ഇടപെടുക

അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുമോ, അവൻ എല്ലാം ശരിയാക്കുമോ? അത് ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഭാഗം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ഞാൻ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? എന്റെ പങ്ക് എന്താണ്? എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം? തുടക്കം മുതൽ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരു പിടി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, താൽക്കാലികമായി നിർത്തുക ബട്ടൺ അമർത്തി നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ആരാണെന്നും അവന്റെ കൃപയിൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നും പരിഗണിക്കുക.

2ഒരു പിതാവും മുത്തച്ഛനും എന്ന നിലയിൽ, ഞാൻ പഠിച്ചു - സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് വളരെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു - കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധതിരിച്ച് ശാന്തമാക്കാൻ. ഇത് മിക്കവാറും എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഉടനടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. (ഇത് ഒരു ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടണിംഗ് പോലെയാണ്. ഏത് ബട്ടൺ ഹോളിൽ ഏത് ബട്ടണാണ് ആദ്യം പോകേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തീരുമാനിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം അവസാനം വരെ തുടരുന്നു. ആദ്യത്തെ ബട്ടൺ തെറ്റാണെങ്കിൽ എല്ലാം തെറ്റാണ്!) വിശദീകരണം നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു! എന്നാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. യേശുവിനെപ്പോലെയാകാൻ ഞാൻ എത്ര തവണ ശ്രമിച്ചാലും പല്ല് കടിച്ചാലും മതിയാകില്ല; ഞാൻ വിജയിക്കുന്നില്ല. ഇത് പരിശ്രമത്തിന്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും കാര്യമല്ല. നമ്മിലൂടെ കാണിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവയെ നിയന്ത്രിക്കാനും അവയെ ഇല്ലാതാക്കാനും നമ്മെ സഹായിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തയ്യാറാണ്. തെറ്റായ ഒരു ചിന്ത ഉയർന്നുവന്നാൽ, വാതിൽ അകത്തു കടക്കാനാവാത്തവിധം അടച്ചിടുക. നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കറങ്ങുന്ന ചിന്തകളുടെ കാരുണ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിസ്സഹായരല്ല. ഈ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എതിർക്കുന്ന ചിന്തകളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (2. കൊരിന്ത്യർ 10,5 NL).

വാതിൽ കാവൽ നിൽക്കാതെ വിടരുത്. ദൈവഭക്തിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് - നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ചിന്തകളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് (2. പെട്രസ് 1,3-4). എഫേസ്യരേ, നിങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു 3,16 അത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിത പ്രാർത്ഥനയാക്കാൻ. അതിൽ, ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിലൂടെ ആന്തരികമായി ശക്തരാകാൻ തന്റെ വലിയ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകണമെന്ന് പൗലോസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ സ്‌നേഹത്തിന്റെയും കരുതലിന്റെയും നിരന്തരമായ ഉറപ്പിലൂടെയും സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വളരുക. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് കാക്കുക. അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ ചുമതലക്കാരനാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏറ്റെടുക്കാം.

ഗോർഡൻ ഗ്രീൻ

1മാക്സ് ലൂക്കാഡോ. നൽകേണ്ട ഒരു സ്നേഹം. പേജ് 88.

2കൃപ എന്നത് അർഹതയില്ലാത്ത പ്രീതി മാത്രമല്ല; ഇത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനുള്ള ദൈവിക ശാക്തീകരണമാണ് (2. കൊരിന്ത്യർ 12,9).


PDFശലോമോൻ രാജാവിന്റെ ഖനികൾ (ഭാഗം 19)