ദൈവവുമായുള്ള ജീവിത കൂട്ടായ്മ

394 ദൈവവുമായുള്ള സഹവാസംIm 2. എ ഡി സെഞ്ച്വറി മാർഷ്യൻ പഴയ നിയമം (OT) നിർത്തലാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചു. ലൂക്കോസും പൗലോസിന്റെ ചില ലേഖനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം പുതിയ നിയമത്തിന്റെ (NT) സ്വന്തം പതിപ്പ് സമാഹരിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ OT യുടെ ദൈവത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലെന്ന് തോന്നിയതിനാൽ OT യിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഉദ്ധരണികളും നീക്കം ചെയ്തു; അവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ഗോത്രദൈവം മാത്രമാണ്. ഈ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്, മാർഷ്യനെ സഭാ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. ആദിമ സഭ പിന്നീട് നാല് സുവിശേഷങ്ങളും പൗലോസിന്റെ എല്ലാ കത്തുകളും അടങ്ങുന്ന തിരുവെഴുത്തുകളുടെ സ്വന്തം കാനോൻ സമാഹരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കൂടാതെ, യേശു ആരാണെന്നും നമ്മുടെ രക്ഷയ്‌ക്കായി അവൻ എന്താണ് ചെയ്‌തതെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം നമ്മെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സഭ OT ബൈബിളിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തി.

പലർക്കും, പഴയ നിയമം തികച്ചും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് - എൻ‌ടിയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. നീണ്ട ചരിത്രവും പല യുദ്ധങ്ങളും യേശുവിനോടോ നമ്മുടെ കാലത്തെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തോടോ വലിയ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു വശത്ത്, OT യിൽ പാലിക്കേണ്ട കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ട്, മറുവശത്ത് യേശുവും പൗലോസും അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വ്യതിചലിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഒരു വശത്ത് നാം പുരാതന യഹൂദമതത്തെക്കുറിച്ചും മറുവശത്ത് ക്രിസ്തുമതത്തെക്കുറിച്ചും വായിക്കുന്നു.

മറ്റ് സമുദായങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് OT യെ ഗൗരവമായി കാണുന്ന മത സമൂഹങ്ങളുണ്ട്; അവർ ശബ്ബത്തിനെ “ഏഴാം ദിവസം” ആചരിക്കുകയും ഇസ്രായേല്യരുടെ ഭക്ഷണനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും യഹൂദരുടെ വാർഷിക വിരുന്നുകൾ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റു ക്രിസ്ത്യാനികൾ പഴയനിയമം ഒട്ടും വായിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച മാർഷിയനുമായി യോജിക്കുന്നു. ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ യഹൂദവിരുദ്ധരാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, നാസികൾ ജർമ്മനി ഭരിച്ചപ്പോൾ ഈ മനോഭാവത്തെ സഭകൾ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. OT യോടും യഹൂദരോടും ഉള്ള വെറുപ്പിലും ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, പഴയനിയമത്തിലെ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 5,39; ലൂക്കോസ് 24,27) അവർ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഉന്നതമായ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ യേശു വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അവർ കാണിക്കുന്നു. പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവം നമ്മോട് സഹവസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഏദൻതോട്ടം മുതൽ പുതിയ ജറുസലേം വരെ, നാം അവനുമായി യോജിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.

ഏദെൻതോട്ടത്തിൽ

Im 1. സർവ്വശക്തനായ ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് മോശയുടെ പുസ്തകം വിവരിക്കുന്നു. ദൈവം പറഞ്ഞു, "ആകട്ടെ, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു." അവൻ ഉത്തരവിട്ടു, അത് സംഭവിച്ചു. വിപരീതമായി, ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു 2. എന്നതിൽ നിന്നുള്ള അധ്യായം 1. കൈകൾ വൃത്തികെട്ട ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മോശയുടെ പുസ്തകം. അവൻ തന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും പൂന്തോട്ടത്തിൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യന് ഇണയെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ചിത്രവും ഒരു രചനയും നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല, എന്നാൽ ഒരേ ദൈവത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. തന്റെ വാക്കിലൂടെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയിൽ വ്യക്തിപരമായി ഇടപെടാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അവൻ ആദാമിനോട് സംസാരിച്ചു, മൃഗങ്ങളെ തന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു, എല്ലാം ഒരുക്കി, തനിക്കുചുറ്റും ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.

അത് ആണെങ്കിലും 3. എന്നതിൽ നിന്നുള്ള അധ്യായം 1. മോശെ എന്ന പുസ്തകം ദാരുണമായ ഒരു സംഭവവികാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, എന്നാൽ അത് ആളുകളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഞ്ഛയെ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ആദ്യം പാപം ചെയ്‌തതിനുശേഷം, ദൈവം പതിവുപോലെ തോട്ടത്തിലൂടെ നടന്നു (ഉൽപ 3,8). സർവ്വശക്തനായ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിച്ചു, അവന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ കേൾക്കാമായിരുന്നു. അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരിടത്തുനിന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു, പക്ഷേ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും ഒരു മനുഷ്യ രീതിയിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അത് അവളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയില്ല; ദൈവം പലപ്പോഴും അവരോടൊപ്പം തോട്ടത്തിലൂടെ നടക്കുകയും അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും.

ഇതുവരെ അവർക്ക് ഭയമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഭയം അവരെ കീഴടക്കി അവർ ഒളിച്ചു. ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അവർ പിന്മാറിയെങ്കിലും ദൈവം ചെയ്തില്ല. അയാൾക്ക് ദേഷ്യത്തോടെ പിന്മാറാൻ കഴിയുമായിരുന്നു, പക്ഷേ അവൻ തന്റെ സൃഷ്ടികളെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. മിന്നൽപ്പിണരുകളോ ദിവ്യകോപത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രകടനമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ദൈവം സ്ത്രീയോടും പുരുഷനോടും ചോദിക്കുകയും അവർ ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തം അവർ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവൻ അവരോട് വിശദീകരിച്ചു. പിന്നെ അവൻ വസ്ത്രം നൽകി (ജനറൽ 3,21) അവരുടെ അന്യവൽക്കരണത്തിന്റെയും ലജ്ജയുടെയും അവസ്ഥയിൽ എന്നെന്നേക്കുമായി തുടരേണ്ടതില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തു (ഉൽപ 3,22-23). കയീൻ, നോഹ, അബ്രാം, ഹാഗർ, അബിമെലെക്ക് എന്നിവരുമായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സംഭാഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉല്പത്തിയിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനമാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്: "എനിക്കും നിനക്കും നിന്റെ സന്തതികൾക്കും ഇടയിൽ ഞാൻ എന്റെ ഉടമ്പടി ശാശ്വതമായ ഒരു ഉടമ്പടിക്കായി സ്ഥാപിക്കും" (ഉല്പത്തി 1 കോറി.7,1-8). തൻറെ ജനവുമായി ഒരു നിരന്തരമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

ഒരു ജനതയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ പുറപ്പാടിന്റെ കഥയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ പലർക്കും അറിയാം: ദൈവം മോശയെ വിളിച്ചു, ഈജിപ്തിൽ ബാധകൾ കൊണ്ടുവന്നു, ഇസ്രായേലിനെ ചെങ്കടലിലൂടെ സീനായ് പർവതത്തിലേക്ക് നയിച്ചു, അവിടെ അവർക്ക് പത്ത് കൽപ്പനകൾ നൽകി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ദൈവം മോശയോട് അരുളിച്ചെയ്തു: "ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുപോകും, ​​ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമായിരിക്കും" (പുറപ്പാട് 6,7). വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു. വിവാഹം മുതലായ വ്യക്തിഗത കരാറുകൾ അക്കാലത്ത് ഒപ്പുവച്ചത് "നീ എന്റെ ഭാര്യയും ഞാൻ നിന്റെ ഭർത്താവും ആയിരിക്കും" എന്ന വാക്കുകളോടെയാണ്. ദത്തെടുക്കലുകൾ (സാധാരണയായി അനന്തരാവകാശ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി) "നീ എന്റെ മകനും ഞാൻ നിന്റെ പിതാവും ആയിരിക്കും" എന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു. മോശ ഫറവോനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ, ദൈവം പറഞ്ഞതായി അവൻ ഉദ്ധരിച്ചു: 'ഇസ്രായേൽ എന്റെ ആദ്യജാതനാണ്; എന്നെ സേവിക്കാൻ എന്റെ മകനെ വിടാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു" (പുറപ്പാട് 4,22-23). ഇസ്രായേൽ ജനത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അവന്റെ മക്കളായിരുന്നു - അവന്റെ കുടുംബം - അനന്തരാവകാശം.

അവനിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടി ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു (2. മോശ 19,5-6) - എന്നാൽ ആളുകൾ മോശയോട് ചോദിച്ചു: "നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കൂ, ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം; എന്നാൽ ദൈവം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മരിക്കും" (പുറപ്പാട് 2:20,19). ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും പോലെ അവൾ ഭയത്താൽ കീഴടക്കപ്പെട്ടു. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ മോശ മല കയറി (പുറപ്പാട് 2 കൊരി4,19). തുടർന്ന് സമാഗമനകൂടാരത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സാമഗ്രികളെക്കുറിച്ചും ആരാധനയുടെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവിധ അധ്യായങ്ങൾ പിന്തുടരുക. ഈ വിശദാംശങ്ങളുടെ ഇടയിൽ, അതിന്റെയെല്ലാം ഉദ്ദേശ്യം നാം അവഗണിക്കരുത്: "ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്നതിന് അവർ എന്നെ ഒരു വിശുദ്ധമന്ദിരമാക്കും" (പുറപ്പാട് 2 കോറി.5,8).

ഏദൻതോട്ടത്തിൽ നിന്ന്, അബ്രഹാമിനുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളിലൂടെ, അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജനതയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ, നിത്യതയിലേക്ക് പോലും, ദൈവം തന്റെ ജനവുമായി കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തോടൊപ്പം വസിക്കുകയും അവന്റെ ജനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടമായിരുന്നു കൂടാരം. ദൈവം മോശയോട് അരുളിച്ചെയ്തു: "ഞാൻ യിസ്രായേൽമക്കളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുകയും അവരുടെ ദൈവമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും, അവരുടെ ഇടയിൽ വസിക്കാൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് ഞാൻ എന്ന് അവർ അറിയാൻ" (പുറപ്പാട് 2.9,45-ഒന്ന്).

ദൈവം ജോഷ്വയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയപ്പോൾ, തന്നോട് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അവൻ മോശയോട് ആജ്ഞാപിച്ചു: "നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് തന്നെ നിന്നോടുകൂടെ വരും, അവന്റെ കൈ തിരിക്കുകയില്ല, നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല" (5. മോശ 31,6-8). ആ വാഗ്ദത്തം ഇന്നും നമുക്ക് ബാധകമാണ് (എബ്രായർ 1 കൊരി3,5). അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തെ തുടക്കം മുതൽ സൃഷ്ടിച്ചതും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി യേശുവിനെ അയച്ചതും: നാം അവന്റെ ജനമാണ്. അവൻ നമ്മോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.    

മൈക്കൽ മോറിസൺ


PDFദൈവവുമായുള്ള ജീവിത കൂട്ടായ്മ