കർത്താവായ യേശുവേ, വരിക

449 ഈശോയെ വരൂഇഹലോകജീവിതം നമ്മിൽ വലിയ ഉത്കണ്ഠ നിറയ്ക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്ന്, അന്യഗ്രഹ കുടിയേറ്റം, രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ദാരിദ്ര്യവും ഭേദമാക്കാനാവാത്ത രോഗങ്ങളും ആഗോളതാപനവും അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. കുട്ടികളുടെ അശ്ലീലം, മനുഷ്യക്കടത്ത്, വിവേചനരഹിതമായ അക്രമം എന്നിവയുണ്ട്. ആണവായുധങ്ങളുടെ വ്യാപനവും യുദ്ധങ്ങളും ഭീകരാക്രമണങ്ങളും ആശങ്കയുളവാക്കുന്നു. യേശു വീണ്ടും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു പരിഹാരവുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, വളരെ വേഗം. അപ്പോൾ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനായി കാംക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല: "വരൂ, യേശുവേ, വരൂ!"

ക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശുവിന്റെ വാഗ്ദത്ത മടങ്ങിവരവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തി പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം തികച്ചും സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു കാര്യമായി മാറുന്നു, കാരണം അവ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നിവൃത്തിയേറിയിരിക്കുന്നു. പ്രവാചകന്മാർക്ക് പോലും പ്രതിച്ഛായ രൂപപ്പെടുത്താൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മിശിഹാ എങ്ങനെ ഒരു ശിശുവായി ലോകത്തിലേക്ക് വരുമെന്നും മനുഷ്യനും ദൈവവുമാകുമെന്നും അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു (1. പെട്രസ് 1,10-12). നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശുവിന് എങ്ങനെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടും ദൈവമായിരിക്കാൻ കഴിയും? അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോഴും പണ്ഡിത പുരോഹിതന്മാർക്കും ശാസ്ത്രിമാർക്കും പരീശന്മാർക്കും മനസ്സിലായില്ല. യേശുവിനെ ഇരുകൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനു പകരം അവർ അവനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു.

ഭാവിയിൽ പ്രവചനങ്ങൾ എങ്ങനെ നിവൃത്തിയേറും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഊഹിക്കുന്നത് കൗതുകകരമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രക്ഷയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് വിവേകമോ ജ്ഞാനമോ അല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് അന്ത്യകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. വർഷാവർഷം, സ്വയം പ്രഖ്യാപിത പ്രവാചകന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനുള്ള ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട തീയതി പ്രവചിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇതുവരെ അവയെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? എന്തെന്നാൽ, ഇവയ്‌ക്കുള്ള സമയമോ മണിക്കൂറോ ദിവസമോ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബൈബിൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് (പ്രവൃത്തികൾ 1,7; മത്തായി 24,36; മാർക്ക് 13,32). ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ ഒരാൾ കേൾക്കുന്നു: "ലോകത്തിലെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു! തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് അവസാന നാളുകളിലാണ്." ഈ ചിന്തകൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. തങ്ങൾ അവസാന നാളുകളിൽ ജീവിക്കുന്നതായി അവർക്കെല്ലാം തോന്നി - വിചിത്രമെന്നു പറയട്ടെ, അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. യേശുവിന്റെ ജനനത്തോടെയാണ് "അന്ത്യനാളുകൾ" ആരംഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ ആദ്യ വരവ് മുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അന്ത്യകാലത്ത് ജീവിക്കുന്നത്. പൗലോസ് തിമോത്തിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ "അന്ത്യനാളുകളിൽ ദുഷ്‌കരമായ സമയങ്ങൾ വരും" (2. തിമോത്തിയോസ് 3,1), ഭാവിയിലെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തെക്കുറിച്ചോ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചോ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചില്ല. അവസാന നാളുകളിൽ ആളുകൾ തങ്ങളെക്കുറിച്ചുതന്നെ ഉന്നതമായി ചിന്തിക്കുകയും അത്യാഗ്രഹികളും ക്രൂരന്മാരും ദൈവദൂഷണക്കാരും നന്ദികെട്ടവരും ക്ഷമിക്കാത്തവരും മറ്റും ആയിരിക്കുമെന്നും പോൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി: "അത്തരക്കാരെ ഒഴിവാക്കുക" (2. തിമോത്തിയോസ് 3,2-5). പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. അവരിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ പോൾ എന്തിനാണ് സഭയെ ഉപദേശിക്കുന്നത്? മത്തായി 2 ൽ4,6-7 രാഷ്ട്രങ്ങൾ പരസ്പരം എഴുനേൽക്കുമെന്നും ധാരാളം യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഞങ്ങളോട് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതൊന്നും പുതിയ കാര്യമല്ല. ലോകത്ത് യുദ്ധമില്ലാത്ത ഒരു കാലം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത്? സമയം എല്ലായ്‌പ്പോഴും മോശമാണ്, അത് മോശമാവുകയാണ്, മെച്ചമല്ല. ക്രിസ്തു മടങ്ങിവരുന്നതിനുമുമ്പ് അത് എത്ര മോശമായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. എനിക്ക് അത് അറിയില്ല.

പൗലോസ് എഴുതി: "എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരോടും വഞ്ചകരോടും കൂടി അത് കൂടുതൽ കാലം കഴിയുന്തോറും അത് കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു" (2. തിമോത്തിയോസ് 3,13). അത് എത്ര മോശമാണെങ്കിലും, പോൾ തുടരുന്നു: "എന്നാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളോട് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു" (2. തിമോത്തിയോസ് 3,14).

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അത് എത്ര മോശമായാലും, നാം ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം നിലനിർത്തണം. നാം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതും തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ചെയ്യണം. ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് ദൈവം എപ്പോഴും ആളുകളോട് പറയുകയാണ്. "ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല!" (ഡാനിയേൽ 10,12.19). മോശമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും, പക്ഷേ ദൈവം എല്ലാറ്റിനെയും ഭരിക്കുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു; എന്നാൽ ധൈര്യമായിരിക്കുക, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു" (യോഹന്നാൻ 16,33).

"വരൂ, യേശുവേ, വരൂ" എന്ന വാക്കുകൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാണുന്നത്. ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനായുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത്, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ അഭ്യർത്ഥന, വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ "ആമേൻ, അതെ, വരൂ, കർത്താവായ യേശു!" (വെളിപാട് 22,20).

"ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം നിനക്കു ഭരമേല്പിക്കുകയും എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെ നന്നായി അറിയാൻ എന്നെ സഹായിക്കൂ ഈ അരാജക ലോകത്തിൽ എനിക്ക് സമാധാനം തരൂ.

ക്രിസ്തുവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കാം! അപ്പോൾ ലോകാവസാനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല.

ബാർബറ ഡാൽഗ്രെൻ


PDFകർത്താവായ യേശുവേ, വരിക