ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത്

എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട, ഒരു ഗെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ബാധിക്കുന്ന എന്തിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരാളുടെ വികാരം അറിയാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലവും മുൻഗണനയും ലഭിച്ചതായി തോന്നുന്നു. മറുവശത്ത്, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തതിന്റെ വിപരീതം നമ്മിൽ മിക്കവർക്കും അറിയാം; ഒരാൾ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും നിരസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവനും നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനുമായ ദൈവം, ഇസ്രായേലിനെ തന്റെ ജനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും ആകസ്മികമല്ലെന്നും ഊന്നിപ്പറയുന്നു. അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: "നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന് വിശുദ്ധജനമാണ്, ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ ജനതകളുടെയും ഇടയിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്വന്തം ജനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു" (ആവ.4,2). പഴയ നിയമത്തിലെ മറ്റ് വാക്യങ്ങളും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതായി കാണിക്കുന്നു: ഒരു നഗരം, പുരോഹിതന്മാർ, ന്യായാധിപന്മാർ, രാജാക്കന്മാർ.

കൊലോസിയക്കാർ 3,12 ഒപ്പം 1. തെസ്സ്. 1,4 ഇസ്രായേലിനെപ്പോലെ ഞങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക: "ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി (അവന്റെ ജനത്തിലേക്ക്) ഞങ്ങൾക്കറിയാം." ഇതിനർത്ഥം ഞങ്ങളാരും ആകസ്മികമായിരുന്നില്ല എന്നാണ്. നാമെല്ലാവരും ഇവിടെയുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ കാരണത്താലാണ്. അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും വിവേകത്തോടെയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ അവസാന ലേഖനത്തിൽ, "തിരഞ്ഞെടുക്കുക" എന്ന വാക്ക് ഞാൻ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇട്ടു. ക്രിസ്തുവിൽ നാം ആരാണെന്നതിന്റെ കാതലാണെന്നും ആത്മീയ ആരോഗ്യത്തിന് നിർണായകമാണെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊരു ഇച്ഛാശക്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈസ് ഉരുട്ടിയാൽ നാം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ചുറ്റിനടന്നാൽ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം (വിശ്വാസം) ദുർബലമാവുകയും പക്വതയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ വികസനം ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതും നാമം വിളിച്ചതും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും വേണം. അവൻ നിന്നെയും എന്നെയും തോളിൽ തട്ടി പറഞ്ഞു: "ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, എന്നെ പിന്തുടരുക!" ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, സ്നേഹിക്കുന്നു, നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടാകും.

ഊഷ്മളതയും മൃദുലതയും അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് പുറമെ ഈ വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. നാം അവനുള്ളവരാണെന്നും നാം സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും നാം ആവശ്യമുള്ളവരാണെന്നും നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നുവെന്നും നാം അറിയണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ല. മോശയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ അവൻ ഇസ്രായേല്യരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ 7,7 പറഞ്ഞു: "എല്ലാ ജനതകളെക്കാളും നിങ്ങൾ അധികമായതുകൊണ്ടല്ല കർത്താവ് നിങ്ങളെ ആഗ്രഹിച്ചതും തിരഞ്ഞെടുത്തതും; എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങൾ എല്ലാ ജനങ്ങളിലും ഏറ്റവും ചെറിയവനാണല്ലോ. ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ, ദാവീദിനോട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും: "എന്തുകൊണ്ടാണ്, എന്റെ ആത്മാവേ, നീ എന്തിനാണ് സങ്കടപ്പെടുന്നത്, നീ എന്റെ ഉള്ളിൽ വിഷമിക്കുന്നു? ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക; എന്തെന്നാൽ, അവൻ എന്റെ രക്ഷയും എന്റെ ദൈവവുമാണെന്നതിന് ഞാൻ അവനോട് വീണ്ടും നന്ദി പറയും" (സങ്കീർത്തനം 42,5)!

നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനാൽ, നമുക്ക് അവനിൽ പ്രത്യാശിക്കാം, അവനെ സ്തുതിക്കാം, അവനെ വിശ്വസിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് തിരിയാനും ദൈവത്തിലുള്ള സന്തോഷം പ്രസരിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

ടമ്മി ടകാച്ച്


PDFദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത്