കരുതലുള്ള കെണി

391 കരുതലുള്ള കെണിയാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കണ്ണടയ്ക്കുന്ന ഒരാളായി ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്നെ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ വാർത്തകൾ താങ്ങാനാവാത്തതോ സിനിമകളിൽ താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവയോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അനിമൽ ഡോക്യുമെന്ററികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചാനലിലേക്ക് മാറുന്നുവെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ആവശ്യമെങ്കിൽ റേഞ്ചർമാർ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതും ചില സമയങ്ങളിൽ അവയെ മരുന്നുപയോഗിക്കുന്നതും മുഴുവൻ കന്നുകാലികളെയും മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതും പരിസ്ഥിതിക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതു കൊണ്ട് ശരിക്കും പ്രയോജനകരമായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. സിംഹങ്ങളോ ഹിപ്പോകളോ കാണ്ടാമൃഗങ്ങളോ സ്തംഭിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ റേഞ്ചർമാർ പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തുന്നു. തീർച്ചയായും, അവർ ടീമുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഒപ്പം ഓരോ ഘട്ടവും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചികിത്സ നന്നായി മാറുമോ എന്നത് കത്തിയുടെ അരികിലാണ്.

പ്രത്യേകിച്ചും നന്നായി ആസൂത്രണം ചെയ്തതും വിജയകരവുമായ ഒരു പ്രവർത്തനം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. വിദഗ്ധരുടെ ഒരു സംഘം മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് മാറ്റേണ്ടിവരുന്ന ഒരു കൂട്ടം കന്നുകാലികൾക്കായി ഒരു “കെണി” സ്ഥാപിച്ചു. അവിടെ അവൾ മെച്ചപ്പെട്ട മേച്ചിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി മറ്റൊരു കന്നുകാലിയുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് അവളുടെ ജനിതകശാസ്ത്രം മെച്ചപ്പെടുത്തണം. കരുത്തുറ്റതും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും വേഗത്തിൽ ഓടുന്നതുമായ ഒരു കൂട്ടം മൃഗങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടറുകളിലേക്ക് അവർ എങ്ങനെ എത്തിച്ചു എന്നതു കൊണ്ടാണ് എന്നെ ശരിക്കും ആകർഷിച്ചത്. ബാറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഫാബ്രിക് തടസ്സങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചാണ് ഇത് നേടിയത്. കാത്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടറുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തള്ളിവിടുന്നതിനായി മൃഗങ്ങളെ പതുക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പൂട്ടിയിട്ടു.

ചിലത് പിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും സുരക്ഷിതമായി ട്രാൻസ്പോർട്ടറുകളിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതുവരെ പുരുഷന്മാർ സമ്മതിച്ചില്ല. മൃഗങ്ങളെ അവരുടെ പുതിയ വീടുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ വിട്ടയച്ചു, അവിടെ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായും മെച്ചപ്പെട്ടതുമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ അവയെക്കുറിച്ച് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു.

ഈ മൃഗങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യരും അവന്റെ പരിപൂർണ്ണമായ നിത്യ രക്ഷയിലേക്കുള്ള പാതയിലേക്ക് നമ്മെ സ്നേഹപൂർവ്വം നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവും തമ്മിൽ ഒരു സാമ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഗെയിം റിസർവിലെ എലാന്റ് ആന്റോലോപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഈ ജീവിതത്തിലെ ദൈവാനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും നിത്യജീവന്റെ വാഗ്ദാനത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്കറിയാം.

തന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ, യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ ദൈവജനത്തിന്റെ അജ്ഞതയെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നു. കാളയ്ക്ക് അതിന്റെ യജമാനനെയും കഴുതയ്ക്ക് യജമാനന്റെ പുൽത്തൊട്ടിയെയും അറിയാമെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനം അറിയുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല (യെശയ്യാവ് 1,3). ഒരുപക്ഷേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ബൈബിൾ നമ്മെ പലപ്പോഴും ആടുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, മാത്രമല്ല ആടുകൾ മൃഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ളവരല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർ പലപ്പോഴും മെച്ചപ്പെട്ട കാലിത്തീറ്റ തേടി സ്വന്തം വഴിക്ക് പോകുന്നു, അതേ സമയം നന്നായി അറിയാവുന്ന ഇടയൻ അവരെ മികച്ച മേച്ചിൽ സ്ഥലത്തേക്ക് നയിക്കുന്നു. ചില ആടുകൾ മൃദുവായ നിലത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, നിലത്തെ ഒരു മുക്കിയാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇതോടെ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാതെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അതിനാൽ 5-ാം അധ്യായത്തിലെ അതേ പ്രവാചകൻ തന്നെയാണെന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല3,6 എഴുതുന്നു: "അവരെല്ലാം ആടുകളെപ്പോലെ വഴിതെറ്റിപ്പോയി".

യോഹന്നാനിലെ "നല്ല ഇടയൻ" എന്ന് യേശു സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു 10,11 കൂടാതെ 14. കാണാതെപോയ ആടിന്റെ ഉപമയിൽ (ലൂക്കോസ് 15) നഷ്ടപ്പെട്ട ആടിനെ വീണ്ടും കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ തോളിൽ ചുമലിലേറ്റി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഇടയന്റെ ചിത്രം അദ്ദേഹം വരച്ചുകാട്ടുന്നു. നാം ആടുകളെപ്പോലെ വഴിതെറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ഇടയൻ നമ്മെ ബാധിക്കുകയില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തവും സൗമ്യവുമായ പ്രേരണകളിലൂടെ അവൻ നമ്മെ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു.

മൂന്നു പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസിനോട് യേശു എത്ര കരുണയുള്ളവനായിരുന്നു! അവൻ അവനോടു പറഞ്ഞു: "എന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ പോറ്റുക", "എന്റെ ആടുകളെ പോറ്റുക". സംശയിക്കുന്ന തോമസിനെ അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചു: "നിങ്ങളുടെ വിരൽ നീട്ടി എന്റെ കൈകൾ കാണുക, ... അവിശ്വാസിയല്ല, വിശ്വസിക്കുക". കഠിനമായ വാക്കുകളോ അപമാനങ്ങളോ ഇല്ല, പാപമോചനത്തിന്റെ ഒരു ആംഗ്യം, അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ നിഷേധിക്കാനാവാത്ത തെളിവുകൾക്കൊപ്പം. അതാണ് തോമസിന് വേണ്ടത്.

അതേ നല്ല ഇടയന് തന്റെ നല്ല മേച്ചിൽപ്പുറത്ത് തുടരാൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാം, അതേ വിഡ് id ിത്ത തെറ്റുകൾ വരുത്തുമ്പോൾ അവൻ നമ്മോട് ക്ഷമിക്കുന്നു. നാം എവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അവൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ പാഠങ്ങൾ വേദനാജനകമാണ്, പക്ഷേ അവൻ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ കൈവിടില്ല.

സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ, ഈ ഗ്രഹത്തിലെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും മേൽ മനുഷ്യർ ഭരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു (1. സൂനവും 1,26). നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ, നമ്മുടെ ആദ്യമാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ സ്വന്തം വഴിക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു, അതിനാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യന് വിധേയമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല (എബ്രായർ 2,8).

എല്ലാം പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ യേശു മടങ്ങിവരുമ്പോൾ, തുടക്കത്തിൽ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച ഭരണം ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കും.

ടിവി ഷോയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചർമാർക്ക് അവിടത്തെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ യഥാർത്ഥ താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. മൃഗങ്ങൾക്ക് പരിക്കേൽക്കാതെ അവയെ വളയാൻ വളരെയധികം വിഭവസമൃദ്ധി ആവശ്യമാണ്. വിജയകരമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അവർ അനുഭവിച്ച വ്യക്തമായ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും തിളങ്ങുന്ന മുഖങ്ങളിലും പരസ്പര ഹാൻ‌ഡ്‌ഷേക്കുകളിലൂടെയും കാണിച്ചു.

എന്നാൽ, നല്ല ഇടയനായ യേശു തന്റെ രാജ്യത്തിലെ "രക്ഷാപ്രവർത്തനം" പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷവും യഥാർത്ഥ സന്തോഷവുമായി ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ഏതാനും വർഷങ്ങളോളം നന്നായി ചെയ്യുന്ന ഏതാനും എലണ്ടുകളുടെ പുനരധിവാസത്തെ, അനശ്വരമായി ശതകോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ രക്ഷയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുമോ? തീർച്ചയായും ഒരു വഴിയുമില്ല!

ഹിലാരി ജേക്കബ്സ്


കരുതലുള്ള കെണി